2C Skattedeklaration för skogsbruk (3043r)

Förhandsifylld skattedeklaration för skogsbruk skickas till alla de fysiska personer, beskattningssammanslutningar och dödsbon som har ägt skog under skatteåret. Makar som äger skog får en gemensam blankett på samma sätt som beskattningssammanslutningar.

På blanketten deklareras inkomsterna av skogsbruket och utgifterna som hänför sig till skogsbruket.

I den förhandsifyllda blanketten har man tryckt den sista returneringsdagen och returneringsadressen.

Skattedeklaration för skogsbruk behöver inte returneras, om ni under skatteåret inte alls haft inkomster, avdrag eller uppföljningsuppgifter i anslutning till skogavdrag och reserveringar, som beror på skogsbruket.

Blanketten returneras till adressen som finns i den förhandsifyllda skattedeklarationen eller om den saknas, till vilken skattebyrå som helst.

Fyll i vid behov även bilageblanketterna.

Använd e-tjänster

Logga in med din nätbankskod, ditt elektroniska personkort (EID-kort) eller din Katso-kod.

Du kan spara anmälan som halvfärdig och fortsätta med att fylla i den senare. En anmälan som du har sparat finns i tjänsten Mina e-tjänster.

Nyckelord: