Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Anmälan om kontonummer

Anvisningen gäller privatpersoner samt företag och organisationer. Om du ska anmäla bankkontot för ett dödsbo ska du läsa en separat anvisning.

Skatteförvaltningen behöver ditt kontonummer för att betala skatteåterbäringen. Anmäl ditt kontonummer till Skatteförvaltningen om du inte har anmält det tidigare eller om ditt kontonummer har ändrats.

Du kan inte anmäla kontonumret per telefon eller e-post.

Anmäl kontonumret i MinSkatt

När du anmäler kontonumret i MinSkatt uppdateras numret genast i Skatteförvaltningens uppgifter.

Anmäl kontonumret i MinSkatt

Läs anvisningarna: Så här anmäler du kontonumret i MinSkatt

Det går inte att anmäla eller ändra kontonumret i MinSkatt för en person som är under intressebevakning. Intressebevakaren kan anmäla kontonumret på en pappersblankett.

I MinSkatt kan du anmäla ditt minderåriga barns kontonummer

Om du är barnets vårdnadshavare ska du logga in i MinSkatt med dina egna nätbankskoder eller mobilcertifikat och välja Sköt ärenden på någon annans vägnar.

Den minderåriga kan också själv anmäla sitt kontonummer i MinSkatt om hen har nätbankskoder eller ett mobilcertifikat.

Så här begränsar du anmälan om kontonummer endast till MinSkatt

Om du vill att det går att ändra kontonumret endast inloggat i MinSkatt och inte på en pappersblankett, kan du begränsa sättet att anmäla kontonumret:

 • Välj i MinSkatt fliken Kunduppgifter.
 • Rulla ner till punkten Säker användning av Skatteförvaltningens tjänster.
 • Välj Ändra sätt för säker användning.
 • Efter rubriken Anmälningssätt för uppgifter ska du välja punkten Ärenden kan skötas endast i MinSkatt.
 • Välj knappen Fortsätt.
 • Kontrollera de ändringar som du har gjort och välj till sist knappen Skicka.

Privatpersoner kan anmäla kontonumret också på en pappersblankett

Använd följande blanketter:

Gör så här:

 • Ange uppgifterna och underteckna blanketten.
 • Returnera blanketten till den adress som anges högst uppe på blanketten.
 • Du kan beställa hem en tom blankett per post genom att ringa servicenummer 029 497 031 (samtalspris lna/msa).

Samfund och momsskyldiga kan anmäla kontonumret endast i MinSkatt

Samfund och momsskyldiga anmäler sitt kontonummer i MinSkatt.

Ett ombud kan dock inte ändra kontonumret för ett aktiebolag, ett publikt aktiebolag eller en förening i MinSkatt. Det är endast den som kan göra ändringen

 • som har en i handelsregistret antecknad organroll, det vill säga en egen företrädare för företaget eller andelslaget
 • som har en i föreningsregistret antecknad organroll, det vill säga ordföranden i föreningen eller en företrädare med ensam firmateckningsrätt.

Kontonumret kan anmälas med en pappersblankett endast av ett särskilt skäl, såsom ett tekniskt hinder. Läs mer: Företagskundens anmälan om kontonummer (7209r).

Sidan har senast uppdaterats 12.6.2024