Beloppet på bilskatten

Skatteförvaltningen ger inga uppskattningar av bilskattebeloppet eller av fordonets beskattningsvärde på förhand. Det slutliga skattebeloppet framgår av bilskattebeslutet. 

Du kan själv uppskatta skattebeloppet

Uppskatta skattebeloppet utgående från uppgifterna om bilen

Du kan uppskatta bilskattebeloppet med hjälp av räknaren i tjänsten för fordonsprisuppgifter om fordonet är

  • en begagnad personbil som har tagits i bruk 1.1.2008 eller därefter
  • en motorcykel som tagits i bruk 1.1.2003 eller därefter
  • en paketbil som tagits i bruk 1.4.2009 eller därefter.

Bilskatteräknare

Uppskatta med vår räknare:

  1. Sök det allmänna försäljningspriset för fordonet i prisuppgifterna.
  2. Klicka på Beräkning av skattebelopp och ange CO2-värdet och Metoden för mätning av CO2-utsläpp för fordonet.
  3. Räknaren beräknar bilskattebeloppet.

Du kan uppskatta bilskattebeloppet för begagnade fordon enligt fordonets uppgifter

  1. Sök det allmänna försäljningspriset för fordonet i prisuppgifterna.
  2. Sök skattesatsen i skattesatstabellen.
  3. Gör en uppskattning med hjälp av uppgifterna ovan: det allmänna försäljningspriset för bilen x skattesatsen = bilskattebeloppet (uppskattning).

Du kan göra en riktgivande uppskattning av skattebeloppet utgående från tidigare beskattningsbeslut.

Observera dock att värdet på fordon förändras hela tiden enligt marknaden, och skattebeloppet kan variera till och med i fråga om en och samma fordonsmodell.

Nyckelord: