Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden

Skattefri användning av fordon när du är bosatt utomlands och studerar i Finland

Om du är stadigvarande bosatt utomlands och studerar på heltid i Finland, kan du använda ett utlandsregistrerat fordon skattefritt så länge som du studerar i Finland. Användningstiden begränsas inte så länge som du studerar på heltid till exempel vid ett universitet eller någon annan läroanstalt.

1

Du använder fordonet i högst 6 månader

Om du använder fordonet i sammanlagt högst 6 månader under en tolvmånadersperiod, behöver du inte lämna in en särskild anmälan om användning av fordon.

2

Du använder fordonet i mer än 6 månader

Om du använder fordonet i sammanlagt mer än 6 månader under en tolvmånadersperiod, ska du göra en anmälan, om du vill fortsätta den skattefria användningen av fordonet efter sexmånadersperioden. Gör anmälan om skattefri användning av fordon innan användningstiden på 6 månader går ut.

Redogör för din studierätt och för ett eventuellt arbete i anmälan, om du arbetar vid sidan av studierna. Du kan också lämna in redogörelsen som bilaga. Vid behov kan du till exempel bifoga ett närvarointyg från läroanstalten.

Om det inte finns några grunder för skattefri användning av ett fordon, är användningen skattepliktig. Läs anvisningar när du för in ett fordon för skattepliktig användning.

Gör anmälan om skattefri användning i MinSkatt

MinSkatt öppnas på fliken Egna skatteslag. Välj fliken Alla skatteslag och sedan Funktioner som gäller bilskatt. Klicka på länken Anmälan om skattefri användning.

När du har skickat anmälan i MinSkatt, får du genast till postlådan i MinSkatt ett bekräftelsebrev om att Skatteförvaltningen har tagit emot din anmälan. Brevet skickas också per post.

Du ska ha med dig bekräftelsebrevet i ditt fordon, antingen i pappersform eller i en mobil enhet. Visa upp det till polisen eller Tullen om det krävs.

Obs! Bekräftelsebrevet är inte Skatteförvaltningens godkännande av att förutsättningarna för skattefri användning är uppfyllda. Kontrollera alltid i förväg om det finns grunder för skattefri användning. Om det inte finns några grunder, är användningen av fordonet skattepliktig. Hos Skatteförvaltningen kan du ansöka om förhandsavgörande av hur bilskattelagen tillämpas i beskattningen av fordon. Läs mer om ansökan om förhandsavgörande.

Om du inte kan göra anmälan i MinSkatt, kan du använda blankett 1245 (Anmälan om skattefri användning av fordon av en utländsk studerande). Du får per post en bekräftelse till den adress som du angett.

Sidan har senast uppdaterats 20.4.2022