Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Ansökan om källskattekort, skattekort, förskottsskatt eller skattenummer för begränsat skattskyldig (5057r)

Med denna blankett kan du ansöka om källskattekort, skattekort, förskottsskatt eller skattenummer om du bor permanent utomlands eller om du kommer till Finland för högst sex månader.

Den här blanketten kan du också använda om du har fått ett beslut om förskottsuppbörd i vilket ändring får sökas och vill begära omprövning av beslutet hos skatterättelsenämnden. Fyll ytterligare i en omprövningsbegäran av förskottsuppbörd (5002r).

Blankettens returadress finns på första sidan av blanketten.

Sidan har senast uppdaterats 1.4.2022