Till vilket konto betalas skatteåterbäringen?

Skatteåterbäringen betalas in på det bankkonto som du har anmält. Kontrollera att kontonumret som du har anmält är rätt. Du ser det i MinSkatt, i den förhandsifyllda skattedeklarationen eller i beskattningsbeslutet. Om ditt kontonummer har ändrats eller du ännu inte har anmält det, anmäl det nya kontonumretnumret i MinSkatt eller på en blankett. Observera att endast ett kontonummer i taget kan finnas i Skatteförvaltningens uppgifter.

Kontonumret som du anmäler i MinSkatt uppdateras genast i Skatteförvaltningens uppgifter. I MinSkatt kan du även anmäla ditt minderåriga barns kontonummer. Det går inte att anmäla kontonummer per telefon.

Läs anvisningen: Så här anmäler du kontonumret i MinSkatt
Läs mer: Ändring av kontonummer.

När ska jag senast anmäla mitt kontonummer?

Anmäl ditt kontonummer i god tid så får du skatteåterbäringen på ditt konto på betalningsdagen. Betalningsdagen ser du i beskattningsbeslutet och i MinSkatt. När du anmäler kontonumret i MinSkatt i god tid får du skatteåterbäringen på ditt konto i tid. Om du anmäler ditt kontonummer på en pappersblankett ska du notera att behandlingen av anmälan kan fördröjas.

 
I beskattningsbeslutet meddelade betalningsdagen för skatteåterbäringen Sista dagen att anmäla kontonumret i MinSkatt Sista dagen att anmäla kontonumret på blanketten
6.7.2020 28.6.2020 15.5.2020
4.8.2020 27.7.2020 15.5.2020
4.9.2020 27.8.2020 31.7.2020
6.10.2020 28.9.2020 31.8.2020
4.11.2020 26.10.2020 30.9.2020
3.12.2020 26.11.2020 30.10.2020

Hur får jag skatteåterbäringen om jag inte har anmält mitt kontonummer i tid eller om mitt konto har avslutats?

Om du inte har anmält ditt kontonummer till Skatteförvaltningen, eller om kontot har avslutats, får du skatteåterbäringen via Nordea i form av en betalningsanvisning, dvs. penningförsändelse. Om skatteåterbäringen underskrider 15 euro betalas den som en betalningsanvisning endast på kundens begäran.

Du får en avi om betalningsanvisningen från Nordea till den adress som finns i Skatteförvaltningens uppgifter. För att få en betalningsanvisning ska du ha en adress i Finland. När du har fått avin om betalningsanvisningen kan du lösa in skatteåterbäringen på ett av Nordeas kontor som erbjuder kassatjänster i Finland. Betalningsanvisningen ska lösas in inom 45 dagar. Närmare instruktioner finns i avin från banken. Ta helst med den när du löser in din skatteåterbäring.

Löser du inte in betalningsanvisningen inom 45 dagar returneras beloppet till Skatteförvaltningen. Efter det får du en kontonummerförfrågan per post. När du har anmält ditt kontonummer i MinSkatt får du återbäringen inom ungefär en vecka.