Deklaration av skatter på eget initiativ (4001r)

Deklarationen av skatter på eget initiativ (tidigare Periodskattedeklaration) ska lämnas in elektroniskt.

Uppgifterna för moms, arbetsgivarprestationer och övriga skatter på eget initiativ får lämnas in på en pappersblankett endast av särskilda skäl (om det t.ex. inte går att lämna deklarationen elektroniskt på grund av tekniska hinder).

Deklarera på nätet

Till webbtjänsten MinSkatt

Uppgifterna kan också lämnas elektroniskt t.ex. via ett bokföringsprogram eller genom att skicka den fil som programmet skapat via webbtjänsten Ilmoitin.fi eller Tyvi-operatörer. Läs mer om elektronisk anmälan.

Om du lämnar in deklarationen av skatter på eget initiativ på pappersblankett ska du skicka den till adressen:

Skatteförvaltningen
Optisk läsning av egendeklarationer
PB 5000
00053 SKATT

(Anmälan om överlåtelseskatt (6012r) skickas inte till den här adressen.)

Använd deklarationen av skatter på eget initiativ för 2018 också för att deklarera och korrigera uppgifter om skatter på eget initiativ för tidigare år.