Beloppet av bilskatten

Skatteförvaltningen ger inga beräkningar av bilskattebeloppet på förhand till kunden. Värdet av fordon förändras hela tiden enligt marknaden, och detta kan till och med i fråga om en och samma bilmodell variera. Skatteförvaltningen ger inget förhandsavgörande om beskattningsvärdet. Du kan ansöka om ett bindande avgiftsbelagt förhandsavgörande om tillämpningen av bilskattelagen, men inte ens för beskattningsvärdet i enlighet med bilskattelagen lämnas något förhandsavgörande.

Beloppet av bilskatten på ett begagnat fordon påverkas av bilens säregenskaper, till exempel bilmärket, modellen, utsläppsvärdet (CO2) samt körkilometer, bilens ålder och utrustning. Begagnade bilar är olika beroende på hur de har använts, i vilket skick de är och vilken utrustning de har. 

Beräkning av bilskattebeloppet

Bilskattebeloppet beror på bilens allmänna försäljningsvärde i detaljhandeln på den finska marknaden samt på utsläppsvärdet (CO2).

Bilskatten beräknas på basis av försäljningsvärdet i detaljhandeln, dvs. beskattningsvärdet. Den procent som tillämpas vid beräkningen av det allmänna försäljningsvärdet i detaljhandeln bestäms utifrån utsläppsvärdet (CO2) i enlighet med typgodkännandet av bilen. På äldre bilar för vilka det inte finns något utsläppsvärde tillgängligt (CO2) tillämpas en skatteprocent som grundar sig på bilens totala vikt och drivkraft.

På fordon som beskattas som begagnade uppbärs en skatt till högst det minimibelopp som återstår av värdet av ett fordon som ska betraktas som likadant och som redan tidigare registrerats i Finland. Fordon som ska betraktas som likadana som det begagnade fordonet har eventuellt beskattats enligt många olika skatteprocent. Skatteförvaltningen reder ut de tidigare skatteprocenten, och av dessa tillämpas det lägsta i beskattningen.

Beskattningsvärdet av en bil och en motorcykel kan hämtas i tjänsten för prisuppgifter om fordon som innehåller prisuppgifter för begagnade fordon.

Egen förhandsuppskattning av bilskattebeloppet

Du kan också göra en uppskattning av beskattningsvärdet utifrån tidigare beslut om bilskatt.     

Dessutom kan du söka priser på webben, bland annat på importörernas försäljningswebbplatser.

Utredning av utsläppsvärdet för bilen (CO2)

Utsläppsvärdet (CO2) för en bil kan kontrolleras i till exempel ett registreringsintyg (som utfärdats i en EU- eller EES-stat), ett kravenlighetsintyg (ett så kallat CoC-intyg) eller ett intyg som utfärdats av tillverkarens representant.

I fråga om nya bilar för vilka EG-förfarandet för typgodkännande och gemenskapsreglerna om utsläppsmätning inte gäller bestäms skatteprocenten utifrån totalmassan. Dessa omfattar bland annat bilar som producerats i små serier samt enskilda bilar som tillverkats utanför EU.

Egen förhandsuppskattning av skatt på motorcyklar

Motorcykelskatten är en procentuell andel av motorcykelns beskattningsvärde, och denna beräknas på basis av cylindervolymen eller drivkraften.

Du kan också göra en uppskattning av beskattningsvärdet utifrån tidigare beskattningsbeslut. 

Dessutom kan du söka priser på bland annat importörernas försäljningswebbplatser.

Beloppet av bilskatten på fordon som är sällsynta i Finland

Det kan vara besvärligt att göra en egen uppskattning av beloppet av bilskatten på sällsynta fordonsmodeller.  Vid fastställande av beskattningsvärdet för fordonsmodeller som är sällsynta på den finska marknaden tillämpar Skatteförvaltningen lagstadgade uppskattningsmetoder.
 

Import av fordon från områden utanför EU

På fordon som importeras från områden utanför EU betalas förutom bilskatt även tull och importmoms 24 procent. Mer information om förtullning och importmoms tulli.fi

 

Kundbetjäning

Nyckelord:

SvarsBanken

Gå till Svarsbanken