Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden

Unga och barn

Också barn och ungdomar under 20 år behöver skattekort då de får lön, till exempel från sommarjobb eller betalda praktikjobb.

Fråga arbetsgivaren eller annan inkomstbetalare hur skattekortsuppgifterna ska lämnas. 

Alla ungdomar som har fyllt 15 år får ett skattekort i början av året. Inkomstgränsen för hela året är alltid 10 000 euro. Om inkomstgränsen är för låg ska du beställa ett nytt skattekort.

Så här beställer du ett nytt skattekort

Du kan beställa ett skattekort via internet, i e-tjänsten MinSkatt. För att kunna beställa ett skattekort måste du ha finländska bankkoder. Här kan du läsa anvisningar för hur du beställer ett skattekort i MinSkatt.

Du kan också beställa genom att ringa till numret 029 497 001. Det kostar att ringa till numret.

Du kan också beställa skattekortet på en av skattebyråerna. Här finns kontaktuppgifter till skattebyråerna.

Föräldrar kan beställa skattekort åt sina barn

Vårdnadshavare kan beställa skattekort till barn under 18 år via MinSkatt.

Gör så här:

Välj i MinSkatt i punkten Vems skatteärenden vill du sköta: Agera på en annan persons vägnar

Gå till fullmaktstjänsten. Efter detta kan du välja vems ärenden du sköter.

Om den unga har fått ett skattekort per post vid årsskiftet hittar du skattekortet så här: Välj fliken Kontakt och sedan i punkten Beslut och brev länken Öppna besluten och breven. Läs anvisningen: Så här hittar du ditt giltiga skattekort i MinSkatt

Gör så här då du beställer ett nytt skattekort: Här finns anvisningar för hur du beställer ett skattekort.

Om någon under 16 år inte tidigare har fått post från Skatteförvaltningen, dvs. inte fått ett skattekort eller en skattedeklaration, gör så här:

  1. När du har loggat in i MinSkatt ska du välja fliken Skatteärenden.
  2. Välj i punkten Ansökningar länken Skattekort och förskottsskatt för person under 16 år.
  3. Läs anvisningen och gå till fasen Skicka begäran.
  4. Välj knappen Skicka.
  5. Du får ett meddelande om att du kan beställa av ett skattekort. Välj OK. Du förs tillbaka till ingångssidan i MinSkatt.
  6. Gå till sektionen Inkomstskatt för personer och där till punkten Skattekort. Välj länken Skattekort och förskottsskatt.
  7. Välj knappen Beställ ett nytt skattekort. Därefter kan du fylla i en ansökan om skattekort.

Som hjälp kan du använda anvisningen Beställ ett skattekort i MinSkatt för lön eller förmån.

Skatteinfo för unga

Sidan har senast uppdaterats 5.4.2024