Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden

Dödsboets anmälan om kontonummer (7926r)

Med denna blankett kan du anmäla ett oskiftat dödsbos kontonummer till Skatteförvaltningen för betalning av skatteåterbäringar.

Ett begränsat skattskyldigt dödsbo som är infört i registret över mervärdesskattskyldiga ska anmäla kontonumret till Skatteförvaltningen elektroniskt i webbtjänsten MinSkatt för utbetalning av skatteåterbäringar. Dessa dödsbon kan anmäla sitt kontonummer med en pappersblankett endast av särskilda skäl.

Läs mera om hur ett dödsbos kontonummer ska anmälas.

Anmäl kontonumret eller ändringen av kontonummer i MinSkatt

Fyll i blanketten helst med datorn och skriv ut först därefter. Kom ihåg att underteckna blanketten.

Skicka blanketten och bilagorna per post till adressen:
Skatteförvaltningen
Hantering av kunduppgifter
PB 550
00052 SKATT

Dokumenten kan också lämnas till vilken skattebyrå som helst.

Sidan har senast uppdaterats 1.9.2021