Så här anmäler du dig till momsregistret eller ansöker om att bli införd i registret

Registret över momsskyldiga är Skatteförvaltningens register. Där finns uppgifter samlade om momsskyldiga företag.

Alla momsskyldiga ska anmäla sig till registret över momsskyldiga. I vissa fall kan man också anmäla sig till registret frivilligt:

Du kan frivilligt registrera dig som momsskyldig antingen då du grundar företaget eller senare. Du kan anmäla ditt företag till registret över momsskyldiga redan från den tidpunkt då du börjar göra anskaffningar för den momspliktiga verksamheten. 

Läs anvisningarna för registrering

När du startar ett nytt företag:

 • Om du även anmäler dig till handelsregistret ska du fylla i etableringsanmälan i e-tjänsten Företags- och organisationsdatasystemet  (YTJ). Du får ett FO-nummer genast efter att du har startat företaget.
 • När du har fått FO-numret  anmäl dig till momsregistret eller ansök om registrering i MinSkatt eller med den elektroniska ändringsanmälan i e-tjänsten Företags- och organisationsdatasystemet (YTJ). 
 • Du kan även fylla i etableringsanmälan på pappersblankett Y3 och samtidigt anmäla dig till registret över momsskyldiga eller ansöka om registrering. Även pappersblanketter är tillgängliga via Företags- och organisationsdatasystemet (YTJ). Om du inte anmäler dig till handelsregistret ska du alltid använda pappersblanketten.

Om du redan har ett FO-nummer:

Då du startar ett nytt aktiebolag eller alndelslag:

 • Bolaget kan anmäla sig till registret över momsskyldiga eller ansöka om att bli momsskyldig i samband med etableringsanmälan. Fyll i den elektroniska etableringsanmälan i e-tjänsten Företags- och organisationsdatasystemet (YTJ) eller fyll i etableringsanmälan på pappersblankett Y1.

Om aktiebolaget eller andelslaget redan har ett FO-nummer.

Då du startar ett nytt bolag:

 • Bolaget kan anmäla sig till momsregistret eller ansöka om att bli infört med etableringsanmälan på pappersblankett Y2. Mer information får du via Företags- och organisationsdatasystemet (YTJ).

Om bolaget redan har ett FO-nummer:

Du kan anmäla dig som momsskyldig eller ansöka om att bli registrerad för primärproduktion, affärsverksamhet eller för båda.

Anmäl dig som momsskyldig eller ansök om att bli registrerad för primärproduktion om du idkar primärproduktion. Primärproduktion är bland annat jordbruk, skogsbruk, trädgårdshushållning, pälsdjursuppfödning och renhushållning.

Anmäl dig som momsskyldig eller ansök om att bli registrerad också för affärsverksamhet om du även bedriver annan affärsverksamhet än primärproduktion.

När du startar ett nytt jord- eller skogsbruksföretag:

 • Fyll i etableringsanmälan på pappersblankett (Y1, Y2 eller Y3) enligt företagsformen. Anmäl dig samtidigt som momsskyldig eller ansök om att bli registrerad. Mer information får du från Företags- och organisationsdatasystemet (YTJ).

Om du redan har ett FO-nummer:

 

Allmännyttiga samfund ska anmäla sig till momsregistret om de bedriver näringsverksamhet som är skattepliktig enligt inkomstskattelagen.

Ett samfund kan frivilligt ansöka om att bli registrerat som momsskyldigt även då samfundets näringsverksamhet inte är skattepliktig.

När du startar en ny förening eller stiftelse:

Om föreningen eller stiftelsen redan har ett FO-nummer

Registreringen i Skatteförvaltningens register tar cirka 3 veckor. Se noggrannare handläggningstider.

Om företaget inte är infört i registret över momsskyldiga

Om företaget inte anmäler sig till momsregistret eller ansöker om att bli momsskyldigt

 • kan företaget inte dra av momsen från sina anskaffningar
 • lämnar företaget inte momsdeklarationer och betalar inte moms
 • lägger företaget inte till moms på priset på sålda varor och tjänster.

Vanliga frågor

När företaget har förts in i momsregistret ska du:

 • Alltid lägga till moms på priset på alla momspliktiga produkter och tjänster som ditt företag säljer.
 • Ge köparen en faktura där alla anteckningar enligt mervärdesskattelagen finns med. Läs mer i den detaljerade anvisningen om faktureringskraven.
 • Dra av momsen på de varor och tjänster som är inköpta för den momspliktiga affärsverksamheten från momsen på försäljningen.
 • Om omsättningen för räkenskapsperioden (12 månader) underskrider 30 000 euro kan du ansöka om lättnad vid den nedre gränsen av momsskyldigheten.
 • Deklarera och betala momsen regelbundet till Skatteförvaltningen enligt din skatteperiod (i allmänhet en gång i månaden).
  • Ta hand om deklarationerna genast från och med att ditt företag registrerades som momsskyldigt.
  • Lämna deklarationen för varje skatteperiod även om du ännu inte har startat verksamheten eller räkenskapsperioden inte har försäljning.

Försäkra dig om att du inte uppskattar räkenkapsperiodens omsättning som för liten. Om du inte anmäler dig som momsskyldig och omsättningen överskrider 15 000 euro under räkenskapsperioden blir du tvungen att betala moms retroaktivt för hela räkenskapsperioden. Utöver skatten kan du också bli tvungen att betala dröjsmålspåföljder.

 • Gränsen för momsfrihet för dem som bedriver rörelse i liten skala har höjts från 10 000 euro till 15 000 euro. Den höjda gränsen på 15 000 euro tillämpas på de räkenskapsperioder som börjar 2021.

Om du märker att omsättningen överskrider gränsen på 15 000 euro under räkenskapsperioden ska du göra så här:

 • Anmäl dig genast som momsskyldig.
 • Betala moms för hela räkenskapsperioden.
 • Lämna in momsdeklarationerna för hela räkenskapsperioden.

Skatteförvaltningen registrerar företaget som momsskyldigt retroaktivt i regel från ingången av räkenskapsperioden. Om den momspliktiga verksamheten har inletts mitt under räkenskapsperioden registrerar vi ditt företag som momsskyldigt från den dag då den momspliktiga verksamheten inleddes.

Observera att de första momsdeklarationerna och betalningarna för räkenskapsperioden redan kan vara försenade om skatteperioden för företaget blir en månad eller ett kvartal men räkenskapsperioden har kommit längre än så. Du kan ta detta i beaktande när du anmäler dig till registret: om du har möjlighet kan du välja en längre skatteperiod.