Ansökan om skattekort och förskottsskatt (5010r)

Du kan ansöka om eller ändra skattekort och förskottsskatt på nätet eller med blankett 5010r. Blankett 5010r används av privatpersoner, näringsidkare eller yrkesutövare, jord- eller skogsbruksidkare och delägare i en sammanslutning.

Ansök om skattekort eller förskottsskatt i MinSkatt.

Om du gör ansökan på papper ska du observera att en del av inkomsterna och avdragen anges på separata blanketter som returneras som bilaga till ansökan om skattekort och/eller förskottsskatt. Mer information finns i blankettanvisningen. Blankettens returadress finns på första sidan av blanketten.

Om du bor utomlands eller vistas tillfälligt i Finland kan du ansöka om skattekort, källskattekort, förskottsskatt eller progressiv beskattning av dina förvärvsinkomster med separata blanketter, som framgår av blankettanvisningen.

Sidan har senast uppdaterats 1.1.2023