Överlåtelsevinst och överlåtelseförlust

Då du får den förhandsifyllda skattedeklarationen ska du kontrollera uppgifterna. Om överlåtelsevinsten inte syns på skattedeklarationen eller om uppgifterna behöver korrigeras, ska du korrigera dem i MinSkatt senast på den utsatta dagen i skattedeklarationen.

Deklarera i MinSkatt

Om du inte deklarerar på nätet ska du använda blankett 9 – aktielägenheter och fastigheter eller blankett 9A – överlåtelse av värdepapper.

Aktuellt

Du kan komplettera skattebeloppet för 2022 genom att betala tilläggsförskott. Ansök om tilläggsförskott från och med den 7 december. Se anvisningar.

Hur kan man få överlåtelsevinst?

Försäljning av bostad

Du kan sälja din stadigvarande bostad skattefritt om vissa förutsättningar uppfylls. Annars beskattas överlåtelsevinsten som kapitalinkomst.

Värdepapper

Så här deklarerar du överlåtelsevinster och -förluster på värdepapper som exempelvis börsaktier.

Skog

Så här deklarerar du överlåtelser av skogsfastigheter och anläggningstillgångar inom skogsbruk.

Bohag och annan egendom

Ifall du säljer sedvanligt bohag och får vinst på över 5 000 euro, ska du betala skatt på överlåtelsevinsten för den överskridande delen.

Vad avses med överlåtelsevinst och -förlust?

Överlåtelsevinst, dvs. försäljningsvinst uppstår när du säljer eller byter din egendom och försäljningspriset är högre än vad du själv ursprungligen betalade. I praktiken får du alltså vinst på försäljningen av din egendom. Man ska betala skatt på överlåtelsevinsten. Alla överlåtelsevinster ska anges i skattedeklarationen.

När köparen av din egendom betalar dig mindre än vad du en gång betalade för den, är det fråga om överlåtelseförlust, dvs. försäljningsförlust. Förlusten kan dras av från överlåtelsevinsterna för samma skatteår. Om överlåtelsevinster inte finns kan överlåtelseförluster som har uppstått år 2016 eller senare dras av från övriga kapitalinkomster.

Hur räknas överlåtelsevinsten och -förlusten?

Så här räknar du beloppet av överlåtelsevinst eller -förlust: Dra av inköpspriset och kostnaderna som har orsakats av inköpet och försäljningen från försäljningspriset. Inköpspriset kan minskas av tidigare avdrag i beskattningen av inköpspriset. Om du har fått egendomen i arv eller gåva är anskaffningspriset detsamma som beskattningsvärdet som fastställts för egendomen vid arvs- och gåvobeskattningen.

Man ska betala skatt på överlåtelsevinsten

Säljaren betalar skatt på överlåtelsevinsten enligt skattesatsen för kapitalinkomster.

Skattesatserna för kapitalinkomster
upp till 30 000 euro  30%
för den andel som överstiger 30 000 euro  34%
Sidan har senast uppdaterats 29.11.2022