Arbetslöshetsdagpenning – beställ vid behov ett nytt skattekort

När du börjar få arbetslöshetsdagpenning kan du behöva ett nytt skattekort. Även om stödet är lägre än den lön du fick tidigare, sjunker din skattesats inte nödvändigtvis. Detta beror på att du inte beviljas samma avdrag i beskattningen för stöd som för löneinkomster.

Om du inte ansöker om ett nytt skattekort

  • innehåller FPA 20 % i skatt på arbetsmarknadsstödet och grunddagpenningen
  • använder arbetslöshetskassorna skattesatsen för lön som förskottsinnehållningssats för den inkomstrelaterade dagpenningen. Skattesatsen är dock alltid minst 25 %.

Beställ ett nytt skattekort för förmåner

Uppskatta dina inkomster för innevarande år. Dina löner och förmåner inverkar på skattesatsen. Om du under din arbetslöshet har tillfälliga inkomster, arbetar deltid eller får andra förmåner utöver arbetslöshetsdagpenningen, kan du uppskatta din skattesats med skatteprocenträknaren.

Beställ vid behov ett nytt skattekort.

Så här beställer du ett skattekort i MinSkatt enbart för förmåner

Så här beställer du ett skattekort för förmåner och löner i MinSkatt

Beställ skattekortet på nätet

Du kan också beställa ett skattekort på andra sätt