Beskattning av nya fordon

Ett fordon anses vara nytt om det inte har varit registrerat eller i bruk. Ett fordon anses också vara nytt när det har importerats till Finland som nytt och tillfälligt använts i skattefritt förevisningssyfte.

Beskattningsvärde

Ett fordons beskattningsvärde utgörs av dess allmänna skattebelagda detaljhandelsvärde. Vid beskattning som grundar sig på fordonets allmänna värde i detaljhandeln bestäms beskattningsvärdet på ett nytt fordon enligt det allmänna värdet av likadana nya fordon i detaljhandeln i Finland.

Om inget bilskattefritt allmänt försäljningspris har fastställts för den fordonsmodell som ska beskattas, utreder Skatteförvaltningen värdet efter att skattedeklarationen har lämnats in. I de flesta fall tar det under en vecka att reda ut fordonets allmänna försäljningspris, men i svårare fall kan det ta längre än så.

Skattesats

Personbilar och paketbilar

Skattesatsen har differentierats enligt fordonets koldioxidutsläpp. Varje gram koldioxid påverkar skattesatsens storlek.

Paketbilar beviljas nedsatt skattesats på basis av godstransportförmågan på följande villkor:  

  • kategori N1
  • en bänkrad
  • totalmassa mer än 2 500 kg
  • bärförmåga (totalmassa - egen massa) och relativ effekt (effekt kW / totalmassa kg):
    – bärförmåga 680–1 000 kg och relativ effekt högst 0,05 eller
    – bärförmåga minst 1 000 kg och relativ effekt högst 0,06.

Lätta bussar M2:

       31,7 %

Motorcyklar och andra fordon i kategori L

Cylindervolym Skatt
högst 130 cm3 9,8 %
131 - 255 cm3 12,2 %
256 - 355 cm3 15,9 %
356 - 505 cm3 19,5 %
506 - 755 cm3 22,0 %
minst 756 cm3 24,4 %
eldriven i kategori L    9,8 %

Import från EU - mervärdesskatt på nytt transportmedel

För ett nytt fordon som införs från ett annat EU-land ska utöver bilskatt i Finland också betalas s.k. mervärdesskatt på nytt transportmedel.

Med nytt transportmedel avses i mervärdesskattelagstiftningen ett motordrivet marktransportmedel som har en motor med en cylindervolym på över 48 cm³ eller en effekt på över 7,2 kW och som har sålts inom högst sex månader efter det att det första gången togs i bruk eller som har körts högst 6 000 km. Transportmedlet är nytt när någondera förutsättningen är i kraft.

Om importören är en i Finland registrerad mervärdesskatteskyldig, betalar den skattskyldige momsen till Skatteförvaltningen i samband med den normala månatliga mervärdesbeskattningen.

Om importören inte är en i Finland registrerad mervärdesskatteskyldig, uppbär Skatteförvaltningen momsen på det nya transportmedlet genom bilskattebeslutet i samband med bilbeskattningen .

Läs mer: Privatperson köper nytt transportmedel från ett annat EU-land

Mervärdesskatten på nya transportmedel (24 %) beräknas på skattegrunden för mervärdesskatt. 

Skattedeklaration

Bibilskattedeklarationen lämnas in elektroniskt för ett fordon som ska registreras i Finland. 

Granskning av fordon

Tullen kan granska det fordon som anmälts för beskattningen. I sådana situationer skickar Tullen en separat begäran om att föra in fordonet för inspektion till något av Tullens granskningsställen.

Beskattningsbeslut och registrering av fordonet

När du lämnat in bilskattedeklarationen via den elektroniska tjänsten får du ett bilskattebeslut elektroniskt. Bilskattebeslutet skickas också alltid per post.

Efter det at bilskattebeslutet fastställts ska bilskatten betalas inom 15 dagar. Fordonet kan registreras först när skatten blivit betald. Fordonet registreras till Finland på ett besiktningsställe. 

Till tjänsten för bilskattedeklarationer

Nyckelord:

SvarsBanken

Gå till Svarsbanken