Ansökan om skattekort eller förskottsskatt - En person som bor eller har bott utomlands och som kommer till Finland för minst sex månader (5042r)

Blanketten är avsedd för personer som bor utomlands eller personer som kommer till Finland och stannar minst sex månader. Blanketten används för att ansöka om skattekort eller förskottsskatt. Personer som arbetar inom byggbranschen ska använda blanketten till att ansöka om skattenummer.

Blanketten kan lämnas in till vilken skattebyrå som helst. Blanketten kan också skickas per post.

En utländsk yrkesutövare bör bifoga till sin ansökan en redogörelse om verksamheten i Finland med blanketten VEROH 6206a.