Tabeller över tillämpade beskattningsvärden

Du kan själv uppskatta skattebeloppet utgående från tidigare beskattningsbeslut. Observera dock att skattebeloppet kan variera till och med i fråga om en och samma fordonsmodell.

Skatteförvaltningen ger inga uppskattningar av bilskattebeloppet elle av fordonets beskattninsvärde på förhand. Det slutlliga skattebeloppet framgår av bilskattebeslutet.

Vid ingången av år 2008 blev beskattningen av personbilar CO2-baserad. 

>> Personbilar
>> Motorcyklar
>> Paketbilar

Personbilar

Motorcyklar

Paketbilar

Nyckelord: