Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden

Arbeta i Finland

Läs anvisningarna om hur du ska göra när du kommer till Finland för att arbeta och behöver ett skattekort och/eller ett skattenummer och en finländsk personbeteckning för dem.

Handläggningstiden för ansökningar är längre på grund av rusning. Var beredd på att du inte får med dig skattekortet och/eller skattenumret direkt när du besöker skattebyrån. Behandlingstiden är i allmänhet cirka 1–3 dagar, förutsatt att alla dokument och utredningar som behövs har lämnats.

 • Du kan få en personbeteckning genom att boka en besökstid på skattebyrån. Boka tid i MinSkatt eller ring servicenumret 029 497 003. Utan tidsbokning tar det längre tid att sköta ärendet.
 • Du kan få personbeteckningen från följande Skatteförvaltningens kontor: Helsingfors (Tavastvägen), Ivalo, Joensuu, Jyväskylä, Kemi, Kittilä, Karleby, Kuopio, Lahtis, Villmanstrand, Mariehamn, Uleåborg, Björneborg, Rovaniemi, Seinäjoki, Tammerfors, Åbo och Vasa.
 • Det är inte möjligt att få en personbeteckning från andra kontor än de som nämns ovan.
 • För att få en personbeteckning ska du personligen besöka Skatteförvaltningens kontor.
 • Behandlingstiden är i allmänhet cirka 1–3 dagar, förutsatt att alla dokument och utredningar som behövs har lämnats.

Skatteförvaltningen kan bevilja en personbeteckning av beskattningsmässiga skäl men endast om villkoren för att spara uppgifterna i befolkningsdatasystemet uppfylls.

Läs mer:
En utländsk arbetstagare får en personbeteckning på skattebyrån

På följande skattebyråer kan du få en finländsk personbeteckning

Om du har en finsk personbeteckning och kan logga in i MinSkatt, kan du själv anteckna ditt skattenummer i skattenummerregistret i MinSkatt. 

Se anvisningar om hur du gör det i MinSkatt

 • Du kan få en personbeteckning genom att boka en besökstid på skattebyrån. Boka tid i MinSkatt eller ring servicenumret 029 497 003. Utan tidsbokning tar det längre tid att sköta ärendet.
 • Du kan få personbeteckningen från följande Skatteförvaltningens kontor: Helsingfors (Tavastvägen), Ivalo, Joensuu, Jyväskylä, Kemi, Kittilä, Karleby, Kuopio, Lahtis, Villmanstrand, Mariehamn, Uleåborg, Björneborg, Rovaniemi, Seinäjoki, Tammerfors, Åbo och Vasa.
 • Det är inte möjligt att få en personbeteckning från andra kontor än de som nämns ovan.
 • För att få en personbeteckning ska du personligen besöka Skatteförvaltningens kontor.
 • Behandlingstiden är i allmänhet cirka 1–3 dagar, förutsatt att alla dokument och utredningar som behövs har lämnats.
 • Om du är medborgare i ett land utanför EU- och EES-området eller saknar medborgarskap, kontrollerar vi att du har ett uppehållstillstånd som ger rätt att arbeta. Rätten att arbeta har antecknats i beslutet om uppehållstillstånd och på uppehållstillståndskortet.  
 • Du får ett uppehållstillstånd från Migrationsverket.

Skatteförvaltningen kan bevilja en personbeteckning av beskattningsmässiga skäl men endast om villkoren för att spara uppgifterna i befolkningsdatasystemet uppfylls.

Läs mer:

Från och med den 1 februari 2022 kontrollerar Skatteförvaltningen rätten att arbeta för en arbetstagare som kommer till Finland för arbeta från ett område utanför EU eller EES

En utländsk arbetstagare får en personbeteckning på skattebyrån

När du kommer från utlandet för att arbeta i Finland påverkar längden av din vistelsetid i Finland beskattningen. Det har även betydelse om arbetsgivaren är ett finländskt eller ett utländskt företag. En del yrkesgrupper omfattas av särskilda regler som påverkar beskattningen.

Den här sidan är en del av Europeiska kommissionens portal Your Europe. Lämna kommissionen respons på sidan.

https://europa.eu/youreurope/index_sv.htm
Sidan har senast uppdaterats 13.9.2022