Studerande – du behöver ett skattekort endast för din lön

Du behöver inget skattekort för studiepenningen.

Om du jobbar vid sidan av studierna behöver du ett nytt skattekort för lönen. Studiepenningen inverkar på skattesatsen för lönen. Bostadstillägget har ingen inverkan och behöver inte heller anmälas för skattekortet.

Tabellen nedan innehåller anvisningar för din situation.

Tabellen nedan innehåller anvisningar för din situation.
Studiepenningen är under 170 euro per månad
– inga andra inkomster

Ingen skatt tas ut på studiepenningen.

Studiepenningen är under 170 euro per månad – dessutom har du andra inkomster 

Ingen skatt tas ut på studiepenningen.

Du behöver ett skattekort för dina övriga inkomster. Beställ skattekortet på nätet.

Studiepenningen är över 170 euro per månad
– inga andra inkomster
 

FPA tar automatiskt ut 10 % skatt på studiepenningen. Denna skattesats kan vara för hög om du inte har andra inkomster.

Beställ ett nytt skattekort för studiepenningen på tfn 029 497 001 (samtalspriset lna/msa). Det går inte att beställa ett skattekortet på nätet enbart för studiepenningen.

 

Studiepenningen är över 170 euro
– dessutom har du andra inkomster
 

FPA tar automatiskt ut 10 % skatt på studiepenningen.

För andra inkomster behöver du ett skattekort.
Beställ skattekortet på nätet.

Nyckelord: