Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden

Intyg för finsk skattemyndighet över skatterättslig hemvist (6132f)

Om du bor utomlands kan du använda den här blanketten för att bevisa var du har din skatterättsliga hemvist. Lämna in blanketten för ifyllning till skattemyndigheten i hemviststaten.  

Visa upp intyget för Skatteförvaltningen i Finland om du yrkar på att inkomstskatteavtalet mellan Finland och din hemviststat ska tillämpas på din beskattning. 

Blankettens returadress:

Skatteförvaltningen 
PB 700 
00052 SKATT 

Sidan har senast uppdaterats 20.9.2021