Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Överlåtelseskatt

När du köper en fastighet, en bostadsaktie eller ett annat värdepapper ska du lämna en överlåtelseskattedeklaration och betala överlåtelseskatt. Det är i regel köparen som lämnar deklarationen och betalar skatten. Överlåtelseskatten ska deklareras och betalas på eget initiativ.

Har du köpt en aktielägenhet, fastighet eller första bostad?

Bostadsköpare – se anvisningarna

Fastighetsmäklare – se anvisningarna

Värdepappershandlare – se anvisningarna

Disponent – se anvisningarna

Överlåtelseskatteprocenter

Lagen om överlåtelseskatt ändrades den 1 januari 2024. De nya skatteprocenten används när ett köpebrev eller annat överlåtelseavtal har undertecknats den 12 oktober 2023 eller senare. Befrielsen från överlåtelseskatt för första bostad har slopats den 1 januari 2024. Du får skattefriheten om köpebrevet har undertecknats före detta. Läs mer om ändringarna.

Överlåtelseskatteprocenter i tabellform

Överlåtelseskatt på fastigheter och byggnader
Fastigheter är exempelvis tomter med eventuella byggnader, såsom egnahemshus, eller markområden med eventuella sommarstugor (även outbrutna områden och kvotdelar) samt enbart en byggnad eller en konstruktion.
Obs. Överlåtelseskatten är 4 procent om köpebrevet har undertecknats före den 12 oktober 2023.
3 %
Överlåtelseskatt på aktier i bostadsaktie- och fastighetsbolag
Till dessa aktier hör exempelvis aktielägenheter i höghus eller radhus samt affärslokaler, bilplatser, lager, golfaktier, semesteraktier och båtplatser.
Obs. Överlåtelseskatten är 2 procent om köpebrevet har undertecknats före den 12 oktober 2023.
1,5 %
Överlåtelseskatt på andra värdepapper än aktier i bostadsaktie- och fastighetsbolag
Till dessa aktier hör exempelvis de aktier i ett aktiebolag (så kallade affärsaktier) som du har skaffat på annat håll än på en värdepappersbörs, till exempel telefonaktier.
Obs. Överlåtelseskatten är 1,6 procent om köpebrevet har undertecknats före den 12 oktober 2023.
1,5 %

Du kan beräkna överlåtelseskattebeloppet med överlåtelseskatteräknaren

När behöver överlåtelseskatt inte betalas?

Du behöver inte betala överlåtelseskatt exempelvis

  • för din första bostad om köpebrev har undertecknats före den 1 januari 2024 och om vissa villkor uppfylls (lämna ändå deklarationen)
  • om skattebeloppet är mindre än 10 euro (lämna ändå deklarationen)
  • på en bostadsrättsbostad
  • på aktier och andra värdepapper som du köpt på en värdepappersbörs
  • på egendom som du fått i gåva eller genom testamente
  • på egendom som du har fått i arv eller vid avvittring om du som ersättning endast har gett sådan egendom som avvittringen gäller – läs mer om avvittring
  • på nyemission av aktier.

Vanliga frågor

Har du köpt värdepapper (exempelvis en bostadsaktie) eller en fastighet men inte kommit ihåg att lämna en överlåtelseskattedeklaration?

Logga först in i MinSkatt

Efter att du loggat in visas en röd ikon på fliken Uppgifter. Den röda ikonen innebär att du har nya uppgifter eller ärenden i MinSkatt, i det här fallet att du har oanvänd överlåtelseskatt. Välj fliken Uppgifter och gå till sektionen Oanvänd överlåtelseskatt.

Välj länken Läs instruktionerna och se vilken av situationerna gäller dig.

Om du ännu inte har lämnat en överlåtelseskattedeklaration ska du göra den i MinSkatt eller på en pappersblankett (6012r). Läs deklarationsanvisningarna.

Observera att om du lämnar överlåtelseskattedeklarationen efter den utsatta tiden kan en förseningsavgift eller en skatteförhöjning påföras.

Sidan har senast uppdaterats 1.1.2024