Rätt till skattefri användning för personer som studerar utomlands

Om du är stadigvarande bosatt i Finland och vistas minst 185 dagar om kalenderåret utomlands på ett universitet eller en annan läroanstalt på grund av studier, kan du med beaktande av omständigheterna använda ett utomlands registrerat fordon tillfälligt i Finland på grund av en orsak som anses tvingande eller en vanlig semesterresa eller annan med den jämförbar kort vistelse. Vistelsen är i regel kortvarig och användningen av fordonet är tillfällig om den inte överskrider 72 dagar om året. Läs mer om hur den stadigvarande boningsorten fastställs.

Skattefri användning av ett fordon på denna grund behöver du inte anmäla till Skatteförvaltningen.

Om villkoren för skattefri användning inte uppfylls, anses fordonet ha tagits i skattepliktig användning och den som tagit i bruk fordonet ska lämna en anmälan om ibruktagande av fordonet och en skattedeklaration. Läs mer om hur du lämnar skattedeklarationen.