Poststrejken fördröjer brev. Följ upp de egna skatterna i MinSkatt. Läs mer

Unga och barn

Också barn och ungdomar under 20 år behöver skattekort då de får lön, till exempel från sommarjobb eller betalda praktikjobb.

Du ska visa skattekortet eller en kopia på det åt varje arbetsgivare. Du måste inte ge skattekortet till din arbetsgivare.

Alla ungdomar som har fyllt 15 år får ett skattekort i början av året. Inkomstgränsen för hela året är alltid 10 000 euro. Om inkomstgränsen är för hög eller för låg ska du beställa ett nytt skattekort.

Så här beställer du ett nytt skattekort

Du kan beställa ett skattekort via internet, i e-tjänsten MinSkatt. För att kunna beställa ett skattekort måste du ha finländska bankkoder. Här kan du läsa anvisningar för hur du beställer ett skattekort i MinSkatt. 

Du kan inte beställa ditt första skattekort via internet.

Ditt första skattekort kan du beställa genom att ringa till numret 029 497 001. Det kostar att ringa till numret.

Du kan också beställa skattekortet på en av skattebyråerna. Här finns kontaktuppgifter till skattebyråerna.

Föräldrar kan beställa skattekort åt sina barn

Föräldrar och vårdnadshavare kan beställa skattekort till barn under 18 år via MinSkatt. Gör så här då du beställer ett skattekort till ditt minderåriga barn:

  • Om barnet fyller 16 år under det pågående året eller är äldre
    Du kan beställa ett skattekort åt ditt barn i MinSkatt. Uppgifter om att du är barnens vårdnadshavare finns färdigt i MinSkatt. Här finns anvisningar för hur du beställer ett skattekort. 
  • Om barnet är under 16 år
    Om ditt barn under 16 år och ska få sitt första skattekort beställer du skattekortet per telefon. Ring numret 029 497 001. Det kostar att ringa till numret.

Om ditt barn redan har ett skattekort för det pågående året kan du beställa ett nytt skattekort i Min Skatt.