Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Skogsägare: kom ihåg att deklarera och betala moms

Lämna momsdeklarationen om du är införd i registret över momsskyldiga.

Momsdeklarationen behöver dock inte lämnas om du inte har något att deklarera för skatteåret (t.ex. virkesförsäljning eller moms som ska dras av). Förutsättningen är att din skatteperiod är ett kalenderår och att du inte bedriver annan momspliktig verksamhet, såsom jordbruk eller näringsverksamhet.  Arrenderar du också åkermark? Se anvisningarna 

  • Deklarera och betala momsen senast 29.2.2024 om skatteperioden är ett kalenderår. Samma utsatta datum gäller också skogssammanslutningar och dödsbon.
  • Om du deklarerar på papper ska blanketten vara framme hos Skatteförvaltningen senast på den utsatta dagen.

Vi sänder inga blanketter eller giroblanketter per post för momsen, utan du ska deklarera och betala den självmant.

Deklarera och betala i MinSkatt

När du deklarerar i MinSkatt får du genast information om att din deklaration har kommit fram.

Deklarera och betala i MinSkatt

Så här lämnar du en momsdeklaration för skogsägare i MinSkatt

Så här fyller du i momsdeklarationen

Anvisningar för betalning och referensnummer

Du kan även anmäla momsen 

Momsdeklarationen ska lämnas elektroniskt. Du kan endast deklarera på en pappersblankett av särskilda skäl (t.ex. då det inte går att lämna deklarationen elektroniskt på grund av tekniska hinder).

Exempel: Den 20 december 2022 har du ingått ett avverkningsavtal (dvs. rotförsäljning) med ett skogsbolag. I januari 2023 har skogsbolaget betalat enligt följande:

Inkomst av virkesförsäljning 12 000 euro
Moms (24 %) +2 880 euro
Förskottsinnehållning (19 %) -2 280 euro
Du har fått betalt 12 600 euro

Deklarera inkomsten av virkesförsäljning på 12 000 euro på skattedeklarationen för skogsbruk för 2023, eftersom du har mottagit betalningen år 2023.

Deklarera 2 880 euro i moms på momsdeklarationen för 2023 och betala momsen till Skatteförvaltningen. Om du också är momsregistrerad för rörelseverksamhet ska deklarera momsen på försäljningen enligt din normala deklarationsrytm på samma deklaration som du deklarerar momsen på rörelseverksamheten. Läs mer om momsdeklarationen för skogsbruk.

Varifrån får jag betalningsuppgifterna för momsen?

Om du betalar via MinSkatt går betalningen genast från ditt konto. Du kan inte ändra betalningsdagen i MinSkatt.

Du kan också betala momsen i din nätbank, då du på förhand kan ställa in en viss dag för betalningen. För att betala i nätbanken behöver du Skatteförvaltningens kontonummer och referensnumret för skatter på eget initiativ.

Så här betalar du skatter i MinSkatt eller hittar kontonumret och referensnumret

Kontrollera betalningsuppgifterna (kontonumret och referensnumret) i MinSkatt efter att du har lämnat din momsdeklaration.

Du får uppgifter för betalning även på servicenumret 029 497 027 (Betalningar, samtalspris lna/msa).

Observera att du inte ser Skatteförvaltningens kontonummer eller referensnumret för skatter på eget initiativ på skatt.fi.

Så här anmäler du dig som momsskyldig

Om dina inkomster av virkesförsäljning (tillsammans med andra momspliktiga försäljningar) överstiger 15 000 euro under kalenderåret ska du anmäla sig till registret över momsskyldiga. Du kan också frivilligt ansöka om att bli momsskyldig även om dina inkomster av virkesförsäljning understiger 15 000 euro.

En personkund kan anmäla sig som momsskyldig och få ett FO-nummer i MinSkatt. En sammanslutning eller ett dödsbo kan anmäla sig till momsregistret i MinSkatt om den/det har ett FO-nummer.

Skatteperioden för jord- och skogsbruksidkare är i allmänhet ett kalenderår

En skogsägare eller jordbruksidkare är som primärproducent berättigad till en skatteperiod på ett kalenderår vid momsbeskattningen oberoende av omsättningens storlek. Detta gäller personer, dödsbon och sammanslutningar som inte bedriver annan momspliktig verksamhet än jord- eller skogsbruk.

Nedläggning av momspliktigt verksamhet

Om din skatteperiod för moms är ett år och du lägger ned verksamheten mitt i skatteperioden upphör skatteperioden på nedläggningsdagen.

Lämna momsdeklarationen och betala skatten senast den 12:e dagen i den andra månaden efter den månad som verksamheten lades ned. Det betyder att momsdeklarationen för nedläggningsåret ska lämnas och momsen betalas tidigare än vanligt.

Exempel: Om verksamheten upphör 31.5.2024 ska du deklarera och betala momsen senast 12.7.2024.

Mer information om nedläggning av verksamhet

Vanliga frågor

Du behöver inte lämna en momsdeklaration om du uppfyller alla dessa villkor:

  • du bedriver skogsbruk
  • du har inget att deklarera för skatteåret (t.ex. virkesförsäljning eller moms som ska dras av).
  • din skatteperiod utgörs av ett kalenderår
  • du bedriver ingen annan momspliktig verksamhet.

Om du lämnar momsdeklarationen för sent ska du betala en förseningsavgift.

Läs mer om hur förseningsavgiften för skatter som betalas på eget initiativ bestäms.

Ja det ska du, om du har ansökt om att bli momsskyldig för överlåtelse av nyttjanderätt till en fastighet.

Om du inte har ansökt om att bli momsskyldig för åkerarrende är arrendet momsfritt. När du endast bedriver skogsbruk och momsfritt åkerarrende behöver du inte lämna en momsdeklaration, om du inte har virkesförsäljning under året i fråga eller annat att deklarera.

Om du inte har ansökt om att bli momsskyldig för åkerarrende får du inte heller dra av momserna på de kostnader som anknyter till arrendet.

Deklarera åkerarrendet som jordbruksinkomst på inkomstskattedeklaration 2 eller 2Y (sammanslutning).

Om du utöver skogsbruk också idkar jordbruk eller arbetar som rörelseidkare eller yrkesutövare ska du deklarera all moms på samma momsdeklaration.

När du deklarerar för en sammanslutning ska du lämna momsdeklarationen i sammanslutningens namn och med sammanslutningens FO-nummer. Sammanslutningar behöver Suomi.fi-fullmakter för att kunna använda e-tjänsterna. Läs mer om fullmakterna

 

När du deklarerar för en sammanslutning ska du lämna momsdeklarationen i sammanslutningens namn och med sammanslutningens FO-nummer. Sammanslutningar behöver Suomi.fi-fullmakter för att kunna använda e-tjänsterna. Läs mer om fullmakterna

Om dödsboet lämnar skattedeklarationen på papper behöver den person som lämnar deklarationen en fullmakt för skatteärenden från dödsboets övriga delägare.

Skogsägande innefattar i regel både ägande- och besittningsrätt till skogen. Om besittningsrätten ändå tilldelas någon annan än ägaren, har ägaren fortfarande rätt att äga skogsfastigheten men inte rätt att nyttja avkastningen av fastigheten. Den som innehar besittningsrätten till en skog har rätt att erhålla avkastningen från skogen och enligt den idka virkeshandel. Därför betraktas innehavaren av besittningsrätten som skattskyldig för skogsbruket.

Du kan alltså anmäla dig eller ansöka om momsskyldighet också för endast besittningsrätten till skogen.

Sidan har senast uppdaterats 12.6.2024