Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Det finns endast ett skattekort för alla löneinkomster

När du arbetar och får löneinkomster behöver du ett skattekort för löneinkomsterna. Om du har flera arbetsplatser, ska du använda samma skattekort för alla löneutbetalare. Det finns inget separat skattekort för biinkomster eller frilansskattekort längre.

Observera dessa:

 • Skattekortet har en enda inkomstgräns för hela årets inkomster.
 • Arbetsgivaren tar ut förskottsinnehållning på din lön enligt den förskottsinnehållningssats som finns på skattekortet.
 • Arbetsgivaren använder först förskottsinnehållningssaten på skattekortet. Om skattekortets inkomstgräns ändå överskrids under året, använder arbetsgivaren därefter tilläggsprocenten på skattekortet under slutet av året.
 • Följ själv upp din inkomstgräns under året. Om inkomstgränsen på skattekortet inte räcker till och du vill ändra inkomstgränsen eller förskottsinnehållningssatsen, ska du ansöka om ett nytt skattekort eller ändringsskattekort. Observera att ändringsskattekortet alltid är avsett för ett visst inkomstslag (till exempel lön). Det går inte att använda för andra inkomster.
 • Du kan beställa ett nytt skattekort flera gånger under året.

Du kan ändra skattesatsen på ditt skattekort alltid vid behov

Om dina inkomster eller avdrag ändras är din skattesats eventuellt för låg eller för hög. Då lönar det sig att ändra skattekortet. Du kan ändra det så många gånger som det behövs under året.

När du behöver ett nytt skattekort kan du inte få det utan uppgifter om dina inkomster för hela året. Utred dessa uppgifter innan du ändrar skattekortet:

 • Uppskatta dina inkomster för slutet av året.
 • Kontrollera hur mycket inkomster du har fått under början av året och hur mycket skatt du har betalat på dem. I MinSkatt kan du här välja de uppgifter som arbetsgivaren (eller någon annan inkomstbetalare) har anmält till inkomstregistret. Du kan också själv fylla i uppgifterna till exempel på basis av lönespecifikationen.
 • Uppdaterade uppgifter om eventuella avdrag om du exempelvis har arbetsresekostnader, utgifter för förvärvande av inkomst eller en möjlighet till hushållsavdrag.

Beställ ett skattekort i MinSkatt

Anvisningen: Så här ansöker du om skattekort i MinSkatt

Anvisningen: Om du får lön från eget företag, så här beställer du ett skattekort i MinSkatt

Kontrollera hos din arbetsgivare om du ska visa upp det nya skattekortet eller ändringsskattekortet för arbetsgivaren eller om arbetsgivaren får förskottsinnehållningssatsen elektroniskt från Skatteförvaltningen.

Så här hittar du ditt skattekort i MinSkatt

Vid årsskiftet får du automatiskt följande års skattekort

Vid årsskiftet får du från Skatteförvaltningen ett så kallat grundskattekort med en årlig inkomstgräns och en inkomstgräns för 11 månader.

 • Den årliga inkomstgränsen på skattekortet motsvarar 12,5 månaders lön inklusive semesterpenningen. Inkomstgränsen för året baserar sig på dina inkomster för tidigare år.

 • Inkomstgränsen för 11 månader för tiden 1.2–31.12 har beräknats genom att dividera årsinkomsten med 12,5 och multiplicera kvoten med 11,5.

 • Se de övriga grunderna för skattekortet för 2024

Tjänstgöring ombord

För dem som arbetar till sjöss har det på skattekortet antecknats särskilda förskottsinnehållningssatser för sjöarbetsinkomster. Endast de som betalar ut sjöarbetsinkomster (redare) använder dessa förskottsinnehållningssatser.

Läs mera om beskattning av sjöarbetsinkomst

Sidan har senast uppdaterats 27.11.2023