Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden

Ansökan om skattekort, förskottsskatt eller skattenummer – person som bor eller har bott utomlands (5042r)

Med denna blankett kan du ansöka om skattekort eller förskottsskatt om du bor eller har bott utomlands och om du kommer att vistas i Finland i över sex månader.

Om du arbetar inom bygg- eller skeppsbyggnadsbranschen kan du med denna blankett ansöka om ett skattenummer och begära att det införs i skattenummerregistret.

Om du även har andra inkomster från Finland utöver lön eller arbetsersättning eller om du yrkar på avdrag, ska du också fylla i blankett 5010r Ansökan om skattekort och/eller förskottsskatt.

Den här blanketten kan du också använda om du har fått ett beslut om förskottsuppbörd i vilket ändring får sökas och vill begära om omprövning av beslutet hos skatterättelsenämnden. Fyll ytterligare i en omprövningsbegäran av förskottsuppbörd (5002r).

Blankettens returadress finns på första sidan av blanketten.

Sidan har senast uppdaterats 1.4.2022