Unga och barn – det första skattekortet

För sommarjobb och andra arbeten behöver du ett skattekort. Du kan ge arbetsgivaren det skattekort som du fick hemskickat vid årsskiftet.

Det första skattekortet är ett så kallat graderat skattekort.

Vid årsskiftet skickade vi ett graderat skattekort till alla 15−21-åringar som inte tidigare har haft inkomster.

Skattesatsen på ett graderat skattekort höjs allteftersom inkomst flyter in under året. Ett graderat skattekort ska alltid ges till arbetsgivaren i original. Det kan inte kopieras.

Inkomstgränser för det graderade skattekortet 2018

Inkomster under åretSkatteprocent
under 10 500 euro 0 %
10 500−17 950 euro enligt beräknad procent
över 17 950 euro 40 %

Beställ vid behov ett nytt skattekort

Om skattesatsen verkar för låg eller hög kan du beställa ett nytt skattekort på nätet. Det kan vara antingen ett skattekort för löneinkomster med en inkomstgräns för hela året eller ett skattekort för biinkomster.

Det går inte att beställa ett nytt graderat skattekort, alltså ett sådant som det ursprungliga skattekortet.

Beställ skattekortet på nätet >

Om du inte har personliga nätbankskoder eller om det är fråga om ditt första skattekort kan du inte beställa skattekortet på nätet.

Föräldrar kan beställa skattekort för sina barn

Föräldrar och vårdnadshavare kan beställa skattekort till sina minderåriga barn på nätet. Om du söker ett skattekort till ditt minderåriga barn ska du göra så här:

Om barnet fyller 16 år under 2018 eller är äldre

  • Kan du söka skattekort för ditt minderåriga barn i MinSkatt. Uppgifter om vårdnadshavarna finns i MinSkatt. Anvisning för att söka skattekort för en minderårig

Om barnet är under 16 år 2018

  • Och det är fråga om barnets första skattekort kan du söka skattekortet per telefon.
  • Och barnet har haft ett skattekort under samma år kan du söka ett nytt skattekort till barnet i MinSkatt.