Arbeta i Finland

När du kommer från utlandet för att arbeta i Finland påverkar längden av din vistelsetid i Finland beskattningen. Det har även betydelse om arbetsgivaren är ett finländskt eller ett utländskt företag. En del yrkesgrupper omfattas av särskilda regler som påverkar beskattningen.

Aktuellt
Obs! Vi följer tills vidare det förenklade förfarandet vid registreringen av utländska arbetstagare. Läs mer i nyheten: En utländsk arbetstagare som kommer till Finland för att arbeta behöver inte besöka skattebyrån för att få ett skattekort eller skattenummer.