Ansökan om källskattekort, förskottsskatt eller skattekort för begränsat skattskyldig (5057r)

Fyll i blanketten om du är stadigvarande bosatt utomlands eller kommer till Finland för högst 6 månader. Med blanketten ansöker du om källskattekort eller skattekort för begränsat skattskyldig. Om du är en begränsat skattskyldig hyrd arbetstagare ansöker du om förskottsskatt med blanketten. Arbetar du inom byggbranschen ska du ansöka om skattenummer med blanketten.

Blanketten kan lämnas in till vilken skattebyrå som helst. Blanketten kan också skickas med posten.

En utländsk yrkesutövare bör bifoga till sin ansökan en redogörelse om verksamheten i Finland.6206a.