Ändring av kontonummer - privatpersoner

Rätt bankkontonummer gör att du får skatteåterbäringen snabbare. Anmäl ditt kontonummer via nätet i MinSkatt eller med en blankett. Det går inte att anmäla kontonummer per telefon.

Det är enkelt att anmäla kontonummer via nätet

Anmäl ditt kontonummer om du inte har gjort det redan tidigare eller om det kontonummer som du anmält har ändrats.

Du kan anmäla kontonumret i MinSkatt. Du kan logga in med dina personliga nätbankkoder.

I MinSkatt kan du också anmäla kontonumret för ditt minderåriga barn. Den minderåriga kan också anmäla kontonumret själv genom att logga in i MinSkatt med mobilcertifikat, ifall barnet har tillgång till mobilcertifikat.

Läs om hur ett dödsbos kontonummer ska anmälas.

Det går också att anmäla kontonumret med en pappersblankett

Anmäl kontonumret på en pappersblankett (7208r, Personkundens anmälan om kontonummer)

I blanketten ska du fylla i kunduppgifterna, det tidigare anmälda kontonumret och det nya kontonumret. Skicka den undertecknade blanketten till adressen som står i blanketten eller till vilken skattebyrå som helst.

Du kan beställa blanketten hem från servicetelefon 029 497 027 (samtalspris, lna/msa).

Obs! Företagare och andra momsskyldiga privatpersoner anmäler sitt kontonummer elektroniskt i MinSkatt. De kan anmäla sitt kontonummer med en pappersblankett endast av särskilda skäl, på grund av exempelvis ett tekniskt hinder. Inloggningen i MinSkatt sker med personliga nätbankskoder, en Katso-kod eller ett elektroniskt personkort.

Endast pappersblankett för bil- och punktskattekunder

Bil- och punktskattekunder ska anmäla sitt kontonummer på en pappersblankett.

Det kontonummer som angetts för återbäringar av bil- och punktskatt kan vara annat än det kontonummer som annars har anmälts till Skatteförvaltningen. Således kan bil- och punktskattekunder samtidigt ha flera kontonummer i sina kunduppgifter.  Andra kunder kan endast ha ett giltigt kontonummer i Skatteförvaltningens uppgifter.