Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Så här skriver du specialtecken på ett finskt pc-tangentbord

Förklaringar, tangenter som du behöver

Shift (tjock pil/Skift) genererar versaler och tecken/symboler som står högst upp till vänster på vissa tangenter/en del av tangenterna. Vanligen ovanför Ctrl-tangenten till vänster på tangentbordet.

Alt Till vänster om blankstegstangenten.

Alt Gr Till höger om blanksteg.

Håll de ovan nämnda tangenterna nedtryckta då du skriver de andra tecknen. Om du använder tangenterna Alt och Alt Gr, tryck på siffertecken (t.ex. 0167) på ett separat siffertangentbord som finns till höger om det vanliga tangentbordet.

OBS! Aktivera NumLock då du har specialtecken.

Accenttangent: Tangenten genererar en akut accent (´) och ovanpå finns grav accent (`).

Trematangent: Genererar trema (¨) och cirkumflex (^) och eventuellt nedanför eller till höger även tilde (~).

Blanksteg eller mellanslag (space bar): Stor tangent nederst i mitten av tangentbordet.

Bokstäver med accent (t.ex. é och ü)

Bokstäver med s.k. diakritiska tecken skrivs med hjälp av antingen accenttangenten eller trematangenten, eventuellt tillsammans med skift eller Alt Gr på följande sätt:

Accenttangent + a genererar á
Shift + accenttangent + a genererar à
Trematangent + a genererar ä
Shift + trematangent + a genererar â
Alt Gr + trematangent + a genererar ã

Använd ytterligare skifttangenten för versaler.

Specialbokstäver

æ Alt + 0230 LATIN SMALL LETTER AE lilla danska ä
Æ Alt + 0198 LATIN CAPITAL LETTER AE stora danska ä
ø Alt + 0248 LATIN SMALL LETTER O WITH STROKE lilla danska ö
Ø Alt + 0216 LATIN CAPITAL LETTER O WITH STROKE stora danska ö
ð Alt + 0240 LATIN SMALL LETTER ETH lilla eth
Ð Alt + 0208 LATIN CAPITAL LETTER ETH stora eth
þ Alt + 0254 LATIN SMALL LETTER THORN lilla thorn
Þ Alt + 0222 LATIN CAPITAL LETTER THORN stora thorn
ç Alt + 0231 LATIN SMALL LETTER C WITH CEDILLA lilla c med cedilj
Ç Alt + 0199 LATIN CAPITAL LETTER C WITH CEDILLA stora c med cedilj
ß Alt + 0223 LATIN SMALL LETTER SHARP S tyskt dubbel-s
Andra tecken, s.k. diakritiska tecken
¯ Alt + 0175 MACRON macron accent
~ Alt Gr + trematangent + Blanksteg eller mellanslag TILDE tilde
^ Shift +trematangent + Blanksteg eller mellanslag CIRCUMFLEX ACCENT cirkumflex
¨ Trematangent + Blanksteg eller mellanslag DIAERESIS trema
´ Alt + accenttangent + Blanksteg eller mellanslag ACUTE ACCENT akut accent
` Shift + accenttangent + Blanksteg eller mellanslag GRAVE ACCENT grav accent
¸ Alt + 0184 CEDILLA sedilj
Sidan har senast uppdaterats 8.11.2019