Skatt.fi och våra e-tjänster är inte i bruk på lördagen 6.6 cirka klockan 18–22. Mer information om serviceavbrottet

Postbeskrivningar av direktöverföringar och övriga anmälningar och deklarationer

 
Namn Postbeskrivning
/år (pdf)
Blankett
/anvisning
Direktöverföringar    
Direktöverföring av allmänt skattskyldiga pensionstagare (VKESSELE) 2020 Anvisning
Direktöverföring av begränsat skattskyldiga pensionstagare (RVKSSELE) 2020 Anvisning
Direktöverföring av förskottsinnehållningsuppgifter om löner (VKESSPAE) 2020 Anvisning 2020
Anmälan om FöPL- och LFöPL-arbetsinkomstuppgifter (VKTYOSVA)

2020

 
Förskottsinnehållningsuppgifter till utbetalare av förmåner

Detta dataflöde tas ur bruk. För 2019 ger vi inte ut en postbeskrivning.
För förskottsinne-hållningsförfrågningar kan du använda dataflödet VKESSPAE.

 
Övriga anmälningar och deklarationer    
Försäkringsuppgifter enligt arvs- och gåvoskattelagen (E) 2013
Hjälpverktyg (på finska)
Arbetsgivarens skattenummerbegäran (VERONUME) 2012 -> Anvisning
Hjälpverktyg (på finska)
Anvisning om hjälpmedel
Kontroll av skattenummerregistrering (VEROKYSE) 2014 ->  
Kontroll av förskottsuppbördsregistrering (VSENPERE) 30.11.2018 2018 -> Hjälpverktyg
(pä finska)
Kontroll av momsskyldighet (VSALVTAR) 16.1.2018 2018 -> (29.3.2019)  
Skyldigheten att lämna uppgifter vid byggande / Uppgifter vid byggande (VSRAKYHT)

2020
2018

 
Skyldigheten att lämna uppgifter vid byggande / Uppgifter om arbetstagare (VSTYONTE)

2020
2018

 
Skyldigheten att lämna uppgifter vid byggande / Uppgifter om entreprenader (VSURAKKA)

2020
2018

 
Anmälan om utredningsskyldighet (CbC och DAC4)

2020
2019
2018

2017
2016

 

Land-för-land-rapport för beskattningen
(CbC-rapport)

Teknisk tillämpning (11.10.2019)

Exempelfiler:
CBC-Report_New.xml (11.10.2019)
CBC_Report_Correction.xml
CBC_Report_Delete.xml (13.12.2017)

Referensuppgifter för skatter (VSGVIITE)

2017 ->
(referensnummer för överlåtelseskatter och för fastighetsskatter returneras fr.o.m. 7.11.2019)

 

 

Tilläggsinformation om postbeskrivningarna och tidigare års postbeskrivningar får du genom att skicka e-post till adressen ohjelmistotalot(at)vero.fi.