Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden

Fullmakt för dödsboets skatteärenden (3630r)

Med denna blankett kan dödsbodelägarna befullmäktiga en person att sköta dödsboets skatteärenden som ett auktoriserat ombud. Ett auktoriserat ombud kan sköta dödsboets alla skatteärenden självständigt.

Ett auktoriserat ombud

  • tar emot dödsboets skattepost
  • kan anmäla dödsboets kontaktuppgifter och kontonummer till Skatteförvaltningen
  • kan sköta dödsboets skatteärenden per telefon eller genom att besöka skattebyrån
  • kan lämna uppgifter om dödsboet på pappersblanketter.

Dödsbodelägarna kan också bevilja en fullmakt som gäller en enda gång för ett enskilt skatteärende.

Fyll helst i blanketten på datorn och skriv ut den först därefter. Blanketten ska undertecknas av alla delägare i dödsboet. Om delägaren är minderårig ska blanketten undertecknas av dennes vårdnadshavare (eller intressebevakare, om en sådan förordnats för den minderårige).

Blankettens returadress finns på blanketten. Blanketten kan också lämnas till vilken skattebyrå som helst. Det går inte att skicka en pdf-blankett via MinSkatt. 

Denna fullmakt kan inte användas för att bevilja fullmakt att sköta skatteärenden elektroniskt exempelvis i MinSkatt. För e-tjänsterna behöver dödsboet ett FO-nummer och en Suomi.fi-fullmakt. Läs närmare anvisningar: Så här ger du en Suomi.fi-fullmakt för skatteärenden

Sidan har senast uppdaterats 11.8.2023