Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Du behöver ett skattekort för pension när du börjar få pensionsinkomst

Pensionsinkomst är exempelvis ålderspension, tilläggspension, partiell förtida ålderspension (tidigare deltidspension), rehabiliteringsstöd och invalidpension eller sjukpension. Du behöver ett skattekort för dessa pensioner.

Du behöver inte ett skattekort om du får pension som beskattas som kapitalinkomst, ofta till exempel pensioner som grundar sig på en frivillig pensionsförsäkring.

Du behöver uppgifterna om pensionen för skattekortet

För skattekortet för pensionsinkomst behöver du dessa uppgifter eller dokument:

 • ett pensionsbeslut eller annat dokument om din kommande pension
 • uppgifterna om de inkomster som du fått och förskottsinnehållningarna tidigare under året.
 • uppgifterna om avdrag, såsom kostnader för resor mellan bostaden och arbetsplatsen (för tiden i arbete) eller hushållsavdrag.

Gör ett skattekort i MinSkatt

MinSkatt-anvisningar om skattekort

 1. På framsidan i MinSkatt ska du i punkten Skattekort och förskottsskatt 2024 välja länken Skattekort och förskottsskatt.
 2. Välj knappen Beställ ett nytt skattekort.
 3. Välj knappen där det står Välj den fullständiga versionen av ansökan.
 4. Ansökan består av 6 faser. Ange nya och ändrade uppgifter i de olika faserna av ansökan.
 • Basuppgifter

  Kontrollera att uppgifterna är rätt.

 • Förhandsifyllda inkomster och avdrag

  Kontrollera att uppgifterna om dina inkomster, till exempel löner eller arbetslöshetsförmåner, är rätt. Försäkra dig om att också semesterpenningen ingår i löneuppgifterna.

  Observera att om du ändrar dina löneuppgifter gör MinSkatt alltid också ett nytt skattekort för lön till dig.

 • Övriga inkomster

  1. Gå till punkten Pensioner och välj Ja.
  2. Välj knappen Lägg till en ny pension. Om du har flera pensioner ska du fylla i en egen specifikation av varje lön.
  • Välj i menyn utbetalarens namn, det vill säga pensionsutbetalaren. Välj också pensionstypen, till exempel ålderspension. Kontrollera följande uppgifter i pensionsbeslutet och ange dem i ansökan om skattekort:
   • den första utbetalningsdagen för pensionen (fyll i årets sista dag som slutdatum)
   • om pensionen betalas ut varje månad
   • pensionsbeloppet i euro per månad.
  • Om du beställer ett skattekort mitt under året ska du också ange:
   • den pension du fått tidigare under året
   • förskottsinnehållningen på pensionen från och med januari ända fram tills nu, det vill säga uppgiften om hur mycket skatt tagits ut på pensionen hittills under året. (Ange också den pension du fått för ett tidigare år om den har betalats ut först i år.)
  • Om du yrkar på periodisering av pensionsinkomsten ska du välja Ja. Fyll sedan i periodens start- och slutdatum samt totalbeloppet av den retroaktivt utbetalade pensionen för varje period.

   Du kan yrka på periodisering av pensionsinkomster om du retroaktivt har fått pension för ett tidigare år för minst 3 månader och sammanlagt minst 500 euro.

   Välj till sist knappen OK.
 • Övriga avdrag

  Om du har fått löneinkomster under året ska du granska och ange exempelvis kostnaderna för resor mellan bostaden och arbetsplatsen, medlemsavgiften till en arbetsmarknadsorganisation eller avgiften till en arbetslöshetskassa och utgifter för förvärvande av inkomst.

 • Leveranssätt

  Kontrollera giltighetstiden och leveranssättet för skattekortet. MinSkatt föreslår ett startdatum för skattekortet. Kontrollera i pensionsbeslutet att det är begynnelsedagen för pensionen. Skatteförvaltningen skickar dina skattekortsuppgifter direkt till utbetalaren av pensionen.

 • Förhandsgranska och skicka

  Kontrollera att uppgifterna är rätt. Du kan korrigera uppgifter genom att välja länken Redigera eller Föregående.

  Om du vill fortsätta med att fylla i senare ska du välja knappen Spara som halvfärdig. Uppgifterna bevaras sparade i en månad. Skatteförvaltningen behandlar inte uppgifterna förrän du skickat dem.

  När alla uppgifter är rätt ska du välja knappen Skicka. Därefter får du en bekräftelse på att vi tagit emot din ansökan.

  Du hittar alltid en kopia av skattekortet i MinSkatt

Följ den här anvisningen om du i MinSkatt har fått ett färdigt förslag på skattekort för pension. Du kan få ett skattekortsförslag om pensionsutbetalaren lämnar pensionsbeslutet direkt till Skatteförvaltningen.

 1. I MinSkatt ska du i punkten Skattekort och förskottsskatt 2024 välja länken Skattekort och förskottsskatt.
 2. Välj i punkten Förslag till nytt skattekort för pension knappen Kontrollera förslaget.
 3. Gå igenom faserna av ansökan om skattekort och kontrollera att uppgifterna är rätt. Korrigera uppgifterna om det finns fel i dem.
 4. När du är i fasen Förhandsgranska och skicka, ska du välja knappen Skicka.
 5. Skatteförvaltningen skickar dina skattekortsuppgifter direkt till utbetalaren av pensionen. Du hittar alltid en kopia av skattekortet i MinSkatt

Du kan också beställa ett skattekort på andra sätt

När du gör ett skattekort för pension skickar vi det direkt till utbetalaren av din pension. Skicka alltså inte själv skattekortet till utbetalaren.

Observera:

Om pensionen beskattas som förvärvsinkomst och du inte har gjort ett skattekort för pensionsinkomst, är förskottsinnehållningen på pensionen 40 %.

Detta beror på att du inte kan göra samma avdrag från pensionsinkomster som från löneinkomster. Du får exempelvis pensionsinkomstavdrag från pensionsinkomster. Medan det från löneinkomster får göras avdrag som hänför sig till förvärvande av inkomster, såsom för kostnader för resor mellan bostaden och arbetsplatsen och utgifter för förvärvande av inkomst. Därför kan skattesatsen på pension vara större än på en lika stor lön.

Om pensionen beskattas som kapitalinkomst behöver du inte ett skattekort. Pensionen kan vara kapitalinkomst om du får den på basis av en individuell pensionsförsäkring eller ett avtal om långsiktigt sparande. Om pensionen utgör kapitalinkomst är skattesatsen 30 procent.

Om du är begränsat skattskyldig i Finland och börjar få pensionsinkomst från Finland kan pensionsanstalten ansöka om skattekort på dina vägnar.

Om du bor utomlands betalar du sjukvårdspremie till Finland för utflyttningsåret och de tre följande åren. Sjukvårdspremien har beaktas i din skattesats. Sjukvårdspremien är mindre än 2 %.

I fortsättningen får du pensionsskattekortet automatiskt

När du en gång har beställt ett skattekort för pension skickar Skatteförvaltningen i fortsättningen uppgiften om skattesatsen automatiskt till pensionsutbetalaren varje år. Då behöver du inte själv beställa ett skattekort varje år.

Du kan kontrollera i beslutet om förskottsuppbörd till vilken utbetalare uppgiften har skickats. Du hittar beslutet om förskottsuppbörd i MinSkatt: Välj först fliken Kontakt och sedan i punkten Beslut och brev länken Öppna besluten och breven.

Du får en redogörelse för ditt skattekort i MinSkatt varje år. Kontrollera alltid i redogörelsen att uppgiften om skattesatsen har skickats till pensionsutbetalaren.

När ska jag göra ett nytt skattekort för pension?

Gör ett nytt skattekort i följande situationer:

 • Du får ett beslut om förskottsuppbörd eller en redogörelse för skattekortet och uppgiften om pensionen saknas.
 • Pensionsbeloppet har ändrats.
 • Gör själv skattekortet också för följande år om pensionsinkomsten började först i november–december. Även om du har gjort skattekortet för pensionsinkomst för november–december, hinner vi inte automatiskt ta i beaktande uppgifterna i skattekorten för följande år. I sådana situationer ska du göra ett nytt skattekort också för följande år.

Anvisningar till olika situationer

Sidan har senast uppdaterats 2.1.2024