Skattekort för studerande

Som studerande behöver du ett skattekort bara om du också arbetar och får lön.

Studerar du på heltid?

Du behöver inget skattekort om din enda inkomst är FPA:s studiepenning, alltså studiestödet. Du betalar inte skatt på studiepenningen.

Jobbar du och studerar?

Om du både får studiepenning och lön behöver du ett skattekort för lön. Studiepenningen påverkar skattesatsen för lönen, alltså hur mycket skatt du betalar på lönen.

Bostadstillägget påverkar inte hur mycket du betalar i skatt. Du behöver inte heller anmäla bostadstillägget då du beställer ett skattekort.

 Se anvisningar för hur du beställer ett nytt skattekort då du får både studiepenning och lön

Visa ditt skattekort för din arbetsgivare

Du behöver bara ett skattekort, också då du har många arbetsgivare.

Du ska visa skattekortet eller en kopia på det åt varje arbetsgivare. Du måste inte ge skattekortet till din arbetsgivare.

Följ med dina inkomster

Ditt skattekort har en enda inkomstgräns för hela årets inkomster. Inkomstgränsen är den summa som du högst kan förtjäna med den skatteprocent som står på ditt skattekort.

Följ med hur mycket du får i lön av olika arbetsgivare under året. Om du tjänar mer än din inkomstgräns ska du göra ett nytt skattekort.

Se anvisningar för hur du beställer ett nytt skattekort då du får både studiepenning och lön