Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden

Anvisningar för olika yrkesgrupper

När du kommer från utlandet för att arbeta i Finland påverkar längden av din vistelsetid i Finland beskattningen. Det har även betydelse om arbetsgivaren är ett finländskt eller ett utländskt företag. En del yrkesgrupper omfattas av särskilda regler som påverkar beskattningen.

Välj den anvisning som passar för din situation

Arbete på en byggarbetsplats eller ett varv

Säsongarbetare

Uthyrd arbetstagare

Yrkesutövare

Medlem i ett förvaltningsorgan

Forskare och lärare från utlandet

Utländska nyckelpersoner

Artister och sportutövare från utlandet

Internationell trafik

Läs mer:

Finsk personbeteckning för dem som arbetar i Finland

Skattenummer

 

 

 

Sidan har senast uppdaterats 28.6.2023