Du kommer för att arbeta i Finland – arbetsgivaren är inte finländsk

Längden av din vistelsetid i Finland påverkar beskattningen när du arbetar för en utländsk arbetsgivare.

Du vistas i Finland i högst 6 månader
Du betalar i allmänhet inte skatt till Finland.

Du vistas i Finland i över 6 månader
Du betalar i allmänhet skatt på din lön och oftast även obligatoriska försäkringspremier till Finland.

En utländsk arbetsgivare jämställs med en finländsk arbetsgivare om denne har ett fast driftställe i Finland. I detta fall betalar du skatt på din lön på samma sätt som på lön utbetalad av en finländsk arbetsgivare.

Om du är en utländsk uthyrd arbetstagare ska du läsa anvisningarna för utländska uthyrda arbetstagare.

Arbetsgivaren: Så här hjälper du arbetstagaren med skatteärenden för att arbetstagaren ska kunna börja arbeta på en byggarbetsplats.
Inspelning av webbseminariumInformation of construction workers’ tax numbers and the reporting requirements in the construction sector (engelska)

Vanliga frågor

I vissa situationer saknas de pensions- och arbetslöshetsförsäkringspremier som tagits ut på arbetstagarens lön från den förhandsifyllda skattedeklarationen om du fått lön av en utländsk arbetsgivare som inte har ett fast driftställe i Finland. Samma gäller de personer som fått lön för gränskommunarbete, enligt nyckelpersonslagen eller utbetalad av en specialorganisation.

Skatteförvaltningen korrigerar uppgifterna på myndighetsinitiativ. Du behöver inte korrigera och returnera skattedeklarationen eller kontakta Skatteförvaltningen på grund av detta. Du får ett nytt beskattningsbeslut senare med korrigerade uppgifter. Kontrollera dock att skattedeklarationen för övrigt är rätt. Om du behöver korrigera eller komplettera andra uppgifter ska du deklarera ändringarna i MinSkatt eller på pappersblanketter.