Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Så här beställer du ett skattekort för lön och förmån i MinSkatt

Anvisningen hjälper dig med att beställa ett skattekort om du exempelvis

 • börjar på ett nytt arbete
 • vill höja eller sänka din skattesats, det vill säga din lön eller uppskattning av hela årets inkomster ändras
 • blir arbetslös eller permitterad och börjar få någon förmån.

Förmåner är bland annat inkomstrelaterad dagpenning, grunddagpenning, arbetsmarknadsstöd, moderskapspenning, föräldrapenning, hemvårdsstöd, sjukdagpenning och vuxenutbildningsstöd samt dagpenning vid smittsam sjukdom.

Om studiepenning är din enda inkomst under året behöver du inte ett skattekort. Om du utöver dina studier också arbetar behöver du ett skattekort för lön.

För skattekortet behöver du uppgifter om dina inkomster och eventuella avdrag.

Gå till MinSkatt om du ännu inte har loggat in i tjänsten (öppnas i ett nytt fönster)

Gör så här i MinSkatt

 1. När du har loggat in i MinSkatt ska du i punkten Skattekort och förskottskatt 2024 välja länken Skattekort och förskottsskatt.

 2. Välj knappen Beställ ett nytt skattekort.

 3. Välj knappen där det står Välj den korta ansökan.

  Med den korta ansökan kan du

  • beställa ett skattekort för lön, naturaförmån, förmån och studiepenning
  • lämna uppgifter om kostnader för resor mellan bostaden och arbetsplatsen samt medlemsavgifter till arbetsmarknadsorganisationer.

  Om du märker att du också behöver lämna uppgifter om andra inkomster eller avdrag för ditt skattekort kan du när som helst gå från den korta ansökan till den fullständiga versionen av ansökan.

 4. Fyll i nya eller ändrade uppgifter i de olika faserna av ansökan. Hjälp med de olika faserna och punkterna i dem får du vid behov i anvisningen nedan.

  Välj till sist knappen Skicka.

  Det nya skattekortet levereras till den mottagare som du har valt. Du hittar alltid en kopia av skattekortet i MinSkatt

Faserna i den korta ansökan om skattekort

1. Basuppgifter

Kontrollera att dina uppgifter stämmer.

2. Förhandsifyllda inkomster och avdrag

Du ser uppgifterna om de inkomster och avdrag på basis av vilka ditt nuvarande skattekort har beräknats. Du kan ändra på uppgifter i den här fasen. Om det visas resekostnader för dig ska du alltid kontrollera att uppgifterna är uppdaterade.

Om du för första gången anger uppgifter om en förmån, studiepenning, resekostnader eller medlemsavgifter till en arbetsmarknadsorganisation kan du fylla i uppgifterna om dem först i fasen Övriga inkomster eller Övriga avdrag.

 1. Välj om du själv anger uppgifterna om de löner och förskottsinnehållningar som hittills betalats eller om du använder de uppgifter som anmälts till inkomstregistret. Om du lämnar uppgifterna själv ska du ange den lön du fått sedan ingången av året och förskottsinnehållningen du betalat på lönen.

  Obs! Om du vill ändra endast giltighetstiden för skattekortet (exempelvis från och med den 1 januari) måste du också ändra inkomsterna, till exempel med en euro.

 2. Ange sedan en uppskattning av hur mycket lön du får: Du kan välja om du anger en uppskattning av

  • lönen för hela året (12 månader)
  • lönen för resten av året (från och med att det nya skattekortet träder i kraft fram till utgången av året).

  Räkna samman löner, arvoden, semesterpenningar och naturaförmåner som du får från allt ditt lönearbete. Räkna inte med förmåner, pensioner, studiepenning eller lön från utlandet. Ange dessa inkomster separat i egna punkter.

När du redan har ett skattekort för förmån:

 • Om du korrigerar uppgifter på skattekortet eller anger en ny förmån från samma utbetalare ska du i punkten Förmåner välja utbetalarens namn.
 • Om du lägger till en ny förmån från en ny utbetalare ska du välja knappen Lägg till en ny förmån.

När du ännu inte har ett skattekort för förmån ska du ange en ny förmån från en ny utbetalare i fasen Övriga inkomster.

Om du korrigerar uppgifter ska du i punkten Studiepenning välja utbetalarens namn.

Kontrollera att uppgifterna är uppdaterade.

Om du korrigerar eller tar bort resekostnader ska du först välja vilket fortskaffningsmedel du använt (kollektivtrafikmedel, annat än kollektivtrafik eller båda) och göra de ändringar som behövs.

Om du endast ser en del av resekostnaderna ska du välja knappen Lägg till en ny resekostnad och fylla i de uppgifter som saknas.

Om du korrigerar uppgifter ska du välja namnet på fackföreningen eller arbetslöshetskassan och redigera uppgifterna. Om du endast ser en del av medlemsavgifterna, ska du lägga till de uppgifter som saknas.

3. Övriga inkomster

 1. Om du börjar få en förmån ska du välja Ja i punkten Förmåner och sedan knappen Lägg till en ny förmån.

  • Ange först om det är FPA eller någon annan finländsk utbetalare som betalar ut förmånen.
  • Välj sedan i listan namnet på utbetalaren, till exempel Allmänna arbetslöshetskassan Ytk. Om namnet inte finns i listan ska du välja Annan finländsk utbetalare. Skriv sedan i det fält som öppnas namnet på utbetalaren, till exempel Sysselsättningsfonden. Observera att FO-numret i det här fallet inte är en obligatorisk uppgift. Om utbetalaren finns i listan behöver du inte ange utbetalarens adress i fasen för leveranssätt.
  • Ange typen av förmånen och förmånsbeloppet. Om du får FPA:s temporära stöd vid epidemi ska du välja Annan förmån som förmånstyp. Observera att du kan ange endast en förmånstyp per utbetalare.

  Om du inte har fått ett beslut om förmånen kan du själv uppskatta förmånsbeloppet. Till exempel beloppet av inkomstrelaterad arbetslöshetsdagpenning är cirka 60 % av lönebeloppet.

  Välj till sist OK.

 • Om FPA börjar betala ut studiepenning till dig ska du i punkten Studiepenning välja Ja.

  • Berätta hur mycket du får i studiepenning per månad.
  • Ange också om FPA tar ut förskottsinnehållning på studiepenningen, det vill säga om du betalar skatt på studiepenningen.

4. Övriga avdrag

 1. Om du anger kostnader för resor mellan bostaden och arbetsplatsen ska du i punkten Resekostnader välja Ja. Välj därefter knappen Lägg till en ny resekostnad.

 2. Välj Resa mellan bostaden och arbetsplatsen och typ av fortskaffningsmedel.

  1. Om du deklarerar resekostnader enligt kostnader för kollektivtrafikmedel ska du fylla i:
   • adressuppgifter
   • längden av resan som gjorts under en dag
   • tidsperiod under vilken du har rest
   • beloppet av resekostnaderna i euro.
  2. Om du anger resekostnader för resor exempelvis med egen bil eller tjänstebil ska du också fylla i:
   • motivering till varför du inte använt kollektivtrafik
   • fortskaffningsmedel
   • antalet resdagar.

  När du har fyllt i uppgifterna ska du välja OK.

 • Välj Ja i punkten Medlemsavgifter till arbetsmarknadsorganisationer. Anteckna beloppet av avgifterna i fältet.

5. Leveranssätt

Ange från vilket datum du vill att ditt skattekort ska vara giltigt.

 • Välj om du vill ha skattekortet

  • endast elektroniskt i MinSkatt
  • i MinSkatt och på papper hem per post
  • till MinSkatt och till betalarens adress med post

  Om du väljer den sista punkten ska du därefter fylla i till exempel löneutbetalarens adressuppgifter. Välj inte den sista punkten, om arbetsgivare och betalare av andra inkomster får skattekortsuppgifterna elektroniskt direkt från Skatteförvaltningen.

  • Om du redan i en tidigare fas har valt förmånsbetalaren i listan skickar Skatteförvaltningen ditt skattekort direkt till utbetalaren. Exempelvis FPA får uppgifterna om ditt skattekort direkt från Skatteförvaltningen.
  • Om du har valt Annan finländsk utbetalare i listan och skrivit namnet på utbetalaren (t.ex. Sysselsättningsfonden) kan du välja om du vill ha skattekortet till din hemadress eller direkt till utbetalaren. I så fall ska du lägga till utbetalarens adress i detta skede.
  • Om du också har ändrat dina löneuppgifter får du därtill ett skattekort för lön.

6. Förhandsgranska och skicka

 • Kontrollera att uppgifterna är rätt. Du kan korrigera uppgifter genom att välja länken Redigera eller Föregående.

  Om du vill fortsätta med att fylla i senare ska du välja knappen Spara som halvfärdig. Uppgifterna bevaras i en månad. Skatteförvaltningen behandlar inte uppgifterna förrän du skickat dem.

  När alla uppgifter är rätt ska du välja knappen Skicka. Därefter får du en bekräftelse på att vi tagit emot din ansökan. Så här hittar du ditt skattekort i MinSkatt

Om skattekortet går till handläggarbehandling

Om din ansökan om skattekort går till handläggarbehandling är behandlingstiden 1–3 dagar. 

Om du har tagit i bruk Suomi.fi-meddelanden får du ett meddelande när ditt skattekort är färdigt. Om du inte har tagit i bruk Suomi.fi-meddelanden får du skattekortet per post. Skattekortet finns alltid i MinSkatt där du kan spara eller skriva ut det

Sidan har senast uppdaterats 20.12.2023