Registreringsanmälan om en utlänning som vistas i Finland tillfälligt (6150r)

Blanketten används då en utländsk person ansöker om en personbeteckning hos Skatteförvaltningen. Då en person ansöker om en personbeteckning hos Skatteförvaltningen ska han fylla uppgifterna för Skatteförvaltningens kundregistrering och befolkningsregistrering i en registreringsanmälan (6150r).