Postbeskrivningar av direktöverföringar och övriga anmälningar och deklarationer

 
Namn Postbeskrivning
/år (pdf)
Blankett
/anvisning
Direktöverföringar    
Direktöverföring av allmänt skattskyldiga pensionstagare (VKESSELE) 2020 Anvisning
Direktöverföring av begränsat skattskyldiga pensionstagare (RVKSSELE) 2020 Anvisning
Direktöverföring av förskottsinnehållningsuppgifter om löner (VKESSPAE) 2020
2019 (22.10.2018)
Anvisning 2020
Anvisning
Anmälan om FöPL- och LFöPL-arbetsinkomstuppgifter (VKTYOSVA)

2020

 
Förskottsinnehållningsuppgifter till utbetalare av förmåner

Detta dataflöde tas ur bruk. För 2019 ger vi inte ut en postbeskrivning.
För förskottsinne-hållningsförfrågningar kan du använda dataflödet VKESSPAE.

 
Övriga anmälningar och deklarationer    
Försäkringsuppgifter enligt arvs- och gåvoskattelagen (E) 2013
Hjälpverktyg (på finska)
Arbetsgivarens skattenummerbegäran (VERONUME) 2012 -> Anvisning
Hjälpverktyg (på finska)
Anvisning om hjälpmedel
Kontroll av skattenummerregistrering (VEROKYSE) 2014 ->  
Kontroll av förskottsuppbördsregistrering (VSENPERE) 30.11.2018 2018 -> Hjälpverktyg
(pä finska)
Kontroll av momsskyldighet (VSALVTAR) 16.1.2018 2018 -> (29.3.2019)  
Anmälan om överlåtelseskatt (VSVARAIN) 20.3.2017 2016 ->  
Skyldigheten att lämna uppgifter vid byggande / Uppgifter vid byggande (VSRAKYHT)

2018

 
Skyldigheten att lämna uppgifter vid byggande / Uppgifter om arbetstagare (VSTYONTE)

2018

(Alternativa postbeskrivningar på det gamla underlaget, trädde i kraft 31.12.2015)

 
Skyldigheten att lämna uppgifter vid byggande / Uppgifter om entreprenader (VSURAKKA)

2018

(Alternativa postbeskrivningar på det gamla underlaget, trädde i kraft 31.12.2015)

 
Anmälan om utredningsskyldighet (CbC och DAC4)

2019
2018

2017
2016

 

Land-för-land-rapport för beskattningen
(CbC-rapport)

Teknisk tillämpning

Exempelfiler:
CBC-Report_New.xml (13.12.2017)
CBC_Report_Delete.xml (13.12.2017)

Referensuppgifter för skatter (VSGVIITE)

trätt i kraft 1.1.2017 (senast ändrad 12.11.2017)

 

 

Tilläggsinformation om postbeskrivningarna och tidigare års postbeskrivningar får du genom att skicka e-post till adressen ohjelmistotalot(at)vero.fi.