2C Skattedeklaration för skogsbruk (3043r)

Du kan deklarera skogsbrukets inkomster och utgifterna som hänför sig till skogsbruket antingen i MinSkatt eller på en pappersblankett.

Du behöver inte lämna skattedeklarationen för skogsbruk om du under året inte har haft skogsbruksinkomster, avdragsgilla utgifter som hänför sig till skogsbruket eller uppgifter som ska lämnas för uppföljning av skogsavdraget och reserveringarna.

Lämna deklarationen i MinSkatt

Skattedeklarationen för skatteåret 2018 kan lämnas in i MinSkatt från mitten av januari 2019.

Övriga sätt att deklarera elektroniskt:

  • Skattedeklaration för skogsbruk 2C (lomake.fi)
    Du kan spara deklarationen som halvfärdig och fortsätta med att fylla i den senare. En deklaration som du har sparat finns i tjänsten Mina e-tjänster.

Om du deklarerar på en pappersblankett finns returadressen på första sidan av blanketten. Fyll vid behov även i bilageblanketterna.

Nyckelord: