Fordon som används av studerande

Om du är stadigvarande bosatt utomlands och studerar på heltid i Finland kan du skattefritt använda ett utlandsregistrerat fordon så länge du studerar i Finland. Användningstiden begränsas inte om du på heltid studerar vid ett universitet eller en annan läroanstalt.

När ska du lämna anmälan om skattefri användning av fordon?

Om du använder ett fordon i över 6 månader under en 12-månaders tidsperiod ska du anmäla den skattefria användningen av fordonet till Skatteförvaltningen innan användningstiden på 6 månader överskrids. Läs mera om skattefri användning.

Lämna anmälan om skattefri användning i MinSkatt

Skatteförvaltningen bekräftar anmälan men bekräftelsen betyder inte att Skatteförvaltningen skulle ha undersökt och godkänt förutsättningarna för skattefri användning. Kom ihåg att själv på förhand utreda om det finns grunder för skattefri användning. Om det inte finns grunder, är användningen av fordonet skattepliktig.

Du får genast ett brev om att anmälan har bekräftats i MinSkatt. Så här hittar du bekräftelsebrevet:

  1. Öppna fliken Uppgifter på ingångssidan.
  2. Välj länken Läs besluten och breven.
  3. Välj anmälan (pdf) från postlådan.

Skriva ut anmälan (bekräftelsebrevet). Ha bekräftelsebrevet med dig i fordonet och visa upp det om polisen eller Tullen begär det.

Du får också bekräftelsebrevet hem per post om du inte har tagit i bruk Suomi.fi-meddelanden, det vill säga avstått från papperspost.

Du kan också lämna anmälan på blanketten Anmälan om skattefri användning av fordon - utländsk studerande (1245r)

  • Anmälan som Skatteförvaltningen bekräftat postas till den adress som du har uppgett.

Ge Skatteförvaltningen en utredning av studierna

Du ska varje termin eller vid andra tidpunkter som Skatteförvaltningen bestämmer lämna en redogörelse för dina studier.

Dessutom kan Skatteförvaltningen be dig visa upp studieintyg eller studentintyg eller ge tilläggsuppgifter om ditt arbete.

Om förutsättningarna för skattefri användning inte uppfylls

Om villkoren för skattefri användning inte uppfylls, anses fordonet ha tagits i skattepliktig användning och den som tar i bruk fordonet ska lämna in en anmälan om ibruktagande av fordonet och en skattedeklaration. Läs mer om att lämna en bilskattedeklaration.