Beloppet på bilskatten

Skatteförvaltningen ger inga beräkningar eller uppskattningar av bilskattebeloppet eller av fordonets beskattningsvärde på förhand. Beloppet på den slutliga skatten framgår av bilskattebeslutet.

Du kan själv uppskatta skattebeloppet

Uppskatta skattebeloppet utgående från uppgifterna om bilen

1

Hämta ett allmänt försäljningspris för bilen

Hämta ett allmänt försäljningspris för fordonet i webbtjänsten Fordonsprisuppgifter. Det allmänna försäljningspriset för en bil fastställs på grundval av de begärda priserna för bilar som säljs i Finland.

2

Hämta skattesatsen

Hämta skattesatsen i skattesatstabellen. Du får skattesatsen på grundval av värdet för koldioxidutsläppet (CO2) eller bilens totalmassa och drivkraft.

3

Beräkna en uppskattning av bilskattebeloppet

Beräkna en uppskattning på grundval av uppgifterna ovan:

det allmänna försäljningspriset för bilen x skattesatsen
= bilskattebeloppet (uppskattning)

Gör en uppskattning av beloppet av skatten på motorcykeln

1
2

Beräkna en uppskattning av skattebeloppet

Beräkna skattesatsen på grundval av försäljningspriset för motorcykeln. Du kan använda webbtjänsten Fordonsprisuppgifter. Det allmänna försäljningspriset för en motorcykel fastställs på grundval av de begärda priserna för motorcyklar som säljs i Finland.  

Uppskatta utgående från tidigare beskattningsbeslut

Du kan få en riktgivande uppskattning av skattebeloppet utgående från tidigare beskattningsbeslut. Tidigare beskattningsbeslut finns i följande tabeller:

Tabeller över tillämpade beskattningsvärden

Observera dock att värdet på fordon förändras hela tiden enligt marknaden, och skattebeloppet kan variera till och med i fråga om en och samma fordonsmodell.

Nyckelord:

SvarsBanken

Gå till Svarsbanken