Varför fick jag inte skatteåterbäring?

På den här sidan berättas om de vanligaste orsakerna till att du nödvändigtvis inte får skatteåterbäringen på ditt konto den dag som är antecknad i ditt beskattningsbeslut.

 • Du har kompletterat eller korrigerat den förhandsifyllda skattedeklarationen. 
  Om du har kompletterat eller korrigerat den förhandsifyllda skattedeklarationen får du ett nytt beskattningsbeslut efter att vi har behandlat uppgifterna som du deklarerade. Beloppet eller betalningsdatumet på skatteåterbäringen kan ändras. Kontrollera de uppdaterade uppgifterna i det nya beskattningsbeslutet eller
 • Din maka eller make ändrade sin skattedeklaration.
  Makars beskattning slutförs alltid samtidigt. Om din maka eller make kompletterar sin skattedeklaration kan dagen då beskattningen slutförs och likaså dagen då skatteåterbäringen betalas ändras både för dig och hen. 
 • Skatteförvaltningen fick uppgifter som påverkar din beskattning från annat håll.
  Skatteförvaltningen kan även få uppgifter som påverkar din beskattning exempelvis av din arbetsgivare. Du får även då information om ändringen av både dagen då din beskattning slutförs och betalningsdagen på din skatteåterbäring.
 • Skatteförvaltningen har inte ditt rätta kontonummer.
  Kontonumret som du har anmält är fel, kontot är stängt eller du har inte alls anmält ett kontonummer. Läs mer om att anmäla kontonummer.
 • Din skatteåterbäring är mindre än 5 euro.
  Om din skatteåterbäring är mindre än 5 euro betalas den inte.
 • Du har skattedeklarationer som inte har lämnats in.
  Du har glömt att lämna en skattedeklaration (till exempel momsdeklarationen) eller det finns väsentliga brister i deklarationerna. Återbäringen betalas ut när deklarationsbristerna har korrigerats.
 • Du har skulder i utsökning.
  Utsökningsmyndigheten har använt skatteåterbäringen till att betala dina skulder som är i utsökning.
 • Du har förfallna skatter.
  Din skatteåterbäring används till att betala dina skatter tidigast på deras förfallodag.

Din skatteåterbäring kan användas till att betala förskottsskatt

Om din beskattning slutförs den 23:e dagen i månaden eller tidigare används din skatteåterbäring till samma månads förskottsskatt den 23:e dagen. Om du har betalat förskottsskatten på förfallodagen har uppgiften om betalningen inte hunnit fram till Skatteförvaltningen, och din skatteåterbäring används till förskottsskatten på förfallodagen. Din överflödiga betalning används i detta fall till de följande raterna av inkomstskatter (förskottsskatt, tilläggsförskott och kvarskatt ). Kontrollera i MinSkatt hur mycket det återstår att betala i inkomstskatt i följande rat och när förfallodagen är.

Du får ett meddelande om användningen av återbäringen i sammandraget. Du kan även kontrollera betalningsläget i MinSkatt: Så här ser du i MinSkatt hur din skatteåterbäring har använts.

Mer information och exempel: Återbäringar används till obetalda skatter.

Din skatteåterbäring kan användas till att betala moms och arbetsgivarprestationer

Förfallodagen för skatter på eget initiativ, såsom moms och arbetsgivarprestationer, är den 12:e dagen i månaden. Om din beskattning slutförs den 12:e dagen i månaden eller tidigare används din skatteåterbäring till samma månads skatter på eget initiativ på deras förfallodag, det vill säga den 12:e dagen. Om du har betalat skatter på eget initiativ på förfallodagen kommer uppgiften om betalningen inte till Skatteförvaltningen på förfallodagen, och din skatteåterbäring används till skatter på eget initiativ. 

Din överflödiga betalning lämnas kvar för att användas till kommande skatter som förfaller eller återbetalas till dig automatiskt beroende på de val du har gjort i MinSkatt om återbäringstidpunkt och återbäringsgräns. Du kan ansöka om att få din betalning återbetald genom att i MinSkatt under Funktioner välja ”Ansökan om återbäring, skatter på eget initiativ”. I dessa fall återbetalas betalningen till dig inom cirka en vecka om du inte har andra obetalade skatter. Om du inte i MinSkatt ansöker om att få din betalning tillbaka lämnas den kvar för att användas till kommande skatteförpliktelser. Läs mer om återbäringen av skatter på eget initiativ.

Du får ett meddelande om användningen av återbäringen i sammandraget. Du kan även kontrollera betalningsläget i MinSkatt: Så här ser du i MinSkatt hur din skatteåterbäring har använts.

Mer information och exempel: Återbäringar används till obetalda skatter.

Om din beskattning slutförs den 23:e dagen i månaden eller tidigare används din skatteåterbäring till samma månads förskottsskatt den 23:e dagen. Om du har betalat förskottsskatten på förfallodagen eller 1–2 dagar före förfallodagen hinner uppgiften om betalningen inte ännu fram till Skatteförvaltningen på förfallodagen, och din skatteåterbäring används till förskottsskatten på förfallodagen. I detta fall används din betalning som blivit över till inkomstskattens (förskottsskatt, tilläggsförskott och kvarskatt ) kommande rater. Kontrollera i MinSkatt hur mycket och när du ska betala inkomstskatt följande gång.

Du får ett meddelande om användningen av återbäringen i sammandraget. Du kan även kontrollera betalningsläget i MinSkatt: Så här ser du i MinSkatt hur din skatteåterbäring har använts.

Mer information och exempel: Återbäringar används till obetalda skatter.

Den sista dagen att anmäla och betala skatter på eget initiativ, såsom arbetsgivarprestationer, är den 12:e dagen i månaden. Om din beskattning slutförs den 12:e dagen i månaden eller tidigare används din skatteåterbäring till samma månads skatter på eget initiativ den 12:e dagen. Om du har betalat skatter på eget initiativ på förfallodagen eller 1–2 dagar före förfallodagen har din betalning inte ännu hunnit registreras, och din skatteåterbäring används till skatter på eget initiativ på deras förfallodagar. 

Din överflödiga betalning lämnas kvar för att användas till kommande skatter som förfaller eller återbetalas till dig automatiskt beroende på den återbäringstidpunkt och återbäringsgräns som du har angett i MinSkatt. Du kan ansöka om att få din betalning återbetald genom att i MinSkatt under Funktioner välja ”Ansökan om återbäring, skatter på eget initiativ”. I dessa fall återbetalas betalningen till dig inom cirka en vecka om du inte har andra obetalade skatter. Om du inte i MinSkatt ansöker om att få din betalning tillbaka lämnas den kvar för att användas till kommande skatteförpliktelser.

Du får ett meddelande om användningen av återbäringen i sammandraget. Du kan även kontrollera betalningsläget i MinSkatt: Så här ser du i MinSkatt hur din skatteåterbäring har använts.

Mer information och exempel: Återbäringar används till obetalda skatter.

Om du har arvs- eller gåvoskatt som förfaller till betalning den 1:a dagen i månaden efter att beskattningen slutförts används din skatteåterbäring till den. Om du har betalat arvs- och gåvoskatteraten på förfallodagen används din betalning till följande rat som förfaller till betalning. Om du inte har arvs- eller gåvoskatt att betala återbetalas din betalning automatiskt till det bankkonto som du har angett. Innan din betalning återbetalas används den till övriga förfallna skatter eller till skulder som är i utsökning.