Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden

Så här beställer du ett skattekort i MinSkatt – pension, stöd för närståendevård, arbetsersättning, arvoden, optioner, lön från eget företag

När dina inkomster ändras ska du beställa ett nytt skattekort i MinSkatt. För skattekortet behöver du uppgifter om dina inkomster och eventuella avdrag.

Den här anvisningen hjälper dig med att beställa ett skattekort i följande situationer:

 • du börjar få pension
 • du får stöd för närståendevård
 • du får lön från eget företag
 • du får arbetsersättning eller bruksavgift
 • du får anställningsoptioner.

Gå till MinSkatt om du ännu inte har loggat in i tjänsten (öppnas i ett nytt fönster)

Gör så här i MinSkatt

 1. Se bild

  Välj i punkten Skattekort och förskottskatt 2023 länken Skattekort och förskottsskatt.

 2. Se bild

  Välj knappen Beställ ett nytt skattekort.

 3. Se bild

  Välj knappen där det står Välj den fullständiga versionen av ansökan.

 4. Se bild

  Ansökan består av 6 faser. Fyll i nya eller ändrade uppgifter i de olika faserna av ansökan:

  1. Basuppgifter – kontrollera att uppgifterna stämmer.
  2. Förhandsifyllda inkomster och avdrag – i den här fasen kan du ändra de uppgifter på basis av vilka ditt nuvarande skattekort har beräknats.
  3. Övriga inkomster – i den här fasen kan du ange till exempel en ny pension eller arbetsersättning.
  4. Övriga avdrag – i den här fasen kan du ange till exempel hushållsavdrag.
  5. Leveranssätt – välj giltighetstid och leveranssätt för skattekortet.
  6. Förhandsgranska och skicka – kontrollera i sammandraget att uppgifterna är rätt och skicka ansökan.

Välj din situation för att få närmare anvisningar

För skattekortet behöver du uppgifter om inkomster och avdrag. Ta fram ditt pensionsbeslut.

 1. Kontrollera att löneuppgifterna är rätt i fasen Förhandsifyllda inkomster och avdrag.

 2. Se bild

  Ange din nya pension i ansökan om skattekort i fasen Övriga inkomster.

  1. Gå till punkten Pensioner och välj Ja.
  2. Välj knappen Lägg till en ny pension.
 3. Se bild

  I menyn ska du välja utbetalarens namn, det vill säga pensionsutbetalaren. Välj också pensionens slag, till exempel ålderspension.

  Kontrollera följande uppgifter i pensionsbeslutet och ange dem i ansökan om skattekort:

  • startdatum och slutdatum för utbetalningen av pensionen för i år
  • om pensionen betalas ut varje månad
  • pensionsbeloppet i euro per månad.

  Om du beställer ett skattekort mitt under året ska du också ange:

  • den pension du fått under året
  • förskottsinnehållningen på pensionen från och med januari ända fram till nu, det vill säga hur mycket skatt du har betalat på pensionen under början av året.
   (Ange också den pension du fått för ett tidigare år om den betalats ut i år.)
 4. Se bild

  Om du yrkar på periodisering av pensionsinkomsten ska du välja Ja. Fyll sedan i periodens start- och slutdatum samt pensionsbeloppet.

  Du kan yrka på periodisering om du i år har fått minst 500 euro sådan pension som gäller en minst 3 månader lång period före detta år.

  Välj till sist knappen OK.

Om din pension inte ändras ska du beställa ett skattekort för lön enligt denna anvisning.

Om du anger pensionen och lönen samtidigt för skattekortet ska du göra så här:

 1. Se bild

  Fasen Förhandsifyllda inkomster och avdrag, punkten Löner och naturaförmåner:

  Välj om du själv anger uppgifterna om de löner och förskottsinnehållningar som hittills betalats eller om du använder de uppgifter som anmälts till inkomstregistret. Om du lämnar uppgifterna själv ska du ange den lön du fått sedan ingången av året och förskottsinnehållningen du betalat på lönen.

  Ange sedan en uppskattning av hur mycket lön du får: Du kan välja om du anger en uppskattning av

  • lönen för hela året (12 månader)
  • lönen för resten av året (från och med att det nya skattekortet träder i kraft fram till utgången av året).

  Räkna samman löner, arvoden, semesterpenningar och naturaförmåner som du får från allt ditt lönearbete. Räkna inte med förmåner, pensioner, studiepenning eller lön från utlandet. Ange dessa inkomster separat i egna punkter.

 2. Se bild

  Fasen Övriga inkomster, punkten Pensioner:

  I punkten Pensioner ska du välja Ja. Välj därefter knappen Lägg till en ny pension.

 3. Se bild

  I menyn ska du välja utbetalarens namn, det vill säga pensionsutbetalaren. Välj också pensionens slag, till exempel ålderspension.

  Kontrollera följande uppgifter i pensionsbeslutet och ange dem i ansökan om skattekort:

  • startdatum och slutdatum för utbetalningen av pensionen för i år
  • om pensionen betalas ut varje månad
  • pensionsbeloppet i euro per månad.

  Om du beställer ett skattekort mitt under året ska du också ange:

  • den pension du fått under året
  • förskottsinnehållningen på pensionen från och med januari ända fram till nu, det vill säga hur mycket skatt du har betalat på pensionen under början av året.
   (Ange också den pension du fått för ett tidigare år om den betalats ut i år.)
 4. Se bild

  Om du yrkar på periodisering av pensionsinkomsten ska du välja Ja. Fyll sedan i periodens start- och slutdatum samt pensionsbeloppet.

  Du kan yrka på periodisering om du i år har fått minst 500 euro i sådan pension som gäller en minst 3 månader lång period före detta år.

  Välj till sist knappen OK.

 • Se bild

  Ange stödet för närståendevård i ansökan om skattekort i fasen Övriga inkomster.

  • Rulla tills du kommer till punkten Inkomster hos familjevårdare, familjedagvårdare och närståendevårdare.
  • Välj Ja i punkten Arvoden till närståendevårdare.
  • Ange en uppskattning av arvodet för hela året, beloppet av redan utbetalade arvoden och förskottsinnehållningen på dem.

Följ den här anvisningen om

 • du lyfter lön från ditt eget aktiebolag under året
 • du är FöPL-försäkrad och betalar FöPL-försäkringspremier
 • du har fastställt beloppet av FöPL-arbetsinkomsten med ett försäkringsbolag.
 1. Se bild

  Gå till fasen Förhandsifyllda inkomster och avdrag.

  • Ange i punkten Löner och naturaförmåner den lön du får från ditt aktiebolag. Om du utöver ditt aktiebolag också får lön från annat håll ska du räkna ut den totala summan av alla löner och anteckna den i punkten Löner och naturaförmåner.

   Kom ihåg att ange lönen och förskottsinnehållningen på den från början av året.
 2. Se bild

  Gå till fasen Övriga inkomster.

  • Gå till punkten Företagsinkomster och företagarens arbetsinkomster.
  • Välj Ja i punkten Löner hos FöPL- eller LFöPL-försäkrad företagare. Ange lönen från ditt företag på nytt.
  • Välj Ja i punkten FÖPL- eller LFöPL-arbetsinkomst. Ange i fältet den FöPL-arbetsinkomst som försäkringsbolaget har fastställt.
 3. Se bild

  Gå till fasen Övriga avdrag.

  • Gå till punkten Övriga avdrag.
  • Välj Ja i punkten FÖPL- eller LFöPL-premier eller andra obligatoriska pensionsförsäkringspremier. Markera i fältet de pensionsförsäkringspremier som du har betalat till försäkringsbolaget.

Kontrollera vid behov vad bruksavgift är.

 1. Se bild

  Ange bruksavgiften i ansökan om skattekort i fasen Övriga inkomster.

  • Rulla tills du kommer till punkten Bruksavgifter och arbetsersättningar.
  • Välj Ja i punkten Bruksavgifter.
  • Ange en uppskattning av bruksavgifterna för hela året, beloppet av redan utbetalade bruksavgifter och förskottsinnehållningen på dem.

Kontrollera vid behov om det är fråga om lön eller arbetsersättning.

Om du varken är momsskyldig eller förskottsuppbördsregistrerad ska du göra så här:

 1. Se bild

  Gå till fasen Övriga inkomster.

  • Rulla tills du kommer till punkten Bruksavgifter och arbetsersättningar.
  • Välj Ja i punkten Arbetsersättningar när du varken är förskottsuppbördsregistrerad eller momsskyldig.
  • Ange en uppskattning av arbetsersättningarna för hela året, beloppet av redan utbetalade arbetsersättningar och förskottsinnehållningen på dem.
  • Om du har en FöPL-försäkring: Rulla till punkten Företagsinkomster och företagarens arbetsinkomster. Välj Ja i punkten FÖPL- eller LFöPL-arbetsinkomst för att ange uppgifterna.
 2. Se bild

  Om du har kostnader som hänför sig till arbetsersättningarna ska du gå till fasen Övriga avdrag.

  • Välj Ja i punkten Utgifter för förvärvande av inkomst.
  • Välj i punkten Utgifter för förvärvande av andra inkomster än löneinkomster knappen Öppna specifikation.
  • Ange kostnaderna i fältet Utgifter för förvärvande av övriga arbetsinkomster.
  • Om du har en FöPL-försäkring: Rulla till punkten Övriga avdrag. Välj Ja i punkten FÖPL- eller LFöPL-premier eller andra obligatoriska pensionsförsäkringspremier för att ange uppgifterna.

Kontrollera vid behov om det är fråga om lön eller arbetsersättning.

Om du är momsskyldig men inte förskottsuppbördsregistrerad ska du göra så här:

 1. Se bild

  Ange arbetsersättningen och FöPL-arbetsinkomsten i ansökan om skattekort i fasen Övriga inkomster.

  • Rulla tills du kommer till punkten Företagsinkomster och företagarens arbetsinkomster.
  • Välj Ja i punkten Arbetsersättningar när du inte är förskottsuppbördsregistrerad men är momsskyldig.
  • Ange en uppskattning av arbetsersättningarna för hela året, beloppet av redan utbetalade arbetsersättningar och förskottsinnehållningen på dem samt de utgifter som hänför sig till arbetsersättningarna.
 2. Se bild

  Om du har en FöPL-försäkring:

  • Rulla i fasen Övriga inkomster till punkten Företagsinkomster och företagarens arbetsinkomster. Välj Ja i punkten FÖPL- eller LFöPL-arbetsinkomst för att ange uppgifterna.
  • Ange de FöPL-pensionsförsäkringspremier som du har betalat till försäkringsbolaget i fasen Övriga avdrag. Välj Ja i punkten FÖPL- eller LFöPL-premier eller andra obligatoriska pensionsförsäkringspremier för att ange uppgifterna.
 1. Se bild

  Fasen Förhandsifyllda inkomster och avdrag, punkten Löner och naturaförmåner:

  Välj om du själv anger uppgifterna om de löner och förskottsinnehållningar som hittills betalats eller om du använder de uppgifter som anmälts till inkomstregistret. Om du lämnar uppgifterna själv ska du ange den lön du fått sedan ingången av året och förskottsinnehållningen du betalat på lönen.

 2. Se bild

  Ange sedan en uppskattning av hur mycket lön du får: Du kan välja om du anger en uppskattning av

  • lönen för hela året (12 månader)
  • lönen för resten av året (från och med att det nya skattekortet träder i kraft fram till utgången av året).

  Räkna samman löner, arvoden, semesterpenningar och naturaförmåner som du får från allt ditt lönearbete. Ta inte med anställningsoptionerna i beräkningen.

 3. Se bild

  Fasen Övriga inkomster:

  Rulla ner sidan och välj knappen Visa mera.

 4. Se bild

  Gå till punkten Anställningsoptioner och aktiepremier. Välj knappen Ja.

 5. Se bild

  Ange beloppet av optionen i punkten Uppskattning av inkomstbeloppet under hela året (brutto).

  Om det som alternativa val visas att du kan ange de aktuella uppgifterna själv eller använda uppgifterna från inkomstregistret, ska du inte välja inkomstregisteruppgifterna i den här punkten. Ange optionsbeloppet själv i punkten Inkomster hittills sedan ingången av året (brutto) om en del av optionerna redan behandlats i löneberäkningen (uppgiften visas på lönebeskedet).

  Välj om optionen anknyter till lön eller annan inkomst. I allmänhet anknyter optionen till lön.

  Välj om du vill betala skatten på anställningsoptionen i form av förskottsskatt. Om optionen är stor lönar det sig att välja förskottsskatten. Då blir du inte tvungen att betala kvarskatt på optionen.

 6. Se bild

  Den sista punkten är Får du löneinkomster för vilka pensions- och arbetslöshetsförsäkringspremier inte tas ut?

  Välj knappen Ja. Ange optionsbeloppet för hela året i punkten Uppskattning av inkomstbeloppet under hela året (brutto).

Så här anmäler du arvoden och kostnadsersättningar:

 1. Se bild

  Gå till fasen Övriga inkomster.

  • Rulla tills du kommer till punkten Inkomster hos familjevårdare, familjedagvårdare och närståendevårdare.
  • Välj Ja i punkten Arvoden och kostnadsersättningar till familjevårdare.
  • Det första fältet är Arvoden och kostnadsersättningar till familjevårdare. Ange i fältet beloppet som innehåller
   • arvoden som redan betalats dig
   • resekostnadsersättningar som du fakturerat separat
   • övriga kostnadsersättningar.
  • Det andra fältet är Förskottsinnehållningar. Ange det belopp av förskottsinnehållning som redan tagits ut på dina arvoden.
  • Det tredje fältet är Uppskattning av beloppet av arvoden och kostnadsersättningar under hela året. Ange din uppskattning av arvodenas och kostnadsersättningarnas belopp för hela året.
  • Det fjärde fältet är Beloppet av kostnadsersättningar under hela året. Ange dina kostnadsersättningar för hela året.
 2. Se bild

  Om du fakturerat resekostnadsersättningar separat, gå till fasen Övriga avdrag.

  • Välj Ja i punkten Utgifter för förvärvande av inkomst.
  • Välj Öppna specifikation i punkten Utgifter för förvärvande av andra inkomster än löneinkomster.
 3. Se bild

  Ange resekostnadsersättningarnas belopp i fältet Utgifter för förvärvande av övriga arbetsinkomster. Välj OK.

Välj leveranssätt och skicka ansökan

 • Se bild

  När du har angett uppgifterna ska du gå till fasen Leveranssätt.

  • Ange från vilket datum du vill att ditt nya skattekort ska vara giltigt.
  • Välj om du vill ha skattekortet
   • endast elektroniskt i MinSkatt
   • i MinSkatt och på papper hem per post
   • i MinSkatt och direkt till utbetalaren.

  Om du väljer den sista punkten ska du därefter fylla i utbetalarens adressuppgifter.

  Gå till fasen Förhandsgranska och skicka.

 • Se bild
  • Kontrollera att uppgifterna är rätt. Du kan korrigera uppgifter genom att välja länken Redigera eller Föregående.
  • Om du vill fortsätta med att fylla i senare ska du välja knappen Spara som halvfärdig. Uppgifterna bevaras sparade i en månad. Skatteförvaltningen behandlar inte uppgifterna förrän du skickat dem.
  • När alla uppgifter är rätt ska du välja knappen Skicka. Därefter får du en bekräftelse på att vi tagit emot din ansökan.

  Det nya skattekortet levereras till den mottagare som du har valt. Om du gjorde ett skattekort för pension skickas skattekortet direkt till pensionsutbetalaren. Du hittar alltid en kopia av skattekortet i MinSkatt

Sidan har senast uppdaterats 19.12.2022