Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden

Personkundens anmälan om kontonummer (7208r)

Med denna blankett kan du anmäla ditt eget eller ditt minderåriga barns kontonummer för utbetalning av skatteåterbäringar. Det enklaste sättet att anmäla ditt kontonummer är i MinSkatt. I MinSkatt kan du också anmäla kontonumret för ditt minderåriga barn. Den minderåriga kan också anmäla kontonumret själv genom att logga in i MinSkatt med mobilcertifikat, ifall barnet har tillgång till mobilcertifikat.

Blanketten är avsedd för de personkunder som inte är momsskyldiga. Företagare och andra momsskyldiga privatpersoner anmäler sitt kontonummer elektroniskt i MinSkatt.

Anmäl kontonumret eller ändringen av kontonummer i MinSkatt

Om du anmäler kontonumret med en pappersblankett, fyll i blanketten helst med datorn och skriv ut först därefter. Kom ihåg att underteckna blanketten. Skicka blanketten till adressen:

Skatteförvaltningen
Hantering av kunduppgifter
PB 550
00052 SKATT

Blanketten kan också lämnas till vilken skattebyrå som helst.

Sidan har senast uppdaterats 2.5.2017