Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Ansökan om skattekort och förskottsskatt (5010r)

Du kan ansöka om eller ändra skattekort och förskottsskatt på nätet eller med blankett 5010r. Blankett 5010r används av privatpersoner, näringsidkare eller yrkesutövare, jord- eller skogsbruksidkare och delägare i en sammanslutning.

Ansök om skattekort eller förskottsskatt i MinSkatt.

Om du gör ansökan på papper ska du observera att en del av inkomsterna och avdragen anges på separata blanketter som returneras som bilaga till ansökan om skattekort och/eller förskottsskatt. Mer information finns i blankettanvisningen. Blankettens returadress finns på första sidan av blanketten.

Om du bor utomlands eller vistas tillfälligt i Finland kan du ansöka om skattekort, källskattekort, förskottsskatt eller progressiv beskattning av dina förvärvsinkomster med separata blanketter, som framgår av blankettanvisningen.


Skatteförvaltningen kan använda automatiserat beslutsfattande vid avgörandet av ditt ärende. Detta innebär att beslutet i ditt ärende kan fattas delvis eller helt automatiserat. Läs mer om automatiserat beslutsfattande på Skatteförvaltningen

Sidan har senast uppdaterats 20.11.2023