Arbeta i Finland

När du kommer från utlandet för att arbeta i Finland påverkar längden av din vistelsetid i Finland beskattningen. Det har även betydelse om arbetsgivaren är ett finländskt eller ett utländskt företag. En del yrkesgrupper omfattas av särskilda regler som påverkar beskattningen.

Aktuellt 
Om du blir hänvisad till karantän på grund av coronavirusepidemin efter att du anlänt till Finland kan du vara berättigad till det stöd vid epidemi som FPA beviljar. Om du får stöd vid epidemi ska du ange stödet i din skattekortsansökan i punkten Förmåner.