Ansökan om skattekort och förskottsskatt (5010r)

Du kan göra ändringar i ditt skattekort och i förskottsskatten på webbtjänsten Skattekort på nätet eller med en webblankett som kan skrivas ut.

Med blanketten kan du ansöka om ändring i skattekortet och/eller i förskottsskatten. Blanketten är avsedd för

  • personkunder
  • rörelseidkare eller yrkesutövare
  • jordbruksidkare
  • delägare i sammanslutningar.

Med blanketten kan du även lämna in uppgifter för följande års skattekort och/eller förskottskatt. Begränsat skattskyldiga hyrda arbetstagare fyller i blankett 5057r (Ansökan om källskattekort, förskottsskatt eller skattekort för begränsat skattskyldig).

Lämna in blanketten till vilken skattebyrå som helst eller posta den.

Använd e-tjänster

Skapa ett skattekort eller ändra förskottsskatten (skatt.fi/skattekort)

Logga in med dina personliga nätbankkoder.