Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden

En persons stadigvarande boningsort vid bilbeskattningen

Om du vistas i två eller fler länder, påverkar din stadigvarande boningsort bilbeskattningen och avgör huruvida användningen av ditt fordon är skattefri. Stadigvarande boende bedöms utifrån personliga, yrkesmässiga och andra förbindelser. Stadigvarande boningsort är den ort som du regelbundet återvänder till av dessa skäl.

Vid bilbeskattningen är stadigvarande boningsort en ort där du är bosatt eller vistas i minst 185 dagar under ett kalenderår. Även om du vistas utomlands har du fortfarande en stadigvarande boningsort i Finland, om du till exempel kommer till Finland för att arbeta med en tidsbegränsad uppgift och du inte ansöker om ändring av din stadigvarande boningsort vid bilbeskattningen.

Ibland kan det uppstå frågor som lämnar utrymme för tolkning när det gäller boningsort och huruvida ett arbete är tidsbegränsat, och för att fastställa boningsort kan det vara nödvändigt med en närmare redogörelse. I en sådan situation kan du ansöka om ett skriftligt beslut om boningsort hos Skatteförvaltningen.

Så har ansöker du om beslut om boningsort

Du kan ansöka om beslut i MinSkatt eller på pappersblankett. Beslutet är gratis och gäller ett år i sänder. 

Gör ansökan om beslut om boningsort i MinSkatt

MinSkatt öppnas på fliken Egna skatteslag. Välj fliken Alla skatteslag och sedan Funktioner som gäller bilskatt. Klicka på länken Ansökan om beslut om boningsort.

När vi har behandlat din ansökan skickar vi beslutet till MinSkatt. Vi skickar också beslutet per post. Beslutet om boningsort gäller endast bilbeskattning och sådan användning av fordonet som du har beskrivit i ansökan. Även förhållandena ska vara sådana som du beskrivit i ansökan.

Du ska ha med dig beslutet i ditt fordon, antingen i pappersform eller i en mobil enhet. Visa upp det till polisen eller Tullen om det krävs.

Om du inte kan göra ansökan i MinSkatt, ska du ansöka om beslut om boningsort med blankett 1255r (Ansökan för utredning av stadigvarande boningsort).

Sidan har senast uppdaterats 14.4.2022