Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Så här deklarerar och betalar du punktskatterna om du beställer eller skickar alkohol eller tobak från utlandet till dig själv

När du som privatperson beställer alkohol eller tobak från ett annat EU-land och ordnar varutransporten till Finland ansvarar du också själv för skatterna.

Om du är utomlands och skickar alkoholdrycker eller tobaksprodukter till dig själv till Finland ska du betala punktskatt på produkterna till Skatteförvaltningen. Alkoholdrycker och tobaksprodukter får föras in skattefritt endast om de kommer att användas för eget bruk och om du själv transporterar varorna. Kraven för skattefrihet uppfylls inte om du skickar produkterna.

Lämna en förhandsanmälan till Skatteförvaltningen och betala en säkerhet  som motsvarar punktskatterna innan produkterna skickas till Finland. För att kunna lämna en förhandsanmälan för alkohol och tobaksprodukter måste du ha uppgifter om produktgruppen, dvs. vilka produkter det är fråga om, och produktmängden.

Alkoholskatt betalas enligt tabellen över punktskatt på alkohol. Se också: Alkoholskatteräknare

Tobaksskatt betalas enligt tabellen över punktskatt på tobak.

För förpackningar som innehåller alkohol, alkoholdryck eller läskedryck betalar du också punktskatt på dryckesförpackningar. Punktskatten på dryckesförpackningar är 0,51 cent per liter färdig dryck.

Anvisningar för deklaration och betalning

Deklarera och betala punktskatterna enligt följande:

Lämna en förhandsanmälan om punktskatten och betala en säkerhet.

När du får produkterna ska du lämna skattedeklarationerna och betala punktskatterna.

1. Lämna en förhandsanmälan och betala en säkerhet

Du ska lämna en förhandsanmälan om din beställning eller leverans och betala en säkerhet för punktskatten på alkoholdrycker och tobak innan produkterna skickas till Finland. Du måste betala punktskatt även om produkterna har beskattats i ett annat EU-land.

Kom ihåg att lämna en förhandsanmälan också om punktskatt på dryckesförpackningar. Någon säkerhet behöver dock inte betalas för punktskatten på dryckesförpackningar.

Du kan lämna förhandsanmälan och ställa säkerheten i MinSkatt. Där ser du också säkerhetens belopp, kontonummer och punktskattenummer. Förhandsanmälan utgör en grund för skattedeklarationen.

Läs mer om förhandsanmälan.

Gå till MinSkatt

Du kan också lämna förhandsanmäla och betala garantin med en pappersblankett. Skicka blanketten till adressen:

Skatteförvaltningen, PB 20, 00052 SKATT

Om du lämnar anmälan på papper meddelar vi dig säkerhetens belopp och kontonumret. Betala in säkerheten på Skatteförvaltningens bankkonto. När vi har tagit emot säkerheten fastställer vi ett punktskattenummer för beställningen eller försändelsen. Vid behov kan du skicka punktskattenumret till avsändaren.

2. När du får produkterna ska du lämna skattedeklarationerna

Lämna skattedeklarationen och betala punktskatterna senast den 12 dagen i den månad som följer efter den dag då du tog emot produkterna. Om förfallodagen är en lördag eller en helgdag kan du betala skatten följande vardag.

Exempel: Om du tar emot eller skickar produkterna i Finland den 3 februari ska du deklarera och betala punktskatten senast den 12 mars. Om du tar emot produkterna i Finland den 30 maj ska du deklarera och betala punktskatten senast den 12 juni.

Om den betalda säkerheten inte täcker den deklarerade punktskatten ska du betala in det överskjutande beloppet. Du ser skattebeloppen i MinSkatt. Om du däremot har betalat för stor säkerhet betalas den överskjutande delen tillbaka till dig. 

Kom också ihåg att deklarera och betala skatten på dryckesförpackningar.

Deklarera och betala punktskatterna i MinSkatt.

Gå till MinSkatt

Du kan också lämna skattedeklarationerna på papper:

Skatt på alkoholdrycker

Skatt på dryckesförpackningar

Tobaksskatt

Läs mer:

Sökande av ändring

Resandeinförsel och beställning av alkohol (Tullen)

Resandeinförsel och beställning av tobak (Tullen)

Sidan har senast uppdaterats 9.12.2021