Arbeta i Finland

Om du kommer från ett annat land för att arbeta i Finland, beror din beskattning på hur länge du vistas i Finland. Beskattningen påverkas även av om din arbetsgivare är ett finländskt eller utländskt företag. En del yrkesgrupper omfattas också av särskilda regler som inverkar på beskattningen.

I regel ska alla som arbetar i Finland ha ett skattekort. Du får skattekortet på närmaste skattebyrå. Ge skattekortet till din arbetsgivare när du börjar arbeta. På basis av skattekortet tar arbetsgivaren ut skatt på din lön. Innan du kan få ett skattekort behöver du en finsk personbeteckning eller en konstgjord personbeteckning. Om du har ett skattekort med en konstgjord personbeteckning ska du hämta ett nytt skattekort när du fått din personbeteckning.

Finsk personbeteckning och registrering

Om du kommer från ett annat land för att arbeta i Finland, får du en finsk personbeteckning från magistraten eller skattebyrån.  Ta med dig

  • ditt pass
  • ditt arbetsavtal
  • ditt giltiga uppehållstillstånd (beroende på ditt medborgarskap och längden på din vistelse)

Läs mera om förutsättningarna för personbeteckningen i anvisningen som gäller byggarbetare.

Om du stannar i Finland längre än ett år reder magistraten ut förutsättningarna för hemkommun och avgör om det även ska antecknas en hemkommun för dig i befolkningsdatasystemet. (www.maistraatti.fi/sv/).

Om du är medborgare i ett EU-land, Liechtenstein eller Schweiz och stannar i över tre månader i Finland, ska du även registrera din uppehållsrätt, dvs. lämna en anmälan om vistelsen i Finland. Uppehållsrätten registreras i webbtjänsten Enter Finland eller på något av Migrationsverkets serviceställen. Nordiska medborgare ska emellertid registrera sig hos magistraten, men endast om de stannar över sex månader i Finland. Registreringen sker på basis av ett internordiskt flyttningsbetyg.

Skattekort och konstgjord personbeteckning för asylsökande

Som asylsökande har du rätt att arbeta, om det gått tre eller sex månader sedan du lämnade in din asylansökan.

Du får ett skattekort och en konstgjord beteckning från skattebyrån. Se skattebyråernas kontaktinformation.

Fyll i och skriv ut skattekortsansökan  (blankett 5042r) och skriv ut den. Du kan också få blanketten från skattebyrån. Fyll helst i blanketten i förväg. Fyll i minst  

  • personuppgifter

  • ankomstdag till Finland

  • den dag arbetet börjar

  • uppskattning av lönen för hela året

  • arbetsgivarens namn om du redan vet det.

Ta med dig

  • ditt invånarkort från mottagningscentralen. Det visar vem du är. Om du har ett pass, ta också med det.

  • ditt arbetsavtal om du redan har ett. Om du inte ännu har ett arbetsavtal, räkna hur mycket lön du kommer att få under detta år. Berätta också var du ska arbeta eller vem som gett dig arbetet.

Handläggaren ger dig en konstgjord personbeteckning med vilken du kan bestyrka din identitet. Denna
personbeteckning gäller bara på skattebyrån. Den duger inte till exempel på banken. Med den konstgjorda personbeteckningen får du också ett skattenummer. Du behöver ett skattenummer om du arbetar på en byggarbetsplats.

Läs mera om skattenummer.

 Ska du arbeta som bärplockare i Finland?

 Läs endera av anvisningarna nedan beroende på om din lön betalas av en finländsk eller en utländsk arbetsgivare.

Fler än fem utländska personer som behöver registreras kommer för att arbeta på en bärodling

Kontakta Skatteförvaltningen om fler än fem utländska personer som behöver en personbeteckning, ett skattekort och/eller ett skattenummer kommer för att arbeta på en bärodling.

Tidsbokningstjänsten

Se den anvisning nedan som bäst motsvarar din situation.

 Anvisning för bärplockare

Över 5 utländska arbetstagare som behöver registreras kommer för att arbeta på en bärodling

Kontakta Skatteförvaltningen om du kommer att anställa över 5 utländska arbetstagare som behöver en personbeteckning, ett skattekort och/eller ett skattenummer för arbete på en bärodling. På så sätt kan vi komma överens om hur vi ska gå tillväga i ärendet.

SvarsBanken

Gå till Svarsbanken