Personkundens anmälan om kontonummer (7208r)

Med denna blankett kan du anmäla ditt eget eller ditt minderåriga barns kontonummer för utbetalning av skatteåterbäringar. Det enklaste sättet att anmäla ditt kontonummer är på nätet.

Blanketten är avsedd för de personkunder som inte är momsskyldiga. Företagare och andra momsskyldiga privatpersoner anmäler sitt kontonummer elektroniskt i MinSkatt.

E-tjänster

Anmäl kontonumret eller ändringen av kontonummer i MinSkatt (skatt.fi/minskatt)

Logga in i tjänsten med dina personliga nätbankskoder, med ett elektriniskt personkort eller med en Katso-kod. 

Obs! Via MinSkatt kan du inte anmäla kontonumret för en annan person, t.ex. ett barn, eller för ett dödsbo. Ett barn med egna nätbankskoder kan själv anmäla sitt kontonummer på nätet.

 

Om du anmäler kontonumret med en pappersblankett, fyll i blanketten helst med datorn och skriv ut först därefter. Kom ihåg att underteckna blanketten. Skicka blanketten till adressen:

Skatteförvaltningen
Hantering av kunduppgifter
PB 550
00052 SKATT

Blanketten kan också lämnas till vilken skattebyrå som helst.