Varför fick jag inte skatteåterbäring?

På den här sidan berättas om de vanligaste orsakerna till att du nödvändigtvis inte får skatteåterbäringen på ditt konto den dag som är antecknad i ditt beskattningsbeslut.

Du har kompletterat eller korrigerat den förhandsifyllda skattedeklarationen. 
Om du har kompletterat eller korrigerat den förhandsifyllda skattedeklarationen får du ett nytt beskattningsbeslut efter att vi har behandlat uppgifterna som du deklarerade. Beloppet eller betalningsdatumet på skatteåterbäringen kan ändras. Kontrollera de uppdaterade uppgifterna i det nya beskattningsbeslutet eller

Din maka eller make ändrade sin skattedeklaration.
Makars beskattning slutförs alltid samtidigt. Om din maka eller make kompletterar sin skattedeklaration kan dagen då beskattningen slutförs och likaså dagen då skatteåterbäringen betalas ändras både för dig och hen. 

Skatteförvaltningen fick uppgifter som påverkar din beskattning från annat håll.
Skatteförvaltningen kan även få uppgifter som påverkar din beskattning exempelvis av din arbetsgivare. Du får även då information om ändringen av både dagen då din beskattning slutförs och betalningsdagen på din skatteåterbäring.

Skatteförvaltningen har inte ditt rätta kontonummer.
Kontonumret som du har anmält är fel, kontot är stängt eller du har inte alls anmält ett kontonummer. Läs mer om att anmäla kontonummer: Till vilket konto betalas skatteåterbäringen?

Din skatteåterbäring är mindre än 5 euro.
Om din skatteåterbäring är mindre än 5 euro betalas den inte.

Du har skattedeklarationer som inte har lämnats in.
Du har glömt att lämna en skattedeklaration (till exempel momsdeklarationen) eller det finns väsentliga brister i deklarationerna. Återbäringen betalas ut när deklarationsbristerna har korrigerats.

Du har skulder i utsökning.
Utsökningsmyndigheten har använt skatteåterbäringen till att betala dina skulder som är i utsökning.

Du har förfallna skatter.
Din skatteåterbäring används till att betala dina skatter tidigast på deras förfallodag. Läs mer om användningen av skatteåterbäringar till obetalda skatter.