Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Resekostnader

Du kan i beskattningen dra av resekostnader som anknyter till arbetet.

Du kan ange resekostnader för 2024 för årets skattekort.

Deklarera resekostnaderna i MinSkatt

Ska kostnaderna alltid beräknas enligt priserna för kollektivtrafik?

Vilka är resekostnadsavdragen i skattedeklarationen för år 2023?

Kostnader för resor mellan bostad och arbetsplats

Avdraget för resor mellan bostad och arbetsplats beviljas enligt kollektivtrafikens priser. Kostnaderna för användningen av egen bil får avdras endast under vissa omständigheter.

Arbetsresa

En arbetsresa är en tillfällig resa som du gör på grund av arbetsuppgifterna. En arbetsresa innebär alltså inte den dagliga resan mellan hemmet och arbetsplatsen. 

Resor inom specialbranscher

Specialbranscher är exempelvis byggnads-, jordbyggnads- och skogsbranschen. Om arbetsgivaren inte har ersatt resekostnaderna för resor till ett särskilt arbetsställe kan du dra av kostnaderna vid beskattningen.

Veckoslutsresor

Är ditt hem på en annan ort än var du arbetar och övernattar under arbetsveckan? Möjligheten att dra av resekostnader beror på om arbetsplatsen på den andra orten är din egentliga arbetsplats eller om du bara arbetar där tillfälligt.

Resor till en sekundär arbetsplats

Avdraget av kostnader beror på om du reser från hemmet eller från ett inkvarteringsställe.

Sidan har senast uppdaterats 1.1.2023