Till vilket konto betalas skatteåterbäringen?

Skatteåterbäringen betalas in på det bankkonto som du har anmält. Kontrollera att kontonumret som du har anmält är rätt. Du ser det i MinSkatt, i den förhandsifyllda skattedeklarationen eller i beskattningsbeslutet.

Om ditt kontonummer har ändrats eller du ännu inte har anmält det, anmäl det nya kontonumretnumret i MinSkatt eller på en blankett. Kontonumret som du anmäler i MinSkatt uppdateras genast i Skatteförvaltningens uppgifter. I MinSkatt kan du även anmäla ditt minderåriga barns kontonummer.

Läs anvisningen: Så här anmäler du kontonumret i MinSkatt

Observera att endast ett kontonummer i taget kan finnas i Skatteförvaltningens uppgifter. Det går inte att anmäla kontonummer per telefon. Läs mer: Ändring av kontonummer.

När ska jag senast anmäla mitt kontonummer?

Anmäl ditt kontonummer i god tid så får du skatteåterbäringen på ditt konto på betalningsdagen. Betalningsdagen ser du i beskattningsbeslutet och i MinSkatt. När du anmäler kontonumret i MinSkatt i god tid får du skatteåterbäringen på ditt konto i tid. Om du anmäler ditt kontonummer på en pappersblankett ska du notera att behandlingen av anmälan kan fördröjas.

 
I beskattningsbeslutet meddelade betalningsdagen för skatteåterbäringen Sista dagen att anmäla kontonumret i MinSkatt Sista dagen att anmäla kontonumret på blanketten
5.7.2021 28.6.2021 17.5.2021
3.8.2021 27.7.2021 17.5.2021
3.9.2021 29.8.2021 30.7.2021
4.10.2021 27.9.2021 30.8.2021
3.11.2021 27.10.2021 30.9.2021
3.12.2021 28.11.2021 29.10.2021

Hur får jag skatteåterbäringen om jag inte har anmält mitt kontonummer i tid eller om mitt konto har avslutats?

Om Skatteförvaltningen inte har återbäringsmottagarens kontonummer, betalas återbäringen ut i form av en betalningsanvisning, det vill säga en penningförsändelse via Nordea. Om återbäringen underskrider 15 euro betalas den i form av en betalningsanvisning endast på kundens begäran.

Du får en avi om betalningsanvisningen från Nordea till den adress som finns i Skatteförvaltningens uppgifter. För att få en betalningsanvisning måste du ha en adress i Finland.

När du har fått avin om betalningsanvisningen kan du lösa in skatteåterbäringen på ett av Nordeas kontor som erbjuder kassatjänster i Finland. Du ska lösa in betalningsanvisningen inom 28 dagar från datumet i betalningsavin. Närmare instruktioner finns i avin från banken. Ta helst med avin när du löser in din återbäring.

Löser du inte in betalningsanvisningen inom 28 dagar, returneras beloppet till Skatteförvaltningen. Därefter får du ett brev med en kontonummerförfrågan. När du har uppgett ditt kontonummer i MinSkatt betalas återbäringen in på ditt konto inom ungefär en vecka.

Så här anmäler du kontonumret i MinSkatt