Intyg för finsk skattemyndighet över skatterättslig hemvist (6132f)

Blankettunderlag som en på utlandet bosatt person lämnar in till boningsstatens skattemyndighet för komplettering.

Den skattskyldige ska uppvisa den av boningsstatens skattemyndighet kompletterade blanketten för finska skattemyndigheter då man yrkar på tillämpning av inkomstskatteavtalet som ingåtts mellan boningsstaten och Finland.

Returadressen finns på framsidan av blanketten.