Personkundens anmälan om kontonummer (7208r)

Med denna blankett kan du anmäla ditt eget eller ditt minderåriga barns kontonummer för utbetalning av skatteåterbäringar. Det enklaste sättet att anmäla ditt kontonummer är i MinSkatt. I MinSkatt kan du också anmäla kontonumret för ditt minderåriga barn. Den minderåriga kan också anmäla kontonumret själv genom att logga in i MinSkatt med mobilcertifikat, ifall barnet har tillgång till mobilcertifikat.

Blanketten är avsedd för de personkunder som inte är momsskyldiga. Företagare och andra momsskyldiga privatpersoner anmäler sitt kontonummer elektroniskt i MinSkatt.

E-tjänster

Anmäl kontonumret eller ändringen av kontonummer i MinSkatt (skatt.fi/minskatt)

Logga in i tjänsten med dina personliga nätbankskoder eller med ett elektriniskt personkort. 

Om du anmäler kontonumret med en pappersblankett, fyll i blanketten helst med datorn och skriv ut först därefter. Kom ihåg att underteckna blanketten. Skicka blanketten till adressen:

Skatteförvaltningen
Hantering av kunduppgifter
PB 550
00052 SKATT

Blanketten kan också lämnas till vilken skattebyrå som helst.