Till vilket konto betalas skatteåterbäringen?

Skatteåterbäringen betalas in på det bankkonto som du har anmält. Kontrollera att kontonumret som du har anmält är rätt. Du ser det i MinSkatt, i den förhandsifyllda skattedeklarationen eller i beskattningsbeslutet. Om ditt kontonummer har ändrats eller du ännu inte har anmält det, anmäl det nya kontonumretnumret i MinSkatt eller på en blankett. Observera att endast ett kontonummer i taget kan finnas i Skatteförvaltningens uppgifter.

Kontonumret som du anmäler i MinSkatt uppdateras genast i Skatteförvaltningens uppgifter. I MinSkatt kan du även anmäla ditt minderåriga barns kontonummer. Det går inte att anmäla kontonummer per telefon.

Läs anvisningen: Så här anmäler du kontonumret i MinSkatt
Läs mer: Ändring av kontonummer.

När ska jag senast anmäla mitt kontonummer?

Anmäl ditt kontonummer i god tid så får du skatteåterbäringen på ditt konto på betalningsdagen. Betalningsdagen ser du i beskattningsbeslutet och i MinSkatt. När du anmäler kontonumret i MinSkatt i god tid får du skatteåterbäringen på ditt konto i tid. Om du anmäler ditt kontonummer på en pappersblankett ska du notera att behandlingen av anmälan kan fördröjas.

 
I beskattningsbeslutet meddelade betalningsdagen för skatteåterbäringen Sista dagen att anmäla kontonumret i MinSkatt Sista dagen att anmäla kontonumret på blanketten
6.7.2020 28.6.2020 15.5.2020
4.8.2020 27.7.2020 15.5.2020
4.9.2020 27.8.2020 31.7.2020
6.10.2020 28.9.2020 31.8.2020
4.11.2020 26.10.2020 30.9.2020
3.12.2020 26.11.2020 30.10.2020

Hur får jag skatteåterbäringen om jag inte har anmält mitt kontonummer i tid eller om mitt konto har avslutats?

Om du inte har anmält ditt kontonummer till Skatteförvaltningen eller ditt konto har avslutats betalar Skatteförvaltningen skatteåterbäringen i form av en betalningsanvisning, dvs. via OP som en penningförsändelse. Andelsbankerna tar ut en avgift enligt sin prislista för inlösning av betalningsanvisningar. Eftersom inlösningen är avgiftsbelagd betalar vi inte återbäringar som underskrider 15 euro i form av betalningsanvisningar om du inte separat ber om det.

OP skickar en avi om betalningsanvisningen till den adress som finns i Skatteförvaltningens uppgifter. Du kan endast få betalningsanvisningen om din adress är i Finland. När du har fått meddelandet kan du lösa ut skatteåterbäringen som kontoöverföring från vilket som helst av Andelsbankens kontor inom OP-gruppen eller som kontanter från de kontor som erbjuder kassatjänster. Betalningsanvisningen ska lösas in inom 28 dagar. Närmare anvisningar finns i avin som banken skickat. Ta helst med avin när du löser in din skatteåterbäring.

Löser du inte in betalningsanvisningen inom 28 dagar returneras beloppet till Skatteförvaltningen. Efter det får du en kontonummerförfrågan per post. När du har anmält ditt kontonummer i MinSkatt får du återbäringen inom ungefär en vecka.