Falska meddelanden som gäller skatteåterbäringar cirkulerar som sms. Mer information om falska meddelanden

Tabeller över tillämpade beskattningsvärden

Du kan själv uppskatta skattebeloppet utgående från tidigare beskattningsbeslut. Observera dock att skattebeloppet kan variera till och med i fråga om en och samma fordonsmodell.

Skatteförvaltningen kan på ansökan ge ett förhandsavgörande om hur bilskattelagen tillämpas i beskattningen av den sökandes fordon. Du kan även ansökan om förhandsavgörande om fordonets beskattningsvärde eller bilskattebeloppet. Läs mer om ansökan om avgiftsbelagt förhandsavgörande.

Vid ingången av år 2008 blev beskattningen av personbilar CO2-baserad. 

Obs! I fortsättningen publicerar uppgifterna endast i Excel-format. Du hittar uppgifterna om de olika månaderna för 2021 på flikarna i Excel-tabellen. 

Begäran om information om bilbeskattningsbeslut

Beskattningshandlingar om andra skattskyldiga är sekretessbelagda handlingar men de kan överlåtas till den del uppgifterna kan påverka beställarens eget skatteärende.

Om du vill lämna en begäran om information om ett beslut som gäller bilbeskattningen ska du göra en enskild begäran om en annan skattskyldigs handling. Enskilda begäranden om handlingar.

Du kan lämna en begäran om information i Skatteförvaltningens e-tjänst.

Personbilar

Motorcyklar

Paketbilar