Vero.fi har ett serviceavbrott onsdagen den 29 maj kl. 6–9. MinSkatt fungerar normalt.

Skatteprocenträknaren

Med skatteprocenträknaren kan du uppskatta om förskottsinnehållningsprocenten på ditt skattekort behöver ändras.

Gå till skatteprocenträknare

Obs! Räknarens resultat är alltid endast riktgivande.

Vad kan du göra med räknaren?

Med skatteprocenträknaren kan du uppskatta om förskottsinnehållningsprocenten på ditt skattekort behöver ändras. Ändringen kan vara motiverad om dina inkomster eller avdrag har väsentligt ändrats t.ex. på grund av att du slutat eller börjat arbeta. Med räknaren kan du uppskatta skattebehovet i de vanligaste fallen, t.ex. när du får

 • lön
 • olika förmåner av FPA och arbetslöshetskassorna
 • studiepenning
 • sjöarbetsinkomst eller
 • pension.

Du kan använda räknaren även för personer som har försäkrats enligt företagarnas (FöPL) och lantbruksföretagarnas (LFöPL) pensionslagar, vars sjukförsäkringspremier beräknas på olika grunder än de andra inkomsttagarnas premier. För dessa personer ersätter FöPL-/LFöPL-arbetsinkomsten förvärvsinkomsterna från företagsverksamheten. Sjukförsäkringspremien beräknas på basis av arbetsinkomsten och andra förvärvsinkomster som inte har ersatts med arbetsinkomst.

Räknaren lämpar sig även för de situationer där man inte betalar sjukförsäkringspremier på inkomsterna till Finland.

Programmets begränsningar

Räknaren ger inte korrekt resultat om du har

 • utlandsinkomster
 • idrottsmans arvoden eller
 • anställningsoptioner.

Räknaren lämpar sig inte heller för till exempel

 • inkomstutjämning
 • periodiserad pension
 • hantering av förluster
 • beräkning av innehållningsprocenten för en begränsat skattskyldig pensionstagare eller inkomst av FöPL-/LFöPL-försäkrad fiskares inkomst om sjöarbetsinkomst fås från eget företag.

Löneinkomst som man får i handen

Räknaren visar endast skatteprocentens andel. Förutom skatteprocent tar arbetsgivaren ut även försäkringsavgifter från lönen. Om du beräknar hur mycket av lönen du får i handen, kom ihåg att till den skatteprocent som räknaren visar, lägger arbetsgivaren även arbetspensions- och arbetslöshetsförsäkringspremie.

Så här anger du summorna

Skriv summorna i rutorna i euro utan mellanslag och avskilj cent med komma.

Exempel: 
5 700 euro och 50 cent: anteckna 5700,50
40 000 euro: anteckna 40000,00 eller 40000
Sidan har senast uppdaterats 4.12.2023