Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden

Gränsgångare – så här sköter du skatteärenden i Finland

Bor du i en kommun invid landsgränsen mellan Finland och Sverige eller Finland och Norge och arbetar i den andra staten i en kommun invid samma landsgräns? I detta fall tillämpas ofta gränsgångarens regel på din beskattning. Gränsgångaren betalar skatt på sina löneinkomster endast till sin hemviststat. Regeln gäller inte till exempel inkomst från konstnärs- och idrottsutövarverksamhet, sociala förmåner, pension eller företagsinkomst.

Gränskommunerna mellan Finland och Sverige: Enontekis, Kolari, Muonio, Pello, Torneå, Övertorneå (Finland), Haparanda, Kiruna, Pajala, Övertorneå (Sverige).

Gränskommunerna mellan Finland och Norge: Enontekis, Enare, Utsjoki, Karasjok, Kautokeino, Kåfjord, Nesseby, Nordreisa, Storfjord, Sör-Varanger, Tana.

Du anses som gränsgångare i beskattningen om du bor i en kommun invid landsgränsen mellan Finland och Sverige eller Finland och Norge och arbetar i den andra staten i en kommun invid samma landsgräns. Hem- och arbetskommunen behöver inte ha en gemensam landgräns. Enligt bestämmelsen om gränsgångare ska du vistas regelbundet i din hemviststat. Det anses att vistelsen är regelbunden när du vistas i din fasta bostad i din hemviststat minst en gång per vecka och denna vistelse varar i minst två dagar och en natt.

Exempel 1. Enontekis kommun gränsar till Sverige och Norge. Om du bor i Enontekis kan du arbeta som gränsgångare i en gränskommun såväl i Sverige som i Norge. Om du bor i Torneå kan du arbeta som gränsgångare enbart i Sverige. 

Exempel 2. Du bor i Enare och arbetar i Kåfjord i Norge. Du är gränsgångare i beskattningen även om kommunerna inte har någon gemensam gräns. 

Exempel 3. Du bor i Utsjoki och arbetar i Kiruna i Sverige. Du är inte gränsgångare i beskattningen eftersom det inte finns någon landgräns mellan Finland och Sverige i Utsjoki kommun. 

Se anvisningarna

Du ska själv se till att skatterna betalas till Finland genom att ansöka om förskottsskatt. En utländsk arbetsgivare är inte skyldig att verkställa förskottsinnehållning på din lön till Finland. 
Du kan ansöka om förskottsskatt antingen elektroniskt eller på en pappersblankett. 

Du ska även lämna ett intyg över din bostadsort enligt skatteavtalet till skattemyndigheten i arbetsstaten. Du kan beställa intyget antingen i MinSkatt eller via servicenumret för internationell personbeskattning. Se numret på sidan med servicenummer.  
I intyget antecknas den kommun där du bodde vid utgången av föregående år. I den finländska beskattningen är din hemkommun den kommun där du bodde vid utgången av året före skatteåret. Om du flyttar till en gränskommun mitt under året betraktas du i beskattningen som gränsgångare först följande år. Om du flyttar bort från en gränskommun anses du som gränsgångare under hela skatteåret, om övriga krav i bestämmelsen uppfylls. 

Så här deklarerar du i skattedeklarationen

Om din utländska arbetsgivare har anmält din lön till inkomstregistret visas lönen i din skattedeklaration. Om lönen inte visas där ska du deklarera den i MinSkatt. Svara Ja på frågan Är inkomsten som du fått inkomst som tjänats som gränsgångare i Sverige eller Norge. Alternativt kan du ange den lön som saknas på pappersblanketten 16A Utredning över utlandsinkomster, förvärvsinkomster. Markera på blanketten punkten Inkomsten har tjänats som gränsgångare i Sverige eller Norge. SSå här deklarerar du i MinSkatt eller på papper

En arbetstagare ska i allmänhet försäkras i arbetsstaten, även om de skatteavtalsföreskrifter som gäller för gränsgångare kan hindra att löneinkomsten beskattas i arbetsstaten. Din utländska arbetsgivare tar således ut försäkringspremier på din lön. Om du är försäkrad i Finland ska du ge din arbetsgivare intyget A1 eller E101 eller ett annat motsvarande intyg med vilket du bevisar att du är försäkrad i din hemviststat. 

 

Lämna in ett källskattekort till din arbetsgivare.

Att ansöka om källskattekort med pappersblankett – gör så här:

Använd blanketten: Källskattekort eller skattekort – person som flyttar utomlands eller som bor utomlands (5057r)

I ansökan om källskattekort kryssa för ”annat: vad?” i punkten Inkomstens natur. Skriv Gränsgångarinkomst i fältet.

Du behöver ett intyg på att Sverige eller Norge är din hemviststat enligt skatteavtalet. I intyget ska dessutom anges din hemkommun i Sverige eller Norge. Du får intyget från skattemyndigheten i din hemviststat. Bifoga intyget till din ansökan om skattekort eller källskattekort.

Skicka blanketten och intyget över hemvist till adressen som anges på blanketten.

Din hemkommun anses vara den kommun där du var bosatt den 1 november föregående år. I Sverige heter intyget Hemvistintyg och i Norge Bostedsbekreftelse etter skatteavtale. Vid behov kan du också använda Skatteförvaltningens blankettunderlag Hemvistintyg (6132f).

Om du under det föregående året har beviljats skattekort för gränsgångare och du fortfarande bor i en gränskommun kan du intyga vilken kommun som är din hemkommun och att du har rätt till gränsgångarens skattekort med hjälp av ett intyg ur befolkningsdatasystemet i din hemviststat. I Sverige heter intyget Personbevis.

Att ansöka om källskattekort på MinSkatt – gör så här:

Ansök i MinSkatt

Ansök om skattekort: Välj fliken Funktioner och sedan i punkten Ansökningar länken
Källskattekort eller skattekort för utlandet. Du behöver inte fylla i punkten Ytterligare information. Uppge din lön i punkten Övriga inkomster och uppge i punkten Typ av inkomst Gränsgångarens lön.

Bifoga ett intyg över hemvist. För att veta vilket slags intyg du behöver och varifrån du skaffar det se punkten Att ansöka om källskattekort med pappersblankett.

Så här deklarerar du

Ange dina inkomster från Finland i skattedeklarationen i hemviststaten.

En arbetstagare ska i regel försäkras i arbetsstaten, även om de skatteavtalsföreskrifter som gäller för gränsgångare kan hindra att löneinkomsten beskattas i arbetsstaten. Den finländska arbetsgivaren tar ut försäkringspremier på din lön. Om du är försäkrad i din hemviststat, ska du lämna in intyg A1 eller E101 till din arbetsgivare.

Du har betalat skatt till Finland

Skatt till Finland har eventuellt tagits ut från din lön även om skatt endast ska betalas till hemviststaten. Skatteförvaltningen kan inte återbära skatten utan du ska ansöka om överföring av skatt till din hemviststat hos Skatteförvaltningen i Finland.

Ring 029 497 003 (servicenumret till Internationell personbeskattning) för att få anvisningar av kundhandledaren.

Läs mer om överföring av skatt mellan de nordiska länderna

 

Sidan har senast uppdaterats 14.8.2020