Beställ ett skattekort för pension

Du behöver ett eget skattekort för pension på grund av att pension inte beskattas på samma sätt som lön.

Ansök om skattekort i god tid genast när du fått pensionsbeslutet. Utan skattekort verkställs förskottsinnehållningen på pensionen enligt 40 %.

Om du arbetar när du är pensionerad ska du dessutom ha ett separat skattekort för lön.

Om dina pensionsinkomster eller andra inkomster ändras under året måste du själv skaffa dig ett nytt skattekort.

För skattekort för pensionsinkomster behöver du

  • ett pensionsbeslut om din kommande pension
  • uppgifter om inkomsterna under början av året
  • uppgifter om förskottsinnehållningar och avdrag.

Om du inte har dessa uppgifter kan du inte beställa ett skattekort.

Vi skickar det nya pensionsskattekortet direkt till din pensionsutbetalare. Vi kan också skicka skattekortet för löneinkomst direkt till din arbetsgivare.

Beställ skattekortet på nätet

Se anvisningar om hur skattekortet kan beställas på nätet

Du kan också beställa ett skattekort på andra sätt

Vi skickar det nya pensionsskattekortet direkt till din pensionsutbetalare.

När du en gång har beställt ett skattekort för pension skickar Skatteförvaltningen i fortsättningen varje år uppgift om skattesats automatiskt till pensionsutbetalaren. Du får dock årligen en utredning av ditt skattekortbåde i MinSkatt och per post. Kontrollera alltid i den utredning som du får att följande års skattesats är avsedd för pension. Om uppgiften saknas ska du beställa ett nytt skattekort.

Skattekortet för pensionsinkomst har gjorts efter den 10 november

Om du har ansökt om ett skattekort för pensionsinkomst efter den 10 november, får du inte ett skattekort automatiskt för 2021.

Gör så här:

  • Skattekorten för år 2021 kommer i december–januari. När du får skattekortet kan du göra ändringar i det.
  • I januari används skattekortet för 2020 om du inte har ansökt om ändring i skattekortet för 2021.
  • Du behöver skattekortet för pensionsinkomst senast i februari. Om du inte lämnar skattekortet för pensionsinkomst till pensionsutbetalaren är din skattesats för pension 40 %.

Kontrollera uppgifterna i den förifyllda skattedeklarationen

Vid ingången av året får du från pensionsutbetalarna uppgifter om de pensioner som du har fått under det föregående året samt om förskottsinnehållningar på dem. Du behöver dessa uppgifter när du kontrollerar den förifyllda skattedeklarationen. Om uppgifter saknas i skattedeklarationen ska du fylla i de uppgifter som saknas och korrigera deklarationen vid behov.

Vanliga frågor

Det kan ha beräknats olika stora skatteprocenter för olika pensionsslag. Detta påverkar inte det totala skattebeloppet, utan du betalar lika mycket skatt som tidigare. Om den intjänade pensionen är korrekt på det beslut som har kommit hem behöver du inte kontakta Skatteförvaltningen.

Om du får stöd för närståendevård ska du ha ett separat skattekort för det.

För skattekortet behöver du uppgifter om från och med när stödet för närståendevård börjar betalas och hur stort det är per månad.

Skicka skattekortet till utbetalaren av stödet för närståendevård.

Skattesatsen för stödet för närståendevård blir vanligen ganska hög, men den påverkar inte din skattesats för pensionen. Tas skatt ut till ett för stort belopp får du den tillbaka i form av skatteåterbäring.

Beställ skattekortet på nätet