Tabeller över tillämpade beskattningsvärden

När man använder tabellen skall man ta i beaktande att fordonens värden ändras hela tiden enligt marknaderna. Därför kan Skatteförvaltningen inte ge förhandsavgöranden eller andra bindande förhandsuppgifter om beskattningsvärden eller skattebelopp (67 § 1 mom. bilskattelagen).

Vid ingången av år 2008 blev beskattningen av personbilar CO2-baserad. Som en följd av denna ändring var beskattningsvärdena för år 2007 inte längre riktgivande, utan snarare missvisande p.g.a. ändringarna i marknadssituationen. Därför avstod man från att publicera statistiken för resten av året.

>> Personbilar
>> Motorcyklar
>> Paketbilar

Personbilar

Motorcyklar

Paketbilar

Nyckelord: