Ulkomailla vakituisesti asuva opiskelee Suomessa

Jos asut vakituisesti ulkomailla ja opiskelet päätoimisesti Suomessa, voit käyttää ulkomaille rekisteröityä ajoneuvoa verottomasti niin kauan kuin opiskelet Suomessa. Käyttöaikaa ei rajoiteta, jos opiskelet päätoimisesti yliopistossa tai muussa oppilaitoksessa.

Milloin sinun on annettava ilmoitus ajoneuvon verottomasta käytöstä?

Jos käytät ajoneuvoa yli 6 kuukautta 12 kuukauden aikana, sinun on annettava ilmoitus ajoneuvon verottomasta käytöstä Verohallinnolle ennen 6 kuukauden määräajan päättymistä.  

Tee verottoman käytön ilmoitus OmaVerossa

Verohallinto vahvistaa ilmoituksen, mutta vahvistus ei tarkoita, että Verohallinto olisi tutkinut ja hyväksynyt verottoman käytön edellytykset. Muista itse etukäteen selvittää, onko verottomalle käytölle perusteet. Jos perusteita ei ole, ajoneuvon käyttö on verollista. 

Saat ilmoituksen vahvistamisesta heti kirjeen OmaVeron postilaatikkoon, josta voit sen tulostaa. Vahvistuskirje tulee myös postitse kotiin, ellet ole ottanut käyttöön Suomi.fi-viestejä eli luopunut paperipostista.

Pidä vahvistuskirje mukana ajoneuvossa ja esitä se pyydettäessä poliisille tai Tullille.

Voit tehdä ilmoituksen myös lomakkeella Ulkomaisen opiskelijan ilmoitus ajoneuvon verottomasta käytöstä (1245)

  • Verohallinnon vahvistama ilmoitus postitetaan ilmoittamaasi osoitteeseen.

Anna Verohallinnolle selvitys opiskelusta

Sinun on annettava Verohallinnolle selvitys opiskelustasi lukuvuosittain. Verohallinto voi pyytää sinulta selvitystä opiskelusta myös muina ajankohtina.

Lisäksi Verohallinto voi pyytää sinua esittämään opintotodistuksen tai opiskelijatodistuksen tai antamaan lisätietoja työskentelystäsi.

Jos verottoman käytön edellytykset eivät täyty

Jos verottoman käytön edellytykset eivät täyty, ajoneuvo katsotaan otetuksi verolliseen käyttöön ja käyttöönottajan on annettava ajoneuvosta käyttöönottoilmoitus ja veroilmoitus. Lue lisää autoveroilmoituksen antamisesta.