Besökskundservicen upphör i Myrbacka den 31 december 2017

Från och med början av 2018 kan du boka tid för bilbeskattningens besöksärenden på vårt kontor i köpcentret Kluuvi i Helsingfors. Servicen erbjuds i Kluuvi på torsdagar.

Du kan dock lämna in deklarationer och anmälningar, skriva ut blanketter eller fylla i elektroniska deklarationer och anmälningar på alla kundserviceställen i Finland.

Tabeller över tillämpade beskattningsvärden

När man använder tabellen skall man ta i beaktande att fordonens värden ändras hela tiden enligt marknaderna. Därför kan Tullen inte ge förhandsavgöranden eller andra bindande förhandsuppgifter om beskattningsvärden eller skattebelopp (67 § 1 mom. bilskattelagen).

Vid ingången av år 2008 blev beskattningen av personbilar CO2-baserad. Som en följd av denna ändring var beskattningsvärdena för år 2007 inte längre riktgivande, utan snarare missvisande p.g.a. ändringarna i marknadssituationen. Därför avstod man från att publicera statistiken för resten av året.

>> Personbilar
>> Motorcyklar
>> Paketbilar

Personbilar

Motorcyklar

Paketbilar

Nyckelord:

Sidan har senast uppdaterats 10.5.2017

SvarsBanken

Gå till Svarsbanken