Arbeta i Finland

Om du inte har en finsk personbeteckning, ring 029 497 003. Våra kundhandledare berättar hur du ska gå till väga. Du behöver inte besöka skattebyrån. Undantagsförfarandet är i kraft fram till 28.2.2022.

Läs mer i nyheten: En utländsk arbetstagare kan få ett skattekort eller skattenummer utan att besöka skattebyrån.

Öppettiderna på skattebyråerna har begränsats och vi rekommenderar inte besök på skattebyråerna.

Om du har en finsk personbeteckning och kan logga in i MinSkatt, kan du själv anteckna ditt skattenummer i skattenummerregistret i MinSkatt. 

Se anvisningar om hur du gör det i MinSkatt

Skattenummer för skeppsbyggnadsbranschen från och med den 1 juli 2022

Om du arbetar på ett varv ska du registrera ditt skattenummer i skattenummerregistret. Registret öppnar den 1 april 2022.

När du kommer från utlandet för att arbeta i Finland påverkar längden av din vistelsetid i Finland beskattningen. Det har även betydelse om arbetsgivaren är ett finländskt eller ett utländskt företag. En del yrkesgrupper omfattas av särskilda regler som påverkar beskattningen.

Den här sidan är en del av Europeiska kommissionens portal Your Europe. Lämna kommissionen respons på sidan.