Vero.fi har ett serviceavbrott onsdagen den 29 maj kl. 6–9. MinSkatt fungerar normalt.

Sjukförsäkringspremie för arbetstagare som kommer till Finland

Arbetstagare som kommer från utlandet till Finland kan bli sjukförsäkrade i Finland på basis av arbetet. Arbetstagaren är sjukförsäkrad i Finland oavsett vistelsens längd om hens lön är

  • minst 741,75 euro i månaden 1.1. - 31.7.2022
  • minst 767,98 euro i månaden 1.8. - 31.12.2022
  • minst 800,02 euro i månaden (år 2023 och år 2024)

Om du flyttar stadigvarande till Finland kan du vara sjukförsäkrad i Finland på basis av boende. Då påverkar inte lönebeloppet sjukförsäkringen.

Om du är sjukförsäkrad i Finland påför Skatteförvaltningen arbetstagares sjukförsäkringspremie för dig. Därtill ska din arbetsgivare betala arbetsgivares sjukförsäkringsavgift.

Sjukförsäkringsavgifter behöver dock inte betalas i Finland om du har ett A1-intyg eller ett motsvarande intyg som påvisar att du är försäkrad i din hemviststat.

Även om arbetstagarens löneinkomster skulle sjunka under

  • 741,75 euro per månad 1.1. - 31.7.2022
  • 767,98 euro per månad 1.8. - 31.12.2022
  • 800,02 euro per månad (år 2023 och år 2024)

kan arbetstagaren ändå vara sjukförsäkrad i Finland på basis av efterskydd. Förutsättningen för efterskydd är att arbetstagaren har betalats en lön för minst

  • 741,75 euro per månad 1.1. - 31.7.2022
  • 767,98 euro per månad 1.8. - 31.12.2022
  • 800,02 euro per månad (år 2023 och år 2024)

under minst sex månader. Efterskydd tillämpas under högst tre månader eller högst under uppehållstillståndets giltighet.

Arbetstagares sjukförsäkringspremie

Sjukförsäkringspremien bildas av sjukvårdspremien och dagpenningspremien.

År 2023 är sjukvårdspremien 0,60 % av den beskattningsbara förvärvsinkomsten i kommunalbeskattningen. Sjukförsäkringens dagpenningspremie är 1,36 % och den uppbärs endast om löne- eller arbetsinkomsterna är 15 703 euro eller mera under året.

År 2024 är sjukvårdspremien 0,51 % av den beskattningsbara förvärvsinkomsten i kommunalbeskattningen. Sjukförsäkringens dagpenningspremie är 1,01 % och den uppbärs endast om löne- eller arbetsinkomsterna är 16 499 euro eller mera under året.

Om du är allmänt skattskyldig och sjukförsäkrad i Finland ingår arbetstagares sjukförsäkringspremie i förskottsinnehållningssatsen och tas inte separat ut på lönen.

Om du är begränsat skattskyldig och sjukförsäkrad i Finland tas det utöver källskatt även en sjukförsäkringspremie ut på lönen. Om du däremot har ansökt om progressiv beskattning för begränsat skattskyldiga ingår arbetstagares sjukförsäkringspremie i förskottsinnehållningssatsen.

Socialförsäkringsavgifter

Sidan har senast uppdaterats 1.1.2024