Sjukförsäkringspremie för arbetstagare som kommer till Finland

Arbetstagare som kommer från utlandet till Finland kan bli sjukförsäkrade i Finland på basis av arbetet. Arbetstagaren är sjukförsäkrad i Finland oavsett vistelsens längd om hens lön är minst 696,60 euro i månaden (år 2019).

Om du flyttar stadigvarande till Finland kan du vara sjukförsäkrad i Finland på basis av boende. Då påverkar inte lönebeloppet sjukförsäkringen.

Om du är sjukförsäkrad i Finland påför Skatteförvaltningen arbetstagares sjukförsäkringspremie för dig. Därtill ska din arbetsgivare betala arbetsgivares sjukförsäkringsavgift.

Sjukförsäkringsavgifter behöver dock inte betalas i Finland om du har ett A1-intyg eller ett motsvarande intyg som påvisar att du är försäkrad i din hemviststat.

Även om arbetstagarens löneinkomster skulle sjunka under 696,60 euro per månad kan arbetstagaren ändå vara sjukförsäkrad i Finland på basis av efterskydd. Förutsättningen för efterskydd är att arbetstagaren har betalats en lön för minst 696,60 euro/månad under minst sex månader. Efterskydd tillämpas under högst tre månader eller högst under uppehållstillståndets giltighet.

Arbetstagares sjukförsäkringspremie

Sjukförsäkringspremien är 0 % år 2019 om löneinkomsterna understiger 14 282 euro även om du skulle vara sjukförsäkrad i Finland. Om dina löneinkomster är minst 14 282 euro är sjukförsäkringspremien 1,54 %.

Om du är allmänt skattskyldig och sjukförsäkrad i Finland ingår arbetstagares sjukförsäkringspremie i förskottsinnehållningssatsen och tas inte separat ut på lönen.

Om du är begränsat skattskyldig och sjukförsäkrad i Finland tas det utöver källskatt även en sjukförsäkringspremie ut på lönen. Om du däremot har ansökt om progressiv beskattning för begränsat skattskyldiga ingår arbetstagares sjukförsäkringspremie i förskottsinnehållningssatsen.

Procenterna för socialförsäkringsavgifterna år 2019

Läs mer om beskattningen av arbetstagare som kommer från utlandet till Finland