Anmälan och ändring av kontonummer

Anvisningen gäller såväl privatpersoner som företags- och organisationskunder.

Skatteförvaltningen behöver ditt kontonummer för inbetalning av skatteåterbäringen. Genom att anmäla det rätta bankkontonumret får du skatteåterbäringen snabbare. Anmäl ditt kontonummer antingen på näte i MinSkatt eller med en blankett. Du kan inte anmäla kontonumret per telefon eller e-post.

På vilket konto betalas skatteåterbäringen?

Anmäl ditt kontonummer i MinSkatt

Anmäl ditt kontonummer till Skatteförvaltningen om du inte har gjort det tidigare eller om ditt kontonummer har ändrats.

Du kan anmäla kontonumret i MinSkatt. Du loggar in i tjänsten t.ex. med dina personliga nätbankskoder. Kontonumret som du anmäler i MinSkatt uppdateras genast i Skatteförvaltningens uppgifter.

Se anvisningarna: Så här anmäler du kontonumret i MinSkatt

I MinSkatt kan du även anmäla ditt minderåriga barns kontonummer. Barnets vårdnadshavare loggar in i MinSkatt t.ex. med sina nätbankskoder och väljer på vems vägnar hen sköter ärenden. Den minderåriga kan också anmäla kontonumret själv genom att logga in i MinSkatt med mobilcertifikat, ifall barnet har tillgång till mobilcertifikat.

Personkunden kan vid behov anmäla kontonumret på en pappersblankett

Lomakkeen tulee olla allekirjoitettu! Palauta lomake osoitteeseen, joka lukee lomakkeen yläreunassa. Voit palauttaa lomakkeen myös mihin tahansa verotoimistoon.

Blanketten kan beställas på servicenumret 029 497 031 (samtalspris, lna/msa).

Observera att en ändring av kontonummer med pappersblanketten uppdateras i Skatteförvaltningens system mycket senare än en anmälan om kontonummer i MinSkatt.

Samfund och momsskyldiga kan anmäla kontonumret endast i MinSkatt

Samfund anmälar sina kontonummer i MinSkatt. När du använder Suomi.fi-fullmakter ska du först logga in i e-tjänsterna med personliga nätbankskoder, mobilcertifikat eller certifikatkort. Katso-autentiseringen och användningen av Katso-auktoriseringarna upphör den 31 augusti 2021. Läs mer om Suomi.fi-fullmakter och upphörandet av Katso-auktoriseringar.

Samfund och momsskyldiga kan anmäla sina kontonummer med pappersblanketten endast av särskilda skäl, exempelvis på grund av ett tekniskt hinder. Läs mer: Anmälan av kontonummer – Företag (7209r).