Gränsgångare – så här sköter du skatteärenden i Finland

Bor du i en kommun invid landsgränsen mellan Finland och Sverige eller Finland och Norge och arbetar i den andra staten i en kommun invid samma landsgräns? I detta fall tillämpas ofta gränsgångarens regel på din beskattning. Gränsgångaren betalar skatt på sina löneinkomster endast till sin hemviststat. Regeln gäller inte till exempel inkomst från konstnärs- och idrottsutövarverksamhet, sociala förmåner, pension eller företagsinkomst.

Gränskommunerna mellan Finland och Sverige: Enontekis, Kolari, Muonio, Pello, Torneå, Övertorneå (Finland), Haparanda, Kiruna, Pajala, Övertorneå (Sverige).

Gränskommunerna mellan Finland och Norge: Enontekis, Enare, Utsjoki, Karasjok, Kautokeino, Kåfjord, Nesseby, Nordreisa, Storfjord, Sör-Varanger, Tana.

Du anses som gränsgångare i beskattningen om du bor i en kommun invid landsgränsen mellan Finland och Sverige eller Finland och Norge och arbetar i den andra staten i en kommun invid samma landsgräns. Hem- och arbetskommunen behöver inte ha en gemensam landgräns. Enligt bestämmelsen om gränsgångare ska du vistas regelbundet i din hemviststat. Det anses att vistelsen är regelbunden när du vistas i din fasta bostad i din hemviststat minst en gång per vecka och denna vistelse varar i minst två dagar och en natt.

Exempel 1. Enontekis kommun gränsar till Sverige och Norge. Om du bor i Enontekis kan du arbeta som gränsgångare i en gränskommun såväl i Sverige som i Norge. Om du bor i Torneå kan du arbeta som gränsgångare enbart i Sverige. 

Exempel 2. Du bor i Enare och arbetar i Kåfjord i Norge. Du är gränsgångare i beskattningen även om kommunerna inte har någon gemensam gräns. 

Exempel 3. Du bor i Utsjoki och arbetar i Kiruna i Sverige. Du är inte gränsgångare i beskattningen eftersom det inte finns någon landgräns mellan Finland och Sverige i Utsjoki kommun. 

Se anvisningarna

Du ska själv se till att skatterna betalas till Finland genom att ansöka om förskottsskatt. En utländsk arbetsgivare är inte skyldig att verkställa förskottsinnehållning på din lön till Finland. 
Du kan ansöka om förskottsskatt antingen elektroniskt eller på en pappersblankett. 

Du ska även lämna ett intyg över din bostadsort enligt skatteavtalet till skattemyndigheten i arbetsstaten. Du kan beställa intyget antingen i MinSkatt eller via servicenumret för internationell personbeskattning. Se numret på sidan med servicenummer.  
I intyget antecknas den kommun där du bodde vid utgången av föregående år. I den finländska beskattningen är din hemkommun den kommun där du bodde vid utgången av året före skatteåret. Om du flyttar till en gränskommun mitt under året betraktas du i beskattningen som gränsgångare först följande år. Om du flyttar bort från en gränskommun anses du som gränsgångare under hela skatteåret, om övriga krav i bestämmelsen uppfylls. 

Så här deklarerar du i skattedeklarationen

Om din utländska arbetsgivare har anmält din lön till inkomstregistret visas lönen i din skattedeklaration. Om lönen inte visas där ska du deklarera den i MinSkatt. Svara Ja på frågan Är inkomsten som du fått inkomst som tjänats som gränsgångare i Sverige eller Norge. Alternativt kan du ange den lön som saknas på pappersblanketten 16A Utredning över utlandsinkomster, förvärvsinkomster. Markera på blanketten punkten Inkomsten har tjänats som gränsgångare i Sverige eller Norge. Så här deklarerar du på pappersblanketter 

En arbetstagare ska i allmänhet försäkras i arbetsstaten, även om de skatteavtalsföreskrifter som gäller för gränsgångare kan hindra att löneinkomsten beskattas i arbetsstaten. Din utländska arbetsgivare tar således ut försäkringspremier på din lön. Om du är försäkrad i Finland ska du ge din arbetsgivare intyget A1 eller E101 eller ett annat motsvarande intyg med vilket du bevisar att du är försäkrad i din hemviststat. 

 

Du ska ge din arbetsgivare ett källskattekort eller ett skattekort. Läs de anvisningar som lämpar sig för din situation och ansök om skattekort: 

För skattekortet behöver du ett intyg över din bostadsort från skattemyndigheten i din hemviststat. Din hemkommun ska stå på intyget. Lämna intyget som bilaga till ansökan om skattekort eller källskattekort. 
Din hemkommun anses vara den kommun vars invånare du var 1.11 under det föregående året. I Sverige heter intyget Hemvistintyg och i Norge Bostedsbekreftelse etter skatteavtale. Vid behov kan du också använda Skatteförvaltningens blankett Hemvistintyg (6132f). 

Så här deklarerar du i skattedeklarationen

Ange dina inkomster från Finland i skattedeklarationen i hemviststaten. 

En arbetstagare ska i allmänhet försäkras i arbetsstaten, även om de skatteavtalsföreskrifter som gäller för gränsgångare kan hindra att löneinkomsten beskattas i arbetsstaten. Den finländska arbetsgivaren tar ut försäkringspremier från lönen. Om du är försäkrad i din hemviststat ska du ge din arbetsgivare intyget A1 eller E101.