Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Alkohol och tobak som resande för med sig

När du för in, beställer eller får i gåva alkohol eller tobak i Finland ska du utreda om du måste betala punktskatt på produkterna. Produkter som har förts in i landet i strid med alkohollagen måste eventuellt beslagtas och förstöras.

Om du skickar produkter till Finland

Om du är utomlands och skickar alkoholdrycker eller tobaksprodukter till dig själv i Finland ska du betala punktskatt på produkterna

Om du flyttar till Finland

Alkohol och tobak som flyttgods

Sidan har senast uppdaterats 1.1.2021