Tabeller över tillämpade beskattningsvärden

När man använder tabellen skall man ta i beaktande att fordonens värden ändras hela tiden enligt marknaderna. Därför kan Skatteförvaltningen inte ge förhandsavgöranden eller andra bindande förhandsuppgifter om beskattningsvärden eller skattebelopp.

Vid ingången av år 2008 blev beskattningen av personbilar CO2-baserad. Som en följd av denna ändring var beskattningsvärdena för år 2007 inte längre riktgivande, utan snarare missvisande p.g.a. ändringarna i marknadssituationen. Därför avstod man från att publicera statistiken för resten av året.

>> Personbilar
>> Motorcyklar
>> Paketbilar

Personbilar

Motorcyklar

Paketbilar

Nyckelord: