En finländsk personbeteckning för dem som kommer till Finland för att arbeta

Du får en finländsk personbeteckning när du registreras i befolkningsdatasystemet. Det förs av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata. Som utländsk medborgare kan du få en finländsk personbeteckning när du frågar efter den hos Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata eller på ett kontor hos en myndighet som beviljar personbeteckningar. Du ska besöka platsen personligen.

Utöver magistraten beviljar även Skatteförvaltningen personbeteckningar. Även Migrationsverket kan bevilja en personbeteckning när det fattar ett positivt beslut med anledning av en ansökan om uppehållstillstånd eller registrerar en EU-medborgares uppehållsrätt.

Personbeteckning från Skatteförvaltningen

Du kan be skattebyrån om personbeteckning om du behöver den för beskattningsskäl – t.ex. när du arbetar i Finland. För att få personbeteckningen ska du personligen besöka ett skattekontor. Alla kontor beviljar inte personbeteckningar. Se vilka kontor beviljar personbeteckningar

Fyll i registreringsblanketten för att få personbeteckningen: 6150r, Registreringsanmälan om en utlänning som vistas i Finland tillfälligt.

När du får personbeteckningen via Skatteförvaltningen registreras bland annat följande uppgifter om dig i befolkningsdatasystemet:

 • det fullständiga namnet
 • födelsedatumet
 • könet
 • adressen i Finland
 • medborgarskapet
 • modersmålet
 • yrket

Ta med dig till skattebyrån:

 • ett giltigt pass eller ett officiellt identitetskort på vars fotografi du kan identifieras utan svårigheter
 • Migrationsverkets intyg över registrering av uppehållsrätten om det redan har gått över 3 månader från att du anlände till Finland – mer information om registrering av uppehållsrätten (Migrationsverket)
 • arbetsavtal
 • om det av arbetsavtalet inte framgår vilket arbete som utförs i Finland ska du dessutom lämna arbetsgivarens skriftliga redogörelse för minst följande:
  • arbetstagarens och arbetsgivarens namn
  • vilket arbete du utför i Finland
  • under vilken tidsperiod du arbetar i Finland
  • arbetsstället
  • den finländska beställaren av arbetet, dvs. för vem arbetet utförs.

Ta med dig till skattebyrån:

 • ett giltigt pass på vars fotografi du kan identifieras utan svårigheter
 • ett gällande uppehållstillstånd eller ett visum då ett sådant krävs (beroende på hur länge du vistas i Finland och din nationalitet).
 • arbetsavtal
 • om det av arbetsavtalet inte framgår vilket arbete som utförs i Finland ska du dessutom lämna arbetsgivarens skriftliga redogörelse för minst följande:
  • arbetstagarens och arbetsgivarens namn
  • vilket arbete du utför i Finland
  • under vilken tidsperiod du arbetar i Finland
  • arbetsstället
  • den finländska beställaren av arbetet, dvs. för vem arbetet utförs.

Om du inte är medborgare i en EU- eller EES-stat behöver du i allmänhet ett arbetstillstånd när du arbetar i Finland. Rätten att arbeta har i allmänhet antecknats i beslutet om uppehållstillstånd. Skatteförvaltningen kontrollerar din rätt att arbeta. Om du inte har ett uppehållstillstånd som ger dig rätt att arbeta ska du skaffa tillståndet hos Migrationsverket.

Mer information om rätten att arbeta och uppehållstillstånd (Migrationsverket)

Uppgifterna för beskattningen

Samtidigt samlar Skatteförvaltningen nödvändiga uppgifter för beskattningen. Därför bör du helst redan i förväg fylla i någondera av ansökningarna nedan:

Kommer du att stanna permanent i Finland?

Om du stannar i Finland i över 1 år har du kanske rätt till hemkommun i Finland. Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata reder ut förutsättningarna för hemkommun samt avgör om det för dig antecknas en hemkommun i befolkningsdatasystemet. Mer information om betydelsen av hemkommun får du av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata

Mer information om beskattningen och bland annat om att ansöka skattekort

Om du arbetar på en gemensam byggarbetsplats eller ett varvsområde behöver du ett skattenummer som ska vara antecknat i det offentliga skattenummerregistret. Mer information om skattenummer

Sidan har senast uppdaterats 9.8.2022