Deklaration av skatter på eget initiativ (4001r)

Med deklarationen av skatter på eget initiativ lämnas bl.a. uppgifter om moms, lotteriskatt, försäkringspremieskatt samt pensioner och förmåner. 

Deklarationen av skatter på eget initiativ måste lämnas in elektroniskt.

Deklarera i MinSkatt

Du kan lämna uppgifterna elektroniskt också

  • via ett bokföringsprogram
  • genom att skicka den fil som programmet skapat via webbtjänsten Ilmoitin.fi eller Tyvi-operatörer.

En pappersblankett kan användas endast i undantagssituationer. Om du deklarerar på en pappersblankett finns returadressen på första sidan av blanketten.

Om du inte deklarerar arbetsgivarprestationer, utan endast andra skatter på eget initiativ, använd blanketten för 2019. Kom ihåg att ange rätt skatteperiod och FO-nummer.

Löner och arbetsgivarprestationer som betalats 1.1.2019 eller senare ska anmälas till inkomstregistret. Läs mer om hur arbetsgivarprestationer ska deklareras

  • Om du behöver deklarera arbetsgivarprestationer för 2018 eller för tidigare år, använd blanketten för 2018. Du kan vid behov lämna också uppgifter om moms med samma blankett.