Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden

Varför fick jag inte skatteåterbäring?

På den här sidan finns information om de vanligaste orsakerna till att du inte får skatteåterbäringen på ditt konto den dag som anges i ditt ursprungliga beskattningsbeslut.

Observera att en del av kunderna får sina återbäringar senare under dagen och nödvändigtvis inte genast på morgonen.

Du kan kontrollera läget i MinSkatt. Där finns uppgifter om orsaken, så du behöver inte kontakta Skatteförvaltningen på grund av detta.

Sannolikt handlar det om någon av följande orsaker:

Du har kompletterat eller korrigerat den förhandsifyllda skattedeklarationen. 
Om du har kompletterat eller korrigerat den förhandsifyllda skattedeklarationen får du ett nytt beskattningsbeslut efter att vi har behandlat uppgifterna som du deklarerade. Beloppet eller betalningsdatumet på skatteåterbäringen kan ändras. Om utbetalningsdagen för din skatteåterbäring har flyttats framåt anges detta i det nya beskattningsbeslutet och i MinSkatt. Du får det nya beskattningsbeslutet före utgången av oktober.

Din maka eller make ändrade sin skattedeklaration.
Makars beskattning slutförs alltid samtidigt. Om din maka eller make kompletterar sin skattedeklaration kan dagen då beskattningen slutförs och likaså dagen då skatteåterbäringen betalas ändras både för dig och hen. 

Skatteförvaltningen fick uppgifter som påverkar din beskattning från annat håll.
Skatteförvaltningen kan även få uppgifter som påverkar din beskattning exempelvis av din arbetsgivare. Du får även då information om ändringen av både dagen då din beskattning slutförs och betalningsdagen på din skatteåterbäring.

Din skatteåterbäring har använts till att betala dina skatter.
Din skatteåterbäring används till att betala dina skatter från och med dagen då din beskattning slutförs till och med den 4:e dagen i månaden som följer. Läs mer om användningen av skatteåterbäringar till betalning av skatter.

Skatteförvaltningen har inte ditt rätta kontonummer.
Kontonumret som du har anmält är fel, kontot är stängt eller du har inte alls anmält ett kontonummer. Läs mer om att anmäla kontonummer. Svar på frågan: Hur får jag skatteåterbäringen om jag inte har anmält mitt kontonummer i tid eller om mitt konto har avslutats?

Om din skatteåterbäring inte kommit in på kontot kan orsaken också vara någon av följande:

Din skatteåterbäring är mindre än 10 euro.
Om din skatteåterbäring är mindre än 10 euro betalas den inte.

Du har skattedeklarationer som inte har lämnats in.
Du har glömt att lämna en skattedeklaration (till exempel momsdeklarationen) eller det finns väsentliga brister i deklarationerna. Återbäringen betalas ut när deklarationsbristerna har korrigerats.

Du har skulder i utsökning.
Utsökningsmyndigheten har använt skatteåterbäringen till att betala dina skulder som är i utsökning.

Din skatteåterbäring betalas senare under dagen.
Skatteåterbäringarna betalas genom ett förfarande där en del av kunderna får sina återbäringar senare under dagen och nödvändigtvis inte genast på morgonen.

I en utländsk bank syns skatteåterbäringen eventuellt med 1–2 dagars fördröjning.
Om Skatteförvaltningen betalar din skatteåterbäring på ett konto i en utländsk bank, kan skatteåterbäringen visas på kontot med 1–2 dagars dröjsmål.

Ring tfn 029 497 027 (lna/msa) om du inte fick svar på din fråga.

Sidan har senast uppdaterats 9.8.2023