När du för in ett begagnat fordon i Finland

När du för in ett begagnat fordon i Finland från EU eller EES-området behöver du inte betala skatten förrän du tar fordonet i bruk.

Lämna anmälan om ibruktagande av fordon elektroniskt innan du tar fordonet i bruk i Finland. Du måste ha en gällande registrering för ditt fordon i någon annan EES-stat eller du måste skaffa ett finskt förflyttningstillstånd (Traficom).

Kom också ihåg att lämna bilskattedeklarationen inom 5 dygn efter att du lämnat anmälan om ibruktagande.


Du behöver inte lämna anmälan om ibruktagande om du inte använder fordonet i Finland före registreringen eller om du förflyttar fordonet med ett transportmedel.

Om du för in ett begagnat fordon från utanför EU, kom ihåg att också lämna en tulldeklaration. (Tullen)

 

Deklarationsanvisningar och anvisningar för betalning – om fordonet finns i Finland och du vill ta det i bruk

1

Lämna anmälan om ibruktagande

Om du vill använda fordonet i Finland före registreringen, lämna en elektronisk anmälan om ibruktagande innan du tar fordonet i bruk.

Obs! Du kan ta fordonet genast till registreringsbesiktning. Se punkt 4.

2

Lämna bilskattedeklarationen

Lämna bilskattedeklarationen inom 5 dagar efter att du lämnat anmälan om ibruktagande.

Obs! Du får inte bilskattebeslutet omedelbart. När beslutet är färdigt får du ett meddelande om det i din e-post samt ett pappersbeslut med posten till din hemadress.

Se upskattning om bilskattedeklarations förväntad handläggningstid. 

Du kan lämna anmälan också på papper. Om du använder en pappersblankett skickar vi bilskattebeslutet till dig endast med posten.

Obs! Poststrejken fördröjer leveransen av de brev från Skatteförvaltningen som posten delar ut till kunderna. Strejken börjar på måndag 11.11 kl. 6 och ta slut på söndag 8.12 kl. 24. Under strejken lönar det sig att lämna anmälan om ibruktagande och bilskattedeklarationen via e-tjänsterna. Pappersblanketterna är bäst att lämna in direkt på närmaste kundtjänst.

3

Betala bilskatten

Betala bilskatten senast på förfallodagen. Se anvisningar för betalning.

4

Registrera fordonet

Ta fordonet till registreringsbesiktning och registrera det på besiktningskontoret.

Du kan inleda registreringsbesiktningen redan innan du lämnar bilskattedeklarationen.

Om det t.ex. handlar om ett fordon som införts från ett land utanför EES-området eller ett fordon som är berättigat till en nedsatt skatt skall det alltid registreringsbesiktigas innan Skatteförvaltningen kan fatta ett beskattningsbeslut.

Kom ihåg när du planerar att föra in ett fordon

Du bör ta reda på följande uppgifter om fordonet före införseln:

  • ägare
  • tillverkningsnummer och antalet körkilometer
  • typgodkännande i registreringsintyget
  • värdet för CO2-utsläpp i registreringsintyget
    • NEDC- och WLTP-utsläppsuppgifterna finns på fordonets CoC-intyg, dvs. intyg om överensstämmelse (Certificate of Conformity)
  • inköpslandets bestämmelser som gäller förflyttningskörning
  • avregistrering i inköpslandet
  • utländsk förflyttningsregistrering
  • trafikförsäkring i Finland.

Om du behöver ytterligare information om de finska kraven på registrering av fordon, ta kontakt med Traficom eller ett besiktningskontor.