Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden

Deklaration av skatter på eget initiativ (4001r)

Du kan deklarera och betala skatter på eget initiativ (till exempel moms eller lotteriskatt) i MinSkatt. 

Deklarationen av skatter på eget initiativ måste lämnas in elektroniskt. En pappersblankett kan användas endast i undantagsfall.

Deklarera i MinSkatt

Du kan lämna uppgifterna elektroniskt också exempelvis

Obs: Från och med den 1 januari 2021 är också punktskatterna sådana skatter som ska betalas på eget initiativ, men de ska inte deklareras med blankett 4001r. Läs anvisningarna om att deklarera och betala punktskatter.

Sidan har senast uppdaterats 17.2.2023