Våra e-tjänster är inte i bruk på lördagen 19.9 cirka klockan 7–15.30.

Deklaration av skatter på eget initiativ (4001r)

Med deklarationen av skatter på eget initiativ lämnas bl.a. uppgifter om moms, lotteriskatt, försäkringspremieskatt samt pensioner och förmåner. 

Deklarationen av skatter på eget initiativ måste lämnas in elektroniskt.

Deklarera i MinSkatt

Du kan lämna uppgifterna elektroniskt också

  • via ett bokföringsprogram
  • genom att skicka den fil som programmet skapat via webbtjänsten Ilmoitin.fi eller Tyvi-operatörer.

En pappersblankett kan användas endast i undantagssituationer. Om du deklarerar på en pappersblankett finns returadressen på första sidan av blanketten.

Löner och arbetsgivarprestationer som betalats 1.1.2019 eller senare ska anmälas till inkomstregistret. Läs mer om hur arbetsgivarprestationer ska deklareras

  • Om du behöver deklarera arbetsgivarprestationer för 2018 eller för tidigare år, använd blanketten för 2018. Du kan vid behov lämna också uppgifter om moms med samma blankett.