Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden

Skattefri användning av fordon i tävlingar

Om du endast använder ett fordon i biltävlingar i Finland och fordonet inte är infört i fordonsregistret i Finland, kan du använda fordonet skattefritt. Kom ihåg att ge en anmälan om skattefri användning av fordon före den första tävlingen. Anmälan ges av importören av fordonet eller av den som tagit i bruk fordonet.

Om du använder bilen i Finland även för andra ändamål än i biltävlingar, är användningen skattepliktig. Läs anvisningar när du för in ett fordon för skattepliktig användning

Förflyttningstillstånd eller utländskt fordon

Fordon med förflyttningsskyltar

  • Du kan använda fordonet skattefritt enbart i tävlingar, och användningen får pågå i högst 7 dagar åt gången. Ge Skatteförvaltningen en anmälan om tävlingsbruk innan du första gången använder bilen i en tävling. Du behöver inte ge en ny anmälan om därpå följande tävlingar Läs mer om förflyttningstillstånd (traficom.fi).

Fordon som är registrerade utomlands

  • Om du för in ett fordon i Finland och endast använder fordonet i tävlingar, kan du använda det skattefritt i 30 dagar. Det innebär att du ska föra ut fordonet ur Finland efter den 30 dagar långa perioden. Lämna in en anmälan om skattefri användning till Skatteförvaltningen före varje tävling, det vill säga varje gång du för in fordonet i Finland. Lämna in anmälan innan du börjar använd fordonet i Finland.

Gör anmälan om skattefri användning i MinSkatt

MinSkatt öppnas på fliken Egna skatteslag. Välj fliken Alla skatteslag och sedan Bilskatt. Klicka på länken Anmälan om skattefri användning.

När du har skickat anmälan i MinSkatt, får du av Skatteförvaltningen ett brev som bekräftar att anmälan har tagits emot. Du får genast ett bekräftelsebrev till postlådan i MinSkatt, varifrån du kan skriva ut det. Brevet skickas också per post.

Ha med dig bekräftelsebrevet i fordonet och visa upp det till polisen eller Tullen om det krävs.

Obs! Bekräftelsen är inget godkännande av förutsättningarna för skattefri användning. Kontrollera alltid i förväg om det finns grunder för skattefri användning. Om det inte finns några grunder, är användningen av fordonet skattepliktig. Hos Skatteförvaltningen kan du ansöka om förhandsavgörande av hur bilskattelagen tillämpas i beskattningen av fordon. Läs mer om ansökan om förhandsavgörande.

Om du inte kan göra anmälan i MinSkatt, kan du göra anmälan om skattefri användning på blankett 1225r. Bekräftelsen skickas till dig per post.

 

Sidan har senast uppdaterats 14.4.2022