Alkohol och tobak som resande för med sig

Alkoholdrycker som resande för med sig

Om du för med dig alkoholprodukter från ett område utanför EU:s tull- och skatteområde, eller från ett område inom EU:s tullområde men utanför skatteområdet ansvarar Tullen (www.tulli.fi) för förtullning och beskattning.

Mera information:

Alkoholprodukter som medförs av privatpersoner från ett annat EU-land – Egentransport; godtagbar praxis vid ankomst till Finland med fartyg

Produkter som resande för med sig från EU:s tull- och skatteområde

Du får till Finland föra med dig beskattade alkoholdrycker som du köpt i en annan EU-medlemsstat utan att du behöver betala tull eller mervärdesskatt för dem. Du behöver inte heller betala punktskatt om du för med dig produkterna i samma fordon som du själv anländer till Finland i.

Läs mer om referensnivåer och begränsningar för alkoholdrycker som resande för med sig. (www.tulli.fi)  

Notera också att du måste betala punkskatt till Skatteförvaltningen för alkoholdrycker som du skickar till Finland under en resa. 

Produkter som resande för med sig från ett område inom EU:s tullområde men utanför skatteområdet, till exempel Kanarieöarna eller Åland

Tullen ansvarar för tull- och skattedeklarationer samt för beskattning när det är fråga om produkter som resande för med sig från ett område inom EU:s tullområde men utanför skatteområdet, till exempel från Kanarieöarna till Finland.

En resande som reser till, från eller via Åland eller från Kanarieöarna till Finland får skattefritt föra med sig samma produktmängder och till samma värde som en resande som kommer från ett område utanför EU. Läs mer om anvisningar och begränsningar som gäller alkoholdrycker här. (www.tulli.fi) 

Detta gäller också resande som kommer från EU:s tull- och skatteområde, till exempel från Tyskland, till Åland.

Ett undantag är öl eftersom högst två liter öl får säljas skattefritt till personer som reser från Åland till Fastlandsfinland eller från Fastlandsfinland till Åland.  

Tobak som resande för med sig

Produkter som resande för med sig från ett område utanför EU:s tull- och skatteområde eller från ett område inom EU:s tullområde men utanför skatteområdet

Tullen ansvarar för importskatterna när det är fråga om produkter som resande för med sig från ett område utanför EU eller ett område inom EU:s tullområde men utanför skatteområdet.

Läs mer om resandeinförsel och begränsningar som gäller tobaksprodukter. (www.tulli.fi)

Produkter som resande för med sig från EU:s tull- och skatteområde (från EU)

Hur mycket tobaksprodukter får jag föra med mig från min resa? (www.tulli.fi)

Du får till Finland föra in mervärdesbeskattade tobaksprodukter som du köpt i ett annat EU-land utan att du behöver betala tull eller mervärdesskatt vid import för dem. Du behöver inte heller betala punktskatt om du för med dig produkterna i samma fordon som du själv anländer till Finland i.

Läs mer om resandeinförsel och begränsningar som gäller tobaksprodukter. (www.tulli.fi)

Notera också att du måste betala punkskatt till Skatteförvaltningen för tobaksprodukter som du skickar till Finland under en resa. 

SvarsBanken

Gå till Svarsbanken