Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden

Postbeskrivningar av direktöverföringar och övriga anmälningar och deklarationer

 
Namn Postbeskrivning
/år (pdf)
Blankett
/anvisning
Direktöverföring av allmänt skattskyldiga pensionstagare (VKESSELE) 2024

Anvisning 2024
Anvisning 2023
Anvisning 2022
Anvisning (28.9.2020)

Direktöverföring av begränsat skattskyldiga pensionstagare (RVKSSELE)

2024

Anvisning 2024
Anvisning 2023
Anvisning 2022
Anvisning

Direktöverföring av förskottsinnehållningsuppgifter om löner (VKESSPAE)

2024
2023

Anvisning 2024
Anvisning 2023
Anvisning 2022
Anvisning 2021
Anvisning 2020

Anmälan om FöPL- och LFöPL-arbetsinkomstuppgifter (VKTYOSVA)

2024

 
Förskottsinnehållningsuppgifter till utbetalare av förmåner

Detta dataflöde tas ur bruk. För 2019 ger vi inte ut en postbeskrivning.
För förskottsinne-hållningsförfrågningar kan du använda dataflödet VKESSPAE.

 
Försäkringsuppgifter enligt arvs- och gåvoskattelagen (E)

2016 -> (6.4.2021)
Från 2021 information skall anmälas till inkomstregister.

 
Arbetsgivarens skattenummerbegäran (VERONUME) Trätt i kraft 29.3.2022
2012 ->
Anvisning (19.8.2022)
Hjälpverktyg (på finska)
Anvisning om hjälpmedel (19.8.2022)
Kontroll av skattenummerregistrering (VEROKYSE) Trätt i kraft 29.3.2022
2014 ->
 
Kontroll av förskottsuppbördsregistrering (VSENPERE) 30.11.2018 2018 -> Hjälpverktyg
(pä finska)
Kontroll av momsskyldighet (VSALVTAR) 16.1.2018 2018 ->  
Skyldigheten att lämna uppgifter vid byggande / Uppgifter vid byggande (VSRAKYHT)

2020
2018

 
Skyldigheten att lämna uppgifter vid byggande / Uppgifter om arbetstagare (VSTYONTE)

2020 (30.11.2022)
2018

 
Skyldigheten att lämna uppgifter vid byggande / Uppgifter om entreprenader (VSURAKKA)

2020
2018

 
Anmälan om utredningsskyldighet (CbC och DAC4)

2024
2023 (24.11.2023)

 

Land-för-land-rapport för beskattningen
(CbC och DAC4)

Teknisk tillämpning v2.1 (XML-schema 2.0, i bruk fr.o.m. 26.1.2021)

Exempelfiler (XML 2.0):
CbC-Report_New_Schema-2.0
CbC-Report_Correction-OECD2_Schema-2.0
CbC-Report_Deletion-OECD3_Schema-2.0

Anmälan om rapporteringspliktiga arrangemang (DAC6)

2018 -> (Anmälan börjar 1.7.2020)

Teknisk tillämpningsanvisning

IsoTypes_v1.01 (xsd)
Dac6XML_FI_v3.02 (xsd)
DAC6Wrapper_v1.0 (xsd)

 
Anmälan om gränsöverskridande betalningar av en betaltjänstleverantör (CESOP-anmälan)

Teknisk tillämpningsanvisning (12.3.2024)

commontypes (xsd)
isotypes (xsd)
PaymentData (xsd)

CESOP Exempelfiler (zip)
CESOP Validation Module (zip) (europa.eu)

Referensuppgifter för skatter (VSGVIITE)

2017 -> (28.5.2021) 
(referensnummer för  bilskatter returneras fr.o.m 11.2.2021)

 

 

Tilläggsinformation om postbeskrivningarna och tidigare års postbeskrivningar får du genom att skicka e-post till adressen ohjelmistotalot(at)vero.fi.

Sidan har senast uppdaterats 12.3.2024