Rätt till skattefri användning för personer som är stadigvarande bosatta utomlands

Om du är stadigvarande bosatt utomlands och för in i Finland i ditt eget bruk ett fordon som är registrerat utomlands, kan du använda fordonet skattefritt i högst 6 månader inom en period på 12 månader. Läs mer om hur den stadigvarande boningsorten fastställs.

Skattefri användning av fordon på denna grund behöver du inte anmäla till Skatteförvaltningen.

Om du vistas i två länder lönar det sig för dig att hos Skatteförvaltningen ansöka om ett beslut om din stadigvarande boningsort. Läs mer om hur den stadigvarande boningsorten fastställs.

Om villkoren för skattefri användning inte uppfylls, anses fordonet ha tagits i skattepliktig användning och den som tagit i bruk fordonet ska lämna en anmälan om ibruktagande av fordonet och en skattedeklaration. Läs mer om hur du lämnar skattedeklarationen.

När kan den skattefria användningen fortsätta längre än 6 månader?

Du kan använda fordonet skattefritt längre än 6 månader under en period på 12 månader om du är stadigvarande bosatt utomlands och arbetar i Finland. Du måste dock regelbundet resa till din stadigvarande boningsort utomlands med ditt fordon. Resan ska i allmänhet ske dagligen eftersom det är fråga om en resa mellan hemmet och arbetsplatsen.

Också en person som är stadigvarande bosatt utomlands och som kommer till Finland för att studera kan under vissa förutsättningar använda sitt fordon som är registrerat utomlands längre än 6 månader under en period på 12 månader. Läs mer om hur en utländsk person som studerar i Finland kan använda sitt fordon skattefritt.

Den skattefria användningstiden kan förlängas

Om din stadigvarande boningsort är utomlands, även om din vistelse i Finland varar över 6 månader, kan du få den skattefria användningstiden för ditt fordon förlängd. Skatteförvaltningen kan förlänga den skattefria användningstiden på 6 månader med högst ett år.

För en förlängning av användningstiden ska du lämna en ansökan till Skatteförvaltningen innan den skattefria användningstiden på 6 månader går ut. Skatteförvaltningen avvisar ansökan utan prövning om den anländer till Skatteförvaltningen efter den utsatta tiden.

Ansök om förlängning av användningstiden i MinSkatt

Lämna ansökan innan du har använt fordonet i 6 månader.

Du får beslutet i MinSkatt. Du får också beslutet hem per post om du inte har tagit i bruk Suomi.fi-meddelanden, det vill säga avstått från papperspost.

Du kan också lämna ansökan på blanketten Ansökan om förlängning av tidsfristen för tillfällig bilskattefrihet (1260r)

  • Blanketten ska vara framme hos Skatteförvaltningen innan användningstiden på 6 månader (det vill säga den utsatta tiden för ansökan) går ut.

Om den skattefria användningstiden för fordonet har förlängts, är det möjligt att på nytt använda fordonet skattefritt tidigast 6 månader efter utgången av den förlängda användningstiden