Till vilket konto betalas skatteåterbäringen?

Skatteåterbäringen betalas in på det bankkonto som du har anmält. Kontrollera att kontonumret som du har anmält är rätt. Du ser det i MinSkatt, i den förhandsifyllda skattedeklarationen eller i beskattningsbeslutet.

Om ditt kontonummer har ändrats eller du ännu inte har anmält det, anmäl det nya kontonumretnumret i MinSkatt eller på en blankett. Kontonumret som du anmäler i MinSkatt uppdateras genast i Skatteförvaltningens uppgifter. I MinSkatt kan du även anmäla ditt minderåriga barns kontonummer.

Läs anvisningen: Så här anmäler du kontonumret i MinSkatt

Observera att endast ett kontonummer i taget kan finnas i Skatteförvaltningens uppgifter. Det går inte att anmäla kontonummer per telefon. Läs mer: Ändring av kontonummer.

När ska jag senast anmäla mitt kontonummer?

Anmäl ditt kontonummer i god tid så får du skatteåterbäringen på ditt konto på betalningsdagen. Betalningsdagen ser du i beskattningsbeslutet och i MinSkatt. När du anmäler kontonumret i MinSkatt i god tid får du skatteåterbäringen på ditt konto i tid. Om du anmäler ditt kontonummer på en pappersblankett ska du notera att behandlingen av anmälan kan fördröjas.

 
I beskattningsbeslutet meddelade betalningsdagen för skatteåterbäringen Sista dagen att anmäla kontonumret i MinSkatt Sista dagen att anmäla kontonumret på blanketten
5.7.2021 28.6.2021 17.5.2021
3.8.2021 27.7.2021 17.5.2021
3.9.2021 29.8.2021 30.7.2021
4.10.2021 27.9.2021 30.8.2021
3.11.2021 27.10.2021 30.9.2021
3.12.2021 28.11.2021 29.10.2021

Hur får jag skatteåterbäringen om jag inte har anmält mitt kontonummer i tid eller om mitt konto har avslutats?

Om Skatteförvaltningen inte har mottagarens kontonummer betalas skatteåterbäringen som en betalningsanvisning, det vill säga som en penningförsändelse via Nordea.

När du har fått betalningsanvisningen kan du välja mellan två alternativ:
A. Du kan ännu anmäla kontonumret i MinSkatt. Skatteåterbäringen har redan överförts till banken för att lösas in som betalningsanvisning. Löser du inte in betalningsanvisningen inom 28 dagar, returneras beloppet till Skatteförvaltningen. Tidsfristen börjar från datumet i avin. Efter denna tidsfrist får du skatteåterbäringen inom cirka en vecka på det konto som du har anmält.
Så här anmäler du kontonumret i MinSkatt

B. Gå till ett av Nordeas kontor i Finland som erbjuder kassatjänster. Ta med dig avin när du löser in skatteåterbäringen. Betalningsanvisningen ska lösas in om 28 dagar från datumet i avin. Banken ger dig närmare instruktioner i avin. Observera att banken tar ut en serviceavgift för skatteåterbäringen.

Att observera:

  • Återbäringar under 15 euro betalas inte ut som betalningsanvisningar. Kontakta Skatteförvaltningen om du vill lösa in återbäringen på banken.
  • Nordea skickar en avi om betalningsanvisningen till den adress som finns i Skatteförvaltningens uppgifter. Du kan endast få betalningsanvisningen om din adress är i Finland.
  • Om återbäringsbeloppet är över 1 700 euro betalar Skatteförvaltningen in beloppet i första hand på kontot och som betalningsanvisning endast om du begär det.