Skogsägare: kom ihåg att deklarera och betala moms

Lämna momsdeklarationen om du är införd i registret över momsskyldiga.

Momsdeklarationen behöver dock inte lämnas om du inte har något att deklarera för skatteåret (t.ex. virkesförsäljning eller moms som ska dras av). Förutsättningen är att din skatteperiod är ett kalenderår och att du inte bedriver annan momspliktig verksamhet.

Du ska deklarera och betala moms senast 28.2.2019 om din skatteperiod är ett kalenderår.

Vi sänder inga blanketter eller giroblanketter per post för momsen, utan du ska deklarera och betala den självmant.

Deklarera och betala i MinSkatt

När du deklarerar i MinSkatt får du genast information om att din deklaration har kommit fram.

Om du betalar via MinSkatt går betalningen genast från ditt konto. Du kan inte ändra betalningsdagen i MinSkatt. Du kan också betala i din nätbank. Kontrollera betalningsuppgifterna (konto- och referensnumret) i MinSkatt efter att du har lämnat din momsdeklaration.

Deklarera och betala i MinSkatt

Så här lämnar du en momsdeklaration för skogsägare i MinSkatt

Anvisningar för betalning och referensnummer

Så här korrigerar du din deklaration

Andra sätt att deklarera

Du kan även anmäla momsen:

Momsdeklarationen ska lämnas elektroniskt. Du kan endast deklarera på en pappersblankett av särskilda skäl (t.ex. då det inte går att lämna deklarationen elektroniskt på grund av tekniska hinder).

Vanliga frågor

Du behöver inte lämna en momsdeklaration om du uppfyller alla dessa villkor:

  • du bedriver skogsbruk
  • du har inget att deklarera för skatteåret (t.ex. virkesförsäljning eller moms som ska dras av).
  • din skatteperiod utgörs av ett kalenderår
  • du bedriver ingen annan momspliktig verksamhet.

Ja det ska du om du har ansökt om momsskyldighet för överlåtelse av nyttjanderätt till fastighet.

Om du är momsskyldig ska du läsa anvisningarna för hur du ska deklarera och betala momsen.

Om du inte är momsskyldig får du inte heller göra momsavdrag på kostnaderna.

Deklarera åkerarrendet som jordbruksinkomst på inkomstskattedeklaration 2 eller 2Y (sammanslutning).

Om du utöver skogsbruk också idkar jordbruk eller arbetar som rörelseidkare eller yrkesutövare ska du deklarera all moms på samma momsdeklaration.

När du deklarerar för en sammanslutning ska du lämna momsdeklarationen i sammanslutningens namn och med sammanslutningens FO-nummer. Observera följande:

  • Logga inte in i e-tjänsterna med dina egna nätbankkoder när du deklarerar sammanslutningens uppgifter.
  • Logga in i e-tjänsterna med sammanslutningens Katso-kod. Så här får du en Katso-kod.

Dödsboet har samma FO-nummer som den avlidne hade under sin livstid. Nätbankkodernas giltighet upphör dock och därmed behöver dödsboet en Katso-kod för att deklarera.

Om dödsboet lämnar skattedeklarationen på papper behöver den person som lämnar deklarationen en fullmakt för skatteärenden.

Mer information

Nedläggning av momspliktigt skogsbruk

Om du omfattas av årsförfarande samt momsskyldighet och slutar med verksamheten under skatteperioden upphör skatteperioden på avslutningsdagen. Deklarera och betala skatt senast på den allmänna förfallodagen den andra månaden efter avslutningsmånaden

Anmäl dig som momsskyldig

Om din omsättning överstiger 10 000 euro per räkenskapsperiod ska du anmäla dig till registret över momsskyldiga. Du kan också ansöka om att bli momsskyldig även om din omsättning understiger 10 000 euro.