Unga och barn

Också barn och ungdomar under 20 år behöver skattekort då de får lön, till exempel från sommarjobb eller betalda praktikjobb.

Du ska visa skattekortet eller en kopia på det åt varje arbetsgivare. Du måste inte ge skattekortet till din arbetsgivare.

Alla ungdomar som har fyllt 15 år får ett skattekort i början av året. Inkomstgränsen för hela året är alltid 10 000 euro. Om inkomstgränsen är för hög eller för låg ska du beställa ett nytt skattekort.

Så här beställer du ett nytt skattekort

Du kan beställa ett skattekort via internet, i e-tjänsten MinSkatt. För att kunna beställa ett skattekort måste du ha finländska bankkoder. Här kan du läsa anvisningar för hur du beställer ett skattekort i MinSkatt. 

Du kan också beställa genom att ringa till numret 029 497 001. Det kostar att ringa till numret.

Du kan också beställa skattekortet på en av skattebyråerna. Här finns kontaktuppgifter till skattebyråerna.

Föräldrar kan beställa skattekort åt sina barn

Föräldrar och vårdnadshavare kan beställa skattekort till barn under 18 år via MinSkatt. Gör så här då du beställer ett skattekort till ditt minderåriga barn:  Här finns anvisningar för hur du beställer ett skattekort.