Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Personkundens anmälan om kontonummer (7208r)

Med denna blankett kan du anmäla ditt eget eller ditt minderåriga barns kontonummer för utbetalning av skatteåterbäringar. Det enklaste sättet att anmäla ditt kontonummer är i MinSkatt.

I MinSkatt kan du också anmäla kontonumret för ditt minderåriga barn. Den minderåriga kan också själv anmäla sitt kontonummer i MinSkatt om hen har nätbankskoder eller ett mobilcertifikat.

Blanketten är avsedd för de personkunder som inte är momsskyldiga. Företagare och andra momsskyldiga privatpersoner anmäler sitt kontonummer elektroniskt i MinSkatt.

Anmäl kontonumret i MinSkatt

Om du anmäler kontonumret med en pappersblankett, fyll i blanketten helst med datorn och skriv ut först därefter. Kom ihåg att underteckna blanketten.

Skicka blanketten till adressen:

Skatteförvaltningen
Hantering av kunduppgifter
PB 550
00052 SKATT

Sidan har senast uppdaterats 12.6.2024