Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden

Dödsboets anmälan om kontonummer (7926r)

Med denna blankett kan du meddela dödsboets kontonummer till Skatteförvaltningen för utbetalningen av skatteåterbäringar.

Fyll helst i blanketten på datorn och skriv ut den först därefter. Kom ihåg att underteckna blanketten.

Skicka blanketten med bilagor per post till adressen:
Skatteförvaltningen
Hantering av kunduppgifter
PB 550
00052 SKATT

Blanketten kan också lämnas in på vilken skattebyrå som helst. Det går inte att skicka en pdf-blankett via MinSkatt. 

Om dödsboet är infört i registret över momsskyldiga kan kontonumret anmälas på pappersblankett endast av särskilda skäl. Anmäl kontonumret i MinSkatt

Läs mer om att anmäla ett dödsbos kontonummer

Sidan har senast uppdaterats 11.8.2023