Sjukförsäkringspremie för arbetstagare som kommer till Finland

Arbetstagare som kommer från utlandet till Finland kan bli sjukförsäkrade i Finland på basis av arbetet. Arbetstagaren är sjukförsäkrad i Finland oavsett vistelsens längd om hens lön är minst 726,27 euro i månaden (år 2021).

Om du flyttar stadigvarande till Finland kan du vara sjukförsäkrad i Finland på basis av boende. Då påverkar inte lönebeloppet sjukförsäkringen.

Om du är sjukförsäkrad i Finland påför Skatteförvaltningen arbetstagares sjukförsäkringspremie för dig. Därtill ska din arbetsgivare betala arbetsgivares sjukförsäkringsavgift.

Sjukförsäkringsavgifter behöver dock inte betalas i Finland om du har ett A1-intyg eller ett motsvarande intyg som påvisar att du är försäkrad i din hemviststat.

Även om arbetstagarens löneinkomster skulle sjunka under 723,69 euro per månad kan arbetstagaren ändå vara sjukförsäkrad i Finland på basis av efterskydd. Förutsättningen för efterskydd är att arbetstagaren har betalats en lön för minst 723,69 euro/månad under minst sex månader. Efterskydd tillämpas under högst tre månader eller högst under uppehållstillståndets giltighet.

Arbetstagares sjukförsäkringspremie

Sjukförsäkringspremien bildas av sjukvårdspremien och dagpenningspremien. År 2020 är sjukvårdspremien 0,68 % av den beskattningsbara förvärvsinkomsten i kommunalbeskattningen. Sjukförsäkringens dagpenningspremie är 1,18 % och den uppbärs endast om löne- eller arbetsinkomsterna är 14 574 euro eller mera under året.

Om du är allmänt skattskyldig och sjukförsäkrad i Finland ingår arbetstagares sjukförsäkringspremie i förskottsinnehållningssatsen och tas inte separat ut på lönen.

Om du är begränsat skattskyldig och sjukförsäkrad i Finland tas det utöver källskatt även en sjukförsäkringspremie ut på lönen. Om du däremot har ansökt om progressiv beskattning för begränsat skattskyldiga ingår arbetstagares sjukförsäkringspremie i förskottsinnehållningssatsen.

Procenterna för socialförsäkringsavgifterna år 2020