Skattekort för studerande

Som studerande behöver du ett skattekort om du också arbetar och får lön.

Studerar du på heltid?

Du behöver inget skattekort om din enda inkomst är FPA:s studiepenning, alltså studiestödet. Du betalar inte skatt på studiepenningen.

Jobbar du och studerar?

Om du både får studiepenning och lön behöver du ett skattekort för lön. Studiepenningen påverkar skattesatsen för lönen, alltså hur mycket skatt du betalar på lönen.

Bostadstillägget påverkar inte hur mycket du betalar i skatt. Du behöver inte heller anmäla bostadstillägget då du beställer ett skattekort.

Ansök on skattekort i MinSkatt

 Se anvisningar för hur du beställer ett nytt skattekort då du får både studiepenning och lön

Fråga arbetsgivaren hur skattekortet ska lämnas

Fråga arbetsgivaren eller annan inkomstbetalare hur skattekortsuppgifterna ska lämnas. Många arbetsgivare och betalare av andra inkomster får skattekortsuppgifterna elektroniskt direkt från Skatteförvaltningen. Då behöver du inte själv ta hand om saken.

Om betalaren inte får skattekortsuppgifterna elektroniskt ska du själv lämna uppgifterna till exempel genom att visa upp dem eller skicka skattekortet. Fråga betalaren hur du ska göra och när betalaren behöver uppgifterna. Din arbetsgivare kan till exempel behöva skattekortsuppgifterna redan cirka 2 veckor före löneutbetalningsdagen.

Följ med dina inkomster

Ditt skattekort har en enda inkomstgräns för hela årets inkomster. Inkomstgränsen är den summa som du högst kan förtjäna med den skatteprocent som står på ditt skattekort.

Följ med hur mycket du får i lön av olika arbetsgivare under året. Om du tjänar mer än din inkomstgräns ska du göra ett nytt skattekort.

Sidan har senast uppdaterats 14.11.2022