Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden

När du är stadigvarande bosatt utomlands, kan du i regel använda ett fordon skattefritt i Finland

När du är stadigvarande bosatt utomlands, kan du under vissa förutsättningar använda ett fordon i Finland skattefritt. Om du till exempel gör en semesterresa från ett annat land till Finland, kan du använda fordonet skattefritt under hela resan.

Förutsättningar för skattefri användning

Du kan använda fordonet i Finland skattefritt, om följande förutsättningar uppfylls:

  • Din stadigvarande boningsort finns utomlands.
  • Fordonet är registrerat utomlands.
  • Trafikförsäkringen för fordonet gäller i Finland under hela den tid som du använder fordonet i landet.

Om samtliga förutsättningar för skattefri användning inte uppfylls, är användningen skattepliktig. Om du inte lämnar in en anmälan om skattepliktig användning i tid, blir du tvungen att även betala dröjsmålsränta utöver bilskatten. Läs anvisningar när du för in ett fordon för skattepliktig användning.

Stadigvarande boningsort inverkar på om du har rätt till skattefri användning av fordonet eller inte. Ibland kan det uppstå frågor som lämnar utrymme för tolkning när det gäller boningsort och huruvida ett arbete är tidsbegränsat, och för att fastställa boningsort kan det vara nödvändigt med en närmare redogörelse. I en sådan situation kan du ansöka om ett skriftligt beslut om boningsort hos Skatteförvaltningen. Läs mer om stadigvarande boningsort.

Läs separata anvisningar för dem som studerar respektive dem som arbetar i Finland:

Om du använder fordonet i högst 6 månader

Du behöver inte lämna in en anmälan om användning av fordon till Skatteförvaltningen, om du använder fordonet i högst 6 månader under en tolvmånadersperiod och förutsättningarna för skattefri användning uppfylls.

Om du använder fordonet i mer än 6 månader

Om du vistas i Finland i mer än 6 månader, men din stadigvarande boningsort fortfarande finns utomlands, kan du ansöka om förlängd tid för skattefri användning, det vill säga förlängning av maximitiden. Du kan beviljas en förlängd tid för högst ett år.

Ansök om förlängd tid hos Skatteförvaltningen i god tid innan användningstiden på 6 månader går ut.

Observera att du inte kan ansöka om förlängning av skattefri användningstid två gånger i rad. Du kan använda fordonet skattefritt på nytt tidigast 6 månader efter att den förlängda tiden har gått ut.

Förlängning av användningstiden

Du kan ansöka om förlängd tid i MinSkatt eller på pappersblankett. MinSkatt öppnas på fliken Egna skatteslag. Välj fliken Skatteärenden och sedan i punkten Bilskatt länken Funktioner som gäller bilskatt. Klicka på länken Förlängning av maximitiden för skattefri användning av ett fordon.

Ansök om förlängning av användningstiden i MinSkatt

Om du inte kan ansöka om förlängning i MinSkatt, kan du använda blankett 1260r (Ansökan om förlängning av tidsfristen för bilskattefrihet).

Sidan har senast uppdaterats 5.4.2024