Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden

Anmälan och ändring av kontonummer

Anvisningen gäller privatpersoner samt företag och organisationer. Om du anmäler dödsboets bankkonto ska du läsa en separat anvisning.

Skatteförvaltningen behöver ditt kontonummer för att betala skatteåterbäringen. Du får skatteåterbäringen snabbare när du anmäler det rätta bankkontonumret. Anmäl ditt kontonummer till Skatteförvaltningen om du inte har anmält det tidigare eller om ditt kontonummer har ändrats.

Anmäl ditt kontonummer i MinSkatt

Kontonumret som du anmäler i MinSkatt uppdateras genast i Skatteförvaltningens uppgifter.

Se anvisningarna: Så här anmäler du kontonumret i MinSkatt

Du kan inte anmäla kontonumret per telefon eller e-post.

Fick du betalningsanvisningen? Gör så här

Om du vill att det går att ändra kontonumret endast inloggat i MinSkatt och inte på en pappersblankett, kan du begränsa sättet att anmäla kontonumret:

 • välj i MinSkatt fliken Kunduppgifter
 • rulla ner till punkten Säker användning av Skatteförvaltningens tjänster
 • välj Ändra sätt för säker användning
 • efter rubriken Anmälningssätt för uppgifter ska du välja punkten Ärenden kan skötas endast i MinSkatt
 • välj knappen Fortsätt
 • kontrollera de ändringar som du har gjort och välj till sist knappen Skicka.

I MinSkatt kan du också anmäla ditt minderåriga barns kontonummer

Barnets vårdnadshavare loggar in i MinSkatt till exempel med sina nätbankskoder och väljer på vems vägnar hen sköter ärenden.

Den minderåriga kan också anmäla kontonumret själv genom att logga in i MinSkatt med mobilcertifikat, ifall barnet har tillgång till mobilcertifikat.

Privatpersoner kan vid behov anmäla kontonumret också på en pappersblankett

Läs om att anmäla dödsboets kontonummer.

Gör så här:

 • Blanketten ska vara undertecknad
 • Returnera blanketten till den adress som anges högst uppe på blanketten. Du kan också lämna blanketten till vilken skattebyrå som helst.
 • Blanketten kan beställas på servicenumret 029 497 031 (samtalspris, lna/msa).

Observera att en ändring av kontonumret på en pappersblankett uppdateras i Skatteförvaltningens system mycket senare än en anmälan om kontonummer i MinSkatt.

Företag, organisationer och övriga momsskyldiga kan anmäla kontonumret endast i MinSkatt

Företag och organisationer anmäler sina kontonummer i MinSkatt. 

Ett ombud kan dock inte med en fullmakt ändra kontonumret för ett aktiebolag, ett publikt aktiebolag eller en förening i MinSkatt. Den som kan göra ändringen är endast

 • en person med en i handelsregistret antecknad roll i bolaget, det vill säga en egen företrädare för företaget eller andelslaget
 • en person med en i föreningsregistret antecknad organroll, det vill säga ordföranden i föreningen eller en företrädare med ensam firmateckningsrätt.

Företag, organisationer och övriga momsskyldiga kan anmäla sina kontonummer med en pappersblankett endast av särskilda skäl, såsom ett tekniskt hinder. Läs mer: Anmälan av kontonummer – Företag (7209r).

Sidan har senast uppdaterats 20.2.2024