Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Så här betalar du mervärdesskatt

Mervärdesskatten är en skatt som ska betalas på eget initiativ. Därför får du inte en separat giroblankett för betalningen. 

Du kan betala momsen via MinSkatt. Om du betalar momsen på annat sätt, till exempel direkt i nätbanken, ska du i MinSkatt kontrollera Skatteförvaltningens kontonummer och referensnumret för skatter på eget initiativ. Du får den också genom att ringa till servicenumret 029 497 027 (Betalningar, konto- och referensnummer).

När du betalar via MinSkatt finns uppgifterna färdigt i betalningsunderlaget

  • referensnumret för skatter på eget initiativ
  • Skatteförvaltningens kontonummer
  • betalningsdag (i MinSkatt är betalningsdagen alltid den innevarande dagen)
  • belopp som ska betalas. Skattens belopp räknas utgående från dina anmälningar om moms och andra skatter på eget initiativ. Beloppet består av saldot för innevarande dag inklusive eventuell dröjsmålsränta. Vid behov kan du ändra summan.

Så här betalar du skatt eller kontrollerar betalningsuppgifterna

Betalade du skatten för sent?

Om du betalar momsen först efter förfallodagen måste du utöver skatt också betala dröjsmålsränta. Räntan beräknas från och med dagen efter förfallodagen till och med betalningsdagen. Dröjsmålsräntan är 11 % år 2024.

Kontrollera det belopp som ska betalas och dröjsmålsräntan i MinSkatt.

Om du inte kan betala skatten i tid kan du ansöka om ett betalningsarrangemang vid tillfälliga betalningssvårigheter.

Sidan har senast uppdaterats 1.1.2024