Falska meddelanden som gäller skatteåterbäringar cirkulerar som sms. Mer information om falska meddelanden

Finländska studerande: skattefri användning av fordon i Finland när du studerar utomlands

Om du är stadigvarande bosatt i Finland, men studerar vid ett universitet eller någon annan läroanstalt utomlands, kan du i vissa situationer använda ett utlandsregistrerat fordon skattefritt i Finland. Förutsättningar för skattefri användning av ett fordon som är registrerat utomlands:

  • du vistas utomlands i minst 185 dagar per kalenderår på grund av studier
  • du använder endast tillfälligt fordonet i Finland
  • vistelsen och den skattefria användningen av fordonet i Finland får i regel pågå i högst 72 dagar per kalenderår.

Orsaken kan till exempel vara en semesterresa till Finland, någon annan motsvarande kortvarig vistelse i Finland eller ett nödvändigt skäl att komma till Finland.

I en sådan situation behöver du inte lämna in en anmälan om användning av fordon till Skatteförvaltningen.

I vissa situationer kan det vara nödvändigt att ansöka om beslut om stadigvarande boningsort hos Skatteförvaltningen. Stadigvarande boningsort inverkar på hur länge du har rätt att använda fordonet skattefritt. Med Skatteförvaltningens beslut kan du visa var din stadigvarande boningsort är, om du är bosatt i två eller flera länder. Läs mer om stadigvarande boningsort.

Om det inte finns några grunder för skattefri användning av ett fordon, är användningen skattepliktig. Läs anvisningar för hur du anmäler skattepliktig användning av fordon.