Så här deklarerar och betalar du punktskatterna om du beställer eller skickar alkohol eller tobak från utlandet till dig själv

När du som privatperson beställer alkohol eller tobak från ett annat EU-land och ordnar varutransporten till Finland ansvarar du också själv för skatterna.

Om du är utomlands och skickar alkoholdrycker eller tobaksprodukter till dig själv till Finland ska du betala punktskatt på produkterna till Skatteförvaltningen. Alkoholdrycker och tobaksprodukter får föras in skattefritt endast om de kommer för eget bruk och om du själv transporterar varorna. Kraven för skattefrihet uppfylls inte om du postar produkterna.

För att deklarera alkohol och tobaksprodukter måste du veta produktgrupp, dvs. vilka produkter det är fråga om, och produktmängd.

Alkoholskatt betalas enligt tabellen över punktskatt på alkohol.

Tobaksskatt betalas enligt tabellen över punktskatt på tobak.

Anvisningar för deklaration och betalning

Deklarera och betala punktskatterna enligt följande:

Lämna en förhandsanmälan om punktskatten och betala en säkerhet.

När du får produkterna ska du lämna skattedeklarationerna.

Betala punktskatterna enligt beskattningsbeslutet.

1. Lämna en förhandsanmälan och betala en säkerhet

Lämna en förhandsanmälan och betala en säkerhet

Du ska lämna en förhandsanmälan om beställningen och betala en säkerhet för punktskatten på alkoholdrycker och tobak innan produkterna skickas till Finland. Du måste betala punktskatt även om produkterna har beskattats i ett annat EU-land. För att betala säkerheten kan du anlita webbtjänsten Punktskattedeklaration.

Lämna en förhandsanmälan och betala en säkerhet

Du kan också lämna förhandsanmäla och betala säkerheten med en pappersblankett. Skicka blanketten till adressen:

Skatteförvaltningen/Punktbeskattningen, PB 20, 00052 SKATT

Vi meddelar dig kontonumret och hur mycket du ska betala i säkerhet. Betala säkerheten på Skatteförvaltningens bankkonto. När vi har tagit emot säkerheten fastställer vi ett säkerhetsnummer för beställningen. Vid behov ska du skicka säkerhetsnumret till avsändaren.

2. När du får produkterna ska du lämna skattedeklarationerna

Lämna skattedeklarationerna inom fyra vardagar från det att du har mottagit produkterna i Finland. 

Skatt på alkoholdrycker

Skatt på dryckesförpackningar

Tobaksskatt

3. Betala punktskatterna

Om en säkerhet som betalats på förhand inte räcker till för att täcka punktskatten på alkoholdrycker eller tobaksprodukter, ska du betala in det skattebelopp som ännu saknas i enlighet med beskattningsbeslutet. Om du har betalat för mycket i säkerhet betalar vi det överskridande beloppet tillbaka till dig.

Betala punktskatten på dryckesförpackningar och det eventuella belopp som fattas av alkoholskatten inom tio vardagar från det att du har mottagit produkterna i Finland.

Läs mer:

Sporadisk import av punktskattepliktiga produkter

Resandeinförsel och beställning av alkohol (Tullen)

Resandeinförsel och beställning av tobak (Tullen)

 

SvarsBanken

Gå till Svarsbanken