Tabeller över tillämpade beskattningsvärden

Du kan själv uppskatta skattebeloppet utgående från tidigare beskattningsbeslut. Observera dock att skattebeloppet kan variera till och med i fråga om en och samma fordonsmodell.

Skatteförvaltningen kan på ansökan ge ett förhandsavgörande om hur bilskattelagen tillämpas i beskattningen av den sökandes fordon. Du kan även ansökan om förhandsavgörande om fordonets beskattningsvärde eller bilskattebeloppet. Läs mer om ansökan om avgiftsbelagt förhandsavgörande.

Vid ingången av år 2008 blev beskattningen av personbilar CO2-baserad. 

Obs! I fortsättningen publicerar uppgifterna endast i Excel-format. Du hittar uppgifterna om de olika månaderna för 2021 på flikarna i Excel-tabellen. 

Personbilar

Motorcyklar

Paketbilar