Unga och barn – det första skattekortet

För sommarjobb och andra arbeten behöver du ett skattekort. Du kan för arbetsgivaren visa upp det skattekort som du fick hemskickat vid årsskiftet.

Vid årsskiftet sänder vi ett skattekort för löneinkomster åt alla unga som fyller 16–20 år under 2019.

Skattekortet har beräknats för ett inkomstbelopp på 10 000 euro såvitt de tidigare inkomsterna inte har varit större.

Beställ vid behov ett nytt skattekort

Om skattesatsen verkar för låg eller hög kan du beställa ett nytt skattekort på nätet. Det är ett skattekort för löneinkomster med en årlig inkomstgräns.

Beställ skattekortet på nätet >

Om du inte har personliga nätbankskoder eller om det är fråga om ditt första skattekort kan du inte beställa skattekortet på nätet.

Föräldrar kan beställa skattekort för sina barn

Föräldrar och vårdnadshavare kan beställa skattekort till sina minderåriga barn på nätet. Om du söker ett skattekort till ditt minderåriga barn ska du göra så här:

Om barnet fyller 16 år under 2019 eller är äldre

Om barnet är under 16 år 2019

  • Och det är fråga om barnets första skattekort kan du söka skattekortet per telefon.
  • Och barnet har haft ett skattekort under samma år kan du söka ett nytt skattekort till barnet i MinSkatt.