Taulukoita ajoneuvojen sovelletuista verotusarvoista

Taulukkoa käytettäessä tulee huomioida, että ajoneuvojen arvo elää jatkuvasti markkinoiden mukaan. Ajoneuvon verotusarvosta tai veron määrästä ei voida antaa ennakkoratkaisua tai muuta sitovaa etukäteistietoa (autoverolaki 67 § 1 momentti).

Vuoden 2008 alusta alkoi henkilöautojen CO2-perusteinen verotus. Muuttuneessa tilanteessa vuoden 2007 verotusarvot eivät olleet enää suuntaa-antavia, vaan pikemminkin harhaanjohtavia markkinatilanteen muutosten takia. Siksi loppuvuoden tilastojen julkaisusta luovuttiin.

>> Henkilöautot
>> Moottoripyörät
>> Pakettiautot

Henkilöauto

Moottoripyörät

Pakettiautot

Avainsanat: