2C Skattedeklaration för skogsbruk (3043r)

Du kan deklarera skogsbrukets inkomster och utgifterna som hänför sig till skogsbruket antingen i MinSkatt eller på en pappersblankett.

Du behöver inte lämna skattedeklarationen för skogsbruk om du under året inte har haft skogsbruksinkomster, avdragsgilla utgifter som hänför sig till skogsbruket eller uppgifter som ska lämnas för uppföljning av skogsavdraget och reserveringarna.

Lämna deklarationen i MinSkatt

Se anvisningarna för MinSkatt

Övriga sätt att deklarera elektroniskt:

filöverföring (ilmoitin.fi)

Om du deklarerar på en pappersblankett finns returadressen på första sidan av blanketten. Fyll vid behov även i bilageblanketterna.