Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden

Det finns endast ett skattekort för alla löneinkomster

När du arbetar och får löneinkomster behöver du ett skattekort för löneinkomsterna. Om du har flera arbetsplatser, ska du använda samma skattekort för alla löneutbetalare. Skattekortet för biinkomster finns inte längre.

Observera dessa:

Skattekortet har en enda inkomstgräns för hela årets inkomster.

Arbetsgivaren tar ut förskottsinnehållning på din lön enligt den förskottsinnehållningssats som finns på skattekortet.

Arbetsgivaren använder först förskottsinnehållningssaten på skattekortet. Om skattekortets inkomstgräns ändå överskrids under året, använder arbetsgivaren därefter tilläggsprocenten på skattekortet under slutet av året.

Följ själv upp din inkomstgräns under året. Om inkomstgränsen på skattekortet inte räcker till och du vill ändra inkomstgränsen eller förskottsinnehållningssatsen, ska du ansöka om ett nytt skattekort eller ändringsskattekort. Observera att ändringsskattekortet alltid är avsett för ett visst inkomstslag (till exempel lön). Det går inte att använda för andra inkomster.

Du kan beställa ett nytt skattekort flera gånger under året.

Du beställer ett skattekort

Du ska uppskatta dina inkomster för hela året.

Ange alla löneinkomster i samma punkt i din skattekortsansökan – de delas inte längre in i inkomster för huvudsyssla och bisyssla.

Beställ ett skattekort i MinSkatt

Se anvisningarna för MinSkatt

Kontrollera hos din arbetsgivare om du ska visa upp det nya skattekortet för arbetsgivaren eller om arbetsgivaren får förskottsinnehållningssatsen elektroniskt från Skatteförvaltningen.

Så här hittar du ditt skattekort i MinSkatt

Du får arbetsersättning

Beställ ett skattekort för arbetsersättning. Uppdragsgivaren kan inte använda skattekortet för lön vid utbetalningen av arbetsersättningar.

Se anvisningarna

Vid årsskiftet får du automatiskt följande års skattekort

Vid årsskiftet får du från Skatteförvaltningen ett så kallat grundskattekort med en årlig inkomstgräns och en inkomstgräns för 11 månader.

  • Skattekortets årliga inkomstgräns motsvarar 12,5 månaders lön. I den årliga inkomstgränsen ingår semesterpenningen som har uppskattats till hälften av en månadslön.
  • Inkomstgränsen för tiden 1.2–31.12 har beräknats genom att dividera årsinkomsten med 12,5 och multiplicera det erhållna talet med 11,5.
  • Se de övriga grunderna för skattekortet för 2023

Tjänstgöring ombord

För dem som arbetar till sjöss har det på skattekortet antecknats särskilda förskottsinnehållningssatser för sjöarbetsinkomster. Endast de som betalar ut sjöarbetsinkomster (redare) använder dessa förskottsinnehållningssatser.

Läs mera om beskattning av sjöarbetsinkomst

Sidan har senast uppdaterats 29.11.2022